Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики

Педагогіка: історія і сьогодення » Ефективність формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики » Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики

Сторінка 6

На основі аналізу наукової літератури, узагальнення результатів констатувального дослідження та досвіду практичної діяльності вчителів музики була розроблена методика формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики. Вона передбачає три взаємопов’язаних етапи ( ввідно – мотиваційний, операційно – пізнавальний, контрольно – підсумковий).

Ввідно – мотиваційний етап на уроці музики ми представили такими методами та прийомами, як підготовча розповідь,бесіда,ігровий метод, прийом активізації інтересу й уваги, метод наведення;

На операційно – пізнавальному етапі дійшли висновку, що краще користуватися такими методами як метод порівняння , варіювання ,метод співу фрагментів твору, художньо – педагогічний аналіз, прийом «вільного диригування» ,метод моделювання.

Контрольно – підсумковий етап є підсумком урока музики, тому на підбиття підсумків, корекцію висловлювань учнів ми пропонуємо такі методи та прийоми: метод вибору підхожих визначень, метод музичних колекцій, методом пластичного інтонування, методом музичного узагальнення, повторний аналіз твору.

Анкета для учнів 3-4 класів по виявленню інтересу до слухання музики

Шановні школярі! Будь ласка, виберіть певний варіант відповіді (відповідей) на запропоновані запитання.

Чи важливе місце займає музика у твоєму житті?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

Твої батьки люблять музику?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

Чи подобаються тобі уроки музики в школі?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

Які види діяльності найбільш приваблюють тебе на уроці музики?

а) спів;

б) слухання музики;

в) гра на музичних інструментах;

г) вивчення нотної грамоти;

д) інші види діяльності, вкажіть.

Чи подобається тобі слухати музику на уроках музики?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

Яка музика найбільш тобі подобається?

а) класична;

б) народна;

в) естрадна.

Які музичні твори найбільш тебе приваблюють?

а) вокальні;

б) інструментальні.

Твої улюблені музичні твори (напиши їх назви).

Відомий грузинський педагог Ш.Амонашвілі зазначив, що якщо ми забудемо про те, що діти не можуть розлучитися зі своєю потребою гратися, то зробимо нашу методику не добрим путівником їх у світі пізнання, а бездушною мачухою . Почуття вільного вибору складає психологічну основу гри. Однак це не означає, що, користуючись правом вибирати, дитина віддає перевагу тільки таким формам активності, які не будуть пов’язані з труднощами. Вибираючи гру, дитина тим самим приймає і пов’язані з нею труднощі, стає цілеспрямованою, вольовою, зосередженою у їх подоланні, що робить гру емоційно забарвленою і вмотивованою. Що поганого, коли процес навчання дитина буде переживати так само, як вона переживає гру? Тоді ми будемо говорити не про ігрове навчання, а про навчання, що ґрунтується на позиціях самих дітей, на переживанні дітьми у цьому процесі почуття вільного вибору. Адже радіє дитина грі! Вона має радіти і навчанню! А таку радість повинні приносити їм ми – педагоги, вихователі, вчителі".

Музично-дидактичні ігри зручний засіб активізації мислення учнів на уроці. Ігрові елементи широко застосовуються на уроках музики. Непомітно для себе, мимовільно, граючись, дитина, оперує вкладеними в гру знаннями, набуває певних вмінь та навичок. Музичні ігри допомагають дітям краще засвоїти нотну грамоту, формують і розвивають музичні здібності – пам’ять, слух, ритмічне та ладове відчуття. В процесі музичних ігор діти набувають потрібні навички – вокально-хорові, творчо-імпровізаційні, ритмічно-слухові.

Крім дидактичних задач, музична гра виконує неабиякі виховні функції: збагачує духовне життя школярів, вчить їх спілкуватись, розвивають дитячу ініціативу, сприяє формуванню колективізму. Введення в шкільне життя музичних ігор викликає в учнів радісний настрій, створює оптимістичний ритм її навчання та виховання, благотворно впливає на емоційну сферу дітей. Музична гра підвищує інтерес учнів до навчання, бо дає кожній дитині можливість випробувати свої сили, пережити хвилювання успіху, піднести самооцінку. Такі вчені як О.С.Богданова і В.У.Петрова зазначають, що застосування в навчанні гри дійсно можна назвати методом дитячої радості у вихованні позитивного становлення до навчання.

Методика організації музичної гри передбачає виконання певних умов. Насамперед учителеві слід чітко визначати, яку музичну гру він проводитиме, чи відповідає вона темі і змісту уроку. Для того, щоб провести музичну гру на належному рівні, необхідно скласти її план, в якому визначити: дидактичну спрямованість, розвиваючі і виховні цілі, ігровий реквізит (унаочнення, роз даткові картки, музичні інструменти), хід ігри.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Домашня навчальна робота учнів
Мета як форми організації пізнавальної діяльності учнів — розширення знань учнів, привчання їх до регулярної самостійної навчальної роботи, формування вмінь самоконтролю, виховання самостійності, акт ...

Фронтальні технології інтерактивного навчання
Ці технології передбачають одночасну спільну роботу всього класу. Одну з них ми розглянули: це«Коло ідей». Різновидом загально групового обговорення є технологія «Мікрофон». Надає можливість кожному ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net