Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції

Педагогіка: історія і сьогодення » Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції

Сторінка 1

Сучасна шкільна освіта в Україні зазнає процесів трансформації, модернізації, а також вимагає подальших досліджень, які дозволяють забезпечити ефективність удосконалення її змісту. Однак, не завжди зміст шкільної освіти цілком відповідає реаліям життя, інтересам і потребам нинішніх учнів, не повною мірою створює умови для усвідомленого попереднього самовизначення у відношенні профілюючого напряму особистої діяльності школярів. Допрофільна підготовка учнів 8-9-х класів успішно дозволить забезпечити їм педагогічну, психологічну, інформаційну й організаційну підтримку у виборі профілю навчання після завершення основної школи.

Теоретичні засади допрофільної підготовки учнів 8–9-х класів основної школи розробляли вітчизняні та зарубіжні вчені С. Антінова, С. Батишев, Н. Бібік, М. Бурда, Б. Бурнямова, М. Гінзбург, Т. Захарова, В. Кізенко, Н. Пряжникова, Ю. Савінова, О. Топузов та ін. Вирішенню проблем, пов’язаних із визначенням й обґрунтуванням змісту допрофільної підготовки з іноземної мови присвячено праці Л. Божович, Л. Липової, С. Мартиненко, Т. Полонської, В. Редька та ін.

Формулювання цілей статті. У статті розглядаються сутність, зміст, мета, завдання та функції допрофільної підготовки із іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи.

Основна частина. Як зазначено у Концепції профільного навчання у старшій загальноосвітній школі, розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору об’єктивно вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальноосвітньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної та допрофесійної освіти. Такий підхід пояснюється тим, що сучасне суспільство потребує компетентних фахівців різних професій. У зв'язку з реструктуризацією ринку праці змінилися вимоги до рівня і змісту підготовки майбутніх фахівців, засади якої закладаються у системі загальної середньої освіти.

Помилковий вибір профілю навчання у старшій школі може серйозно ускладнити учням подальше здобуття освіти і вибір тієї професії, яка відповідає їхнім потребам, здібностям і можливостям. А відтак, досить актуальною у цьому аспекті виявляється допрофільна підготовка, запровадження якої дозволить чіткіше уявити напрями подальшого вибору профілю навчання, створить умови для реалізації професійних інтересів і намірів відносно продовження освіти.

Мета допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8−9-х класів – це формування та всебічна підтримка їхніх пізнавальних інтересів до іноземної мови, виявлення і розвиток професійних нахилів, забезпечення умов для усвідомленого самовизначення у виборі профілю «іноземна філологія».

Відповідно до мети сформулювані завдання допрофільної підготовки з іноземної мови: формування практичного досвіду в різноманітних сферах пізнавальної діяльності, орієнтованого на вибір профілю «іноземна філологія» у старшій школі; надання психолого-педагогічної підтримки учням у процесі формування їхніх уявлень про життєві, соціальні цінності, у тому числі пов’язані з їхнім професійним становленням; розвиток широку спектру пізнавальних і професійних інтересів і компетенцій, що дозволять забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності; формування здатності приймати усвідомлене рішення, пов’язане з подальшим вибором профілю освіти та ін.

Зазначена мета і завдання цілком реалізуються у структурі допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8−9-х класів основної школи (рис. 1).

Рис. 1. Структура допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8−9-х класів основної школи

Інформаційну та діагностичну роботу доцільно здійснювати за допомогою бесід із учнями на відповідну професійну тематику, а також застосовувати різного виду анкетування школярів, що дозволяє чіткіше уявити їхні потреби, мотиви, здібності. Наведемо приклади таких анкет.

У восьмому класі можна організувати анкетування учнів із метою визначення сфери їхніх інтересів у філологічному профілі.

Анкета 1

Які навчальні предмети тебе цікавлять?

ТАК

НІ

Українська мова

   

Українська література

   

Іноземна мова

   

Зарубіжна література

   

Країнознавство

   

Основи перекладу

   
Страницы: 1 2 3 4Загальні відомості про творчість Джейн Остін
Джейн Остін (Jane Austen, 16 грудня 1775 – 18 липня 1817) – відома англійська письменниця, провозвісниця реалізму в британській літературі, сатирик, писала так звані романи моралі Її книги є визнаним ...

Застосування екологічних та біологічних ігор на уроках біології
Крім екологічних дослідів на уроках біології застосовуються екологічні ігри. Наприклад, серед них: “Дотик”, “Звуки лісу”, “Гра - найсерйозніша справа”. Нижче наводимо їх опис. Екологічна гра “Дотик” ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net