Ігри на уроках математики у сучасній школі

Сторінка 10

Після цього дається домашнє завдання.

Сучасний шкільний курс математики має великі розвиваючі можливості завдяки своїй цілісності й логічній строгості. Але існує гостра потреба в творчості і творчих людях Творчі люди потрібні скрізь. Творчість працює на майбутнє.

Шкільний урок - це соціальне замовлення суспільства в системі освіти, який обумовлений соціально-психологічними потребами суспільства, рівнем його розвитку, етичними та моральними цінностями цього товариства. На жаль, процес модернізації в системі освіти проходить важко. Пов'язано це з тим, що педагоги націлюють учнів тільки на отримання твердих теоретичних знань, частина яких, на мій погляд, не отримає практичного застосування в майбутньому житті.

Не секрет, що сформовану практику викладання математики характеризують традиційне вивчення математичних формул, абстрактність математичних понять, які зазвичай запам'ятовуються механічно.

На мій погляд, на уроках математики заявлена проблема певною мірою може бути вирішена шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій. Адже не кожен учень, вивчивши правила, може ними користуватися. Використання алгоритмів, схем-карт, таблиць, тобто орієнтувальних схем, впорядковує процес навчання.

По-друге, у зв'язку з гострою проблемою економії часу в ході навчального процесу перед сучасною школою також ставиться завдання - знайти кошти і прийоми навчання, що дозволяють максимально економити час на уроці.

По-третє, я вважаю, що різні педагогічні технології, - це і рівнева диференціація, тому що в таких умовах учень має право на вибір змісту своєї освіти, рівня засвоєння. При цьому діяльність вчителя повинна забезпечити можливість кожному школяреві опанувати знаннями на обов'язковому або більш високому рівні (за вибором учня).

Крім цього, в якості очікуваних результатів проекту, можна виділити наступні:

формування ключових компетенцій учнів у процесі навчання та у позаурочній діяльності;

підвищення мотивації до навчання учнів;

організація самостійної та дослідницької діяльності учнів;

створення власного банку навчальних і методичних матеріалів, готових до використання у навчально-виховному процесі.

розвиток просторового мислення, пізнавальних здібностей учнів;

естетична привабливість уроків.

Накопичений мною досвід, частково відбитий у цій роботі, показує, що застосування сучасних технологій на уроках і в позаурочній діяльності розширює можливості творчості як вчителі, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює освоєння учнями досить серйозних тем з математики, що, у підсумку, веде до інтенсифікації процесу навчання.

З вище сказаного випливає, що знання засвоюються учнем завдяки його власної діяльності, яку організує і керованої так, щоб учень мав перед собою реальні орієнтири, що дозволяють йому здійснювати всі дії правильно і одночасно контролювати себе.

Останні десятиліття поставило школу в ситуацію необхідності введення істотних змін у систему навчання і виховання учнів. Впровадження сучасних педагогічних технологій в практику роботи дозволить досягти цієї мети.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 Естетичний світ педагога
Можна беззастережно стверджувати, що в сьогоденній Україні немає такої політичної сили чи громадського діяча, котрі з певною долею відстороненості не констатували б: освіта, як і суспільство в цілому ...

Організація та проведення експериментального дослідження методики організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Під експериментом розуміють «активне вміщування у предмет для точного вивчення окремих частин та відношень у предметі». Також визначають експеримент Данілова М.А. та Болдирєва М.І. На їх думку, сутні ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net