Аналіз практики роботи вчителя-дефектолога по подоланню порушень фізичного розвитку у дітей старшого дошкільного віку з розумовою відсталістю

Педагогіка: історія і сьогодення » Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями » Аналіз практики роботи вчителя-дефектолога по подоланню порушень фізичного розвитку у дітей старшого дошкільного віку з розумовою відсталістю

Сторінка 1

Дане дослідження проводилось на базах:

Школа – дитячий садок «Центр реабілітації»;

Дошкільний навчальний заклад «Барвінок»;

Навчально-реабілітаційний центр «Мрія».

Це навчально-виховні заклади для дітей у яких діагностують порушення інтелектуального розвитку різного ступеня.

Зокрема школа – дитячий садок «Центр реабілітації» та ДНЗ «Барвінок» містять групи компенсую чого типу для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Навчально-реабілітаційний центр «Мрія» є навчально-виховним закладом для дітей із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю.

Навчально-виховна та корекційно-реабілітаційна робота у цих закладах здійснюється завдяки співпраці таких спеціалістів: психологів, дефектологів, логопедів, фізичних реабілітологів, олігофренопедагогів, медичних працівників та сім‘ї. Які впливають на розвиток дитини, як мультидисциплінарна команда.

Головним завданням навчально-виховних заходів для дітей з порушенням інтелекту є:

створення спеціальних умов для корекційно їх спрямованості навчання і виховання, відновлення здоров‘я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку, корегування порушень аналізаторів і виправлення мовленнєвих порушень;

здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушень;

виховання морального і фізичного здорового покоління;

формування здорового способу життя, основ особистої гігієни.

Спостерігаючи за заняттями з фізичного виховання ми побачили, що діти малоактивні, майже не спілкуються один з одним, невпевнені, мають порушення постави, не вміють правильно бігати і ходити.

Таким чином робота вчителя дефектолога під час організації занять має свої труднощі, тому необхідно добирати найбільш доцільні прийоми, використовувати відповідні засоби корекції, що складають дві групи:

Перша група – це загальні заходи, що використовують для всієї групи.

Друга група – це індивідуальний підхід до окремих дітей у відповідності до їх специфічних порушень.

Більшість занять, що спостерігалися під час дослідження вихователі, вчителі-дефектологи планували самі, використовуючи на власний розсуд ті чи інші прийоми.

Для дослідження було спеціально розроблено та підготовлено такі документи:

а) індивідуальну карту обстеження (анкету);

б) списки дітей, кожна обстежувана група для обліку стану фізичного розвитку.

У дослідженні брали участь 20 дітей віком 5–7 років із порушенням інтелектуального розвитку. Обстежувався фізичний стан дітей з метою визначення впливу основного захворювання (первинного порушення) – розумова відсталість, на формування вторинних відхилень, зокрема розвитку та формування рухової сфери.

Дослідження проводилось так:

Дитина на пропозицію вчителя-дефектолога виконувала задану дію. При цьому вона отримувала чітку інструкцію, часом показ виконання дії. Показники відмічались в анкеті.

Вивчення розвитку та сформованості фізичного розвитку проводилось в ігровій кімнаті (реабілітаційному залі), але кожна дитина до моменту обстеження була поза нею. Під час експерименту була присутня одна дитина.

Таким чином, діти ставилися у незвичайні для них, штучні умови.

Головним завданням було виявити рівень порушення певної рухової функції; вміння дітей брати участь у колективних іграх.

Поруч з вивченням навичок фізичного розвитку ми знайомилися з методикою роботи вихователів та вчителів-дефектологів. При цьому звертали увагу на побудові занять, особливостей використання прийомів і врахування особливостей психічного і фізичного розвитку дітей. Також на зв‘язок даного заняття з попередньою і наступною роботою, на вміння використовувати знання дітей під час опрацювання нового матеріалу.

Проведене дослідження дозволило виявити сторони формування навичок фізичної культури і дослідити особливості формування рухової сфери.

Дане дослідження підтвердило спостереження дефектологів-методистів, вихователів-практиків, вчителів-дефектологів щодо специфічних особливостей дітей з порушенням інтелекту і їх фізичного розвитку.

Під час проведення дослідження було зорганізовано контрольну і експериментальну групи. У контрольній групі брали участь 10 дітей: 3 дітей з підготовчого класу навчально-реабілітаційного центру «Мрія», 4 дітей з школи-садка «Центр реабілітації» старша група, 3 дітей дошкільного навчального закладу «Барвінок» середня група.

Страницы: 1 2 3Засоби та методи удосконалення фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку
Оптимальне функціонування системи фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку базується на використанні загально педагогічних принципів і методів навчання. Основним засобом вдосконалення фізич ...

Трудова підготовка учнів 40-70х. рр
Починаючи з двадцятих років в Китайських школах праця та трудове навчання завжди займали важливе значення. Діти вчились працюючи в майстернях чи фабриках або заводах. На протязі 40 років існування КН ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net