Особливості фізичної підготовленості молодших школярів

Сторінка 1

Віковий період 7 - 10 років, як показують наукові дослідження, найбільш сприятливий для формування практично всіх фізичних якостей і координаційних здібностей, які реалізуються в руховій активності людини. Практично всі показники фізичних якостей у цьому віці демонструють високі темпи приросту, які певною мірою відображають формування структурних і функціональних властивостей організму в онтогенезі.

За даними Л.В. Волкова, багато дітей не можуть досягнути високих результатів у бігу, стрибках, метаннях не тому, що їм заважає погана техніка рухів, а через недостатній розвиток основних рухових якостей - сили, швидкості, витривалості, спритності та гнучкості. Установлений факт такого зв’язку і зміни характеру в процесі вікової еволюції потребує пояснення, розкриваючи фізіологічні властивості вікового розвитку рухової системи.

Наше дослідження було проведено з метою порівняльного аналізу показників фізичної підготовленості хлопчиків і дівчаток молодшого шкільного віку.

Важливою характеристикою фізичної підготовленості є сила. В результаті дослідження розвиток сили оцінювався за результатами виконання тесту “підтягування на перекладині". Отримані результати показали високий рівень сили у хлопчиків 7 - 8 років, незначне зменшення спостерігається у віці 9 - 10 років, але стосовно всіх показників практично цей показник залишився на високому рівні. У дівчаток високий рівень силової підготовленості спостерігається у віці 9 - 10 років, зменшення показників простежується у віці 7 - 8 років.

Загалом аналіз тесту “підтягування на перекладині" свідчить про стрибкове зростання сили у дівчаток і поступове у хлопчиків. Разом з тим, у цьому випробуванні великий відсоток дітей (хлопчики 7 років - 68,33%, 8 років - 51,26%, 9 років - 67,27%, 10 років - 63,41%; дівчатка 7 років - 64,34%, 8 років - 59,09%, 9 років - 40,09%, 10 років - 31,46%) склали цей тест на “1” бал. Дослідження також засвідчує, що у цьому виді тестування спостерігається великий розкид результатів (від 24 до 0 разів). Це вказує на необхідність індивідуального підходу до розвитку силових якостей дітей молодшого шкільного віку (табл.3.1).

Дані дослідження стверджують, що силові показники розвиваються в тісній взаємодії з формуванням м’язової системи дитини і відрізняються за ритмом та темпом розвитку у хлопчиків і дівчаток. Водночас вони мають загальні риси: нерівномірність розвитку, наявність періодів інтенсивного й сповільненого розвитку, швидкого темпу росту силових якостей в окремих періодах життя. Вказані закономірності зобов’язують нас ввести у відповідні вікові етапи різноманітні засоби й методи інтенсивного навчання. Наскільки перспективними виявляються вони, залежить від зростання показників розвитку фізичної підготовленості.

Таблиця 3.1. Результати обстеження фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку за державними нормативами, у%

Вид випробування

Стать

Вік

Кількість учнів,%

“5”

“4”

“3”

“2”

“1”

Підтягування на перекладині, разів

Хлопчики

7

8,33

13,33

0,83

9,16

68,33

8

12,60

10,92

9,24

15,96

51,26

9

14,54

5,45

6,36

6,36

67,27

10

8,94

4,06

13,0

10,56

63,41

Дівчатка

7

5,94

2,97

8,91

16,83

64,34

8

15,45

8,18

17,27

-

59,09

9

3,80

7,61

14,28

28,57

40,09

10

14,60

10,11

22,47

21,34

31,46

Стрибок у довжину з місця, см

Хлопчики

7

12,5

20,0

33,33

10,83

23,33

8

15,96

23,52

36,97

15,12

8,40

9

7,27

25,45

24,54

19,09

23,63

10

20,32

34,95

19,51

6,50

18,69

Дівчатка

7

6,93

24,75

15,84

18

33,66

8

25,45

19,09

27,27

81

12,72

9

3,80

9,52

20,00

15

40,0

10

51,68

17,97

12,35

45

8,13

Біг 30 м, с

Хлопчики

7

2,5

29,16

30,0

26,66

20,83

8

5,88

15,12

33,61

10,11

7,50

9

3,63

39,09

39,09

17,5

18,18

10

-

12, 19

25, 20

32,77

25, 20

Дівчатка

7

2,97

20,79

48,51

13,63

9,90

8

3,63

15,45

35,45

37,39

11,81

9

4,76

9,52

23,80

17,82

34,28

10

5,61

15,73

22,47

33,63

35,95

Човниковий біг 4 х 9 м, с

Хлопчики

7

5,83

10,0

25,0

27,61

29,16

8

20,16

35,29

21,84

22,47

14,28

9

30,90

27,27

21,81

27,5

11,81

10

46,34

33,33

10,56

8,40

3,25

Дівчатка

7

9,90

10,89

9,90

8,18

42,57

8

40,0

33,63

15,45

6,50

3,63

9

27,61

25,71

30,47

26,73

13,33

10

33,70

26,96

19,10

5,45

5,61

Біг 200 - 500 м - учні 7-8 років, 500 - 1000 м - учні 9 - 10 років, с

Хлопчики

7

1,66

19,16

22,5

2,85

35,0

8

10,92

26,89

14,28

14,60

17,64

9

11,81

19,09

28,18

20,83

17,27

10

8,94

18,69

13,82

21,84

30,89

Дівчатка

7

-

-

-

23,63

72,27

8

1,81

5,45

2,72

27,64

62,72

9

5,71

13,33

28,57

27,72

22,85

10

-

1,12

11,23

27,27

56,17

Нахили тулуба вперед із положення сидячи, см

Хлопчики

7

8,33

5,0

10,83

29,52

58,33

8

16,80

7,56

10,08

31,46

46,21

9

14,54

10,90

8,18

17,5

60,0

10

11,38

13,0

13,0

19,32

55,28

Дівчатка

7

10,89

5,94

14,85

6,36

64,35

8

14,54

5,45

23,63

7,31

43,63

9

7,61

8,57

12,38

3,96

53,33

10

4,49

15,73

19,10

14,54

46,06

Страницы: 1 2Експериментальна перевірка способів керівництва навчально-виховним процесом
Розвиток мовлення розглядається як основоположний розділ Програми з навчання грамоти, як провідний принцип опанування грамоти, що пронизує і об’єднує всю мовленнєву діяльність учнів. У Програмі окрес ...

Поняття «важкі» учні, зовнішні і внутрішні передумови важковихованості
Поняття «важкі» діти з'явилось у першій половині ХІХ ст. До важких відносили дітей з яскраво вираженими фізичними недоліками – глухонімих, сліпих. Дещо пізніше «важкими» стали називати безпритульних ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net