Вплив рухової діяльності на розвиток фізичних якостей молодших школярів

Сторінка 1

Як свідчать результати дослідження, антропометричні показники контрольної та експериментальної груп після експерименту статистично значимо не відрізнялись. Результати експерименту виявили зміни в рівні фізичної підготовленості молодших школярів.

Аналізуючи показники витривалості (біг на 1000 м), варто зазначити, що у зміні показників учнів експериментальних і контрольних груп спостерігається певна тенденція. Якщо у хлопчиків експериментальних груп спостерігається високий рівень статистичної вірогідності і він утримується протягом всього заключного експерименту (Р < 0,01) по відношенню до хлопчиків контрольних груп, то у дівчаток - лише з другого класу (табл.3.2).

Як у хлопчиків, так і у дівчаток у 2 класі спостерігається різке зниження показників витривалості. Однак у 3 класі відбувається знову збільшення його приросту.

Що стосується розвитку силових якостей, отримані нами дані свідчать, що, виконуючи силовий тест у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи на підлозі, на початку навчального року цей показник у виконанні вправи становить 18,8±1 рази, а в кінці експерименту - 28,3±2 рази.

Таблиця 3.2. Порівняльна характеристика зміни показників витривалості (біг на 1000 м, хв, с) учнів початкових класів протягом навчального року, М±m

Класи

Хлопчики

Дівчатка

вересень

травень

вересень

травень

1 клас

Контрольні

6,11

0,10

5,69

0,09

6, 20

0,15

6,00

0,09

Експериментальні

5,87

0,06

5,45

0,08

6,41

0,09

5,86

0,10

Р<0,01

Р<0,01

Р>0,01

Р>0,2

2 клас

Контрольні

5,63

0,12

6,73

0,24

6,02

0,10

5,86

0,09

Експериментальні

5,33

0,07

5,06

0,07

5,81

0,10

5,52

0,09

Р<0,01

Р<0,001

Р<0,05

Р<0,001

3 клас

Контрольні

6,80

0,24

5,84

0,18

5,94

0,09

5,98

0,10

Експериментальні

5,23

0,08

4,71

0,05

5,63

0,10

5,22

0,08

Р<0,001

Р<0,001

Р>0,01

Р>0,001

Приріст у третьокласників становить 11,4 рази. Ще кращий результат у дівчаток 3 класів. На початку навчального року середній показник у виконанні цієї вправи становив 18,8±1 рази, а в кінці експерименту - 28,3±2 рази. Приріст за рік становить 9,5 рази.

Що стосується виконання тесту на розвиток статистичної сили, то в кінці навчального року у хлопчиків 3 класів експериментальних груп цей показник становить 35,45±2,7 проти 21, 20±1,49 (Р>0,001). Відповідно у дівчаток - 21,61±1,86 проти 19,13±1,17 (Р < 0,001) (табл.3.3).

Страницы: 1 2 3 4Експериментальне дослідження розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання в початкових класах
Як показали наші дослідження, у практиці трудового навчання недостатньо розкрито цілісне бачення виробничої діяльності. Дуже слабкий зв’язок трудового навчання з іншими навчальними дисциплінами. Не з ...

Вплив емоцій на ефективність навчального процесу
Які б умови та детермінанти не визначали життя та діяльність людини - внутрішньо, психологічно, - дійовими вони стають лише тоді, коли їм вдається проникнути у сферу її емоційних відносин і закріпити ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net