Організація та види самостійної роботи на уроках

Сторінка 8

Учні груп НВ і В настільки засвоїли цей вид діяльності, що самі, без допомоги карток, пояснюють новий матеріал, змінюючи навіть букви індексів, і роблять вони це з великим задоволенням. За цими картками можна організувати ще один цікавий вид роботи, в основному для учнів груп С і Н. Маючи перед собою картку, слабкий учень ставить запитання своєму консультанту.

Урок-гра: "Робота НДЦ шкільних проблем математики"

Тема уроку: " Добуток многочленів "

Добрий день, діти ! Сьогодні ми продовжуємо роботу нашого Науково-дослідного центру (НДЦ) шкільних проблем математики. Отже, І ряд - це лабораторія ПЗОІ - практичного застосування одержаних ідей (керівник Прус А.); ІІ ряд - лабораторія ТОІ - теоретичної обробки ідей (керівник Зарицький Р.); ІІІ ряд - лабораторія РНІ - розробки наукових ідей (керівник Смірнов В.).

Увага! Центру підготуватися до роботи! (Учитель виступає в ролі директора НДЦ).

Шановні співробітники НДЦ! Основна проблема, над якою останнім часом працює наш центр, - многочлен. Робота проводилася в трьох напрямках (на дошці висить плакат (рис. 1)).

І - сума і різниця многочленів. Працюючи в цьому напрямку, лабораторії одержали конкретні результати: знайдено алгоритм приведення многочлена до стандартного вигляду й алгоритм додавання і віднімання многочленів. У нашому науковому журналі з'явилися статті, які переконливо доводять, що таке математичне поняття, як "многочлен", має просте практичне пояснення (див. ст. "Звідки беруться многочлени").

ІІ - це добуток одночлена та многочлена і тут досягнуто хороших результатів. Лабораторія ідей запропонувала форму такого вигляду:

(О + А) • □ = О + А, а лабораторія ТОІ обґрунтувала алгоритм виконання дії множення многочлена й одночлена; лабораторія ПЗОІ довела життєву справедливість цієї формули, вмістивши у журналі статтю. Результатів досягнуто і в розробці теми: "Винесення спільного множника за дужки". Одержано формулу, за своїм виглядом схожу на попередню, але з поясненням зрозумілим будь-якому співробітнику інституту:

А зараз почнемо роботу над третьою проблемою - добуток многочленів. Усьому центру було запропоновано розв'язання такої задачі:

Як і у більшості випадків, ідея розв'язання народилася у лабораторії РНІ. Слово - керівнику

Співробітники нашої лабораторії запропонували багато варіантів розв'язання, але, як показали подальші дослідження, правильним результат одержав Йому слово.

Пам'ятаєте формулу

Я вирішив використати її у нашому випадку, розмірковуючи так:

У результаті отримав:

Наша лабораторія гордиться, що правильний результат було одержано у нас і нашу ідею ми передаємо лабораторії ТОІ (керівник лабораторії ТОІ).

Ми в своїй роботі у лабораторії ТОІ пішли далі й отримали алгоритм множення многочленів (далі пояснює одержану формулу).

Отже, щоб помножити многочлен на многочлен, треба помножити кожен член одного многочлена на кожний член іншого многочлена, а одержані добутки скласти. Якщо у когось виникає сумнів у справжньості одержаного результату, нехай читає статтю в нашому науковому журналі, а також плакат - пояснення.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9Поняття "задача" в початковій школі
Поняття "задача", "система задач" розглядається в контексті теорії задач. Тому потрібно розглянути, як трактується поняття задачі, способи класифікації задач, з'ясувати сутність з ...

Граматичний аспект формування мовленнєвих умінь
У період реформування початкової школи і оновлення змісту освіти відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” відбувається переорієнтація процесу навчання української мови на розвиток м ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net