Вимоги щодо організації проведення розваг

Педагогіка: історія і сьогодення » Розваги у житті дитини » Вимоги щодо організації проведення розваг

В основу кожної розваги покладено певну ідею, яку треба донести до кожної дитини. Ця ідея має проходити через увесь зміст розваги. Ідея розкривається в піснях, віршах, танцях, інсценівках, художньому оформленні.

Ідея розваги дійде до кожної дитини, якщо вона розкривається на доступному дітям художньому матеріалі, з урахуванням їхніх якостей. Цього можна досягти передусім старанним добором репертуару (віршів, пісень, танців) для кожної вікової групи, рекомендованим «Програмою виховання в дитячому садку». При цьому враховується репертуар, який уже є в дітей, рівень розвитку їхніх вокальних і рухових навичок.

Нарешті, коли йдеться про досконалість розваги слід пам’ятати і про час проведення її. У дітей молодших і середніх груп утомлюваність настає набагато раніше, ніж у старших дошкільної групи. Малюки спроможні сприйняти значно менше віршів, пісень тощо. Тож тривалість розваги для них має бути не більше ніж 15–20 хвилин. Для старших дошкільнят тривалість їх збільшується до 20–30 хвилин і репертуар у них відповідно багатший і різноманітніший.

Бажано, щоб у програмі розваг гармонійно поєднувалися різні види мистецтва, колективне і індивідуальне виконання. Доповнюючи одне одного в розкритті однієї теми, вони збільшують силу емоційного впливу на дітей. Тим часом, кожен з видів по-своєму, особливо впливає на дитину. Зважаючи на порівняно швидку втомлюваність і збуджуваність дітей слід правильно чергувати різні види їхньої художньої діяльності.

Розвага несе радість усім дітям. Тому важливо, щоб кожна дитина брала в них посильну участь. Для дітей дошкільного віку характерна потреба в повторенні добре відомих пісень, танців. Це вони роблять з особливим задоволенням і виразністю. Тому до програми розваг треба обов’язково включати значну частину такого матеріалу, внісши до нього деякі зміни (варіанти, інше оформлення таночка, гри). І звичайно ж потрібні нові номери.Нетрадиційні уроки в курсі географії
Протягом тривалого часу в нашій країні була поширена класно-урочна система навчання, яка дозволяла вчителеві одночасно навчати багатьох учнів. Головним компонентом цієї системи є урок. Це частина нав ...

Сутність позакласної роботи
Позакласна робота – це організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net