Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції

Педагогіка: історія і сьогодення » Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції

Сторінка 2

Подальша конкретизація отриманої інформації здійснюється за допомогою анкети для учнів дев’ятого класу, в якій школярам пропонується відповісти на такі запитання:

Анкета 2

Який вид діяльності, пов’язаний з іноземною мовою, найпривабливіший для тебе?

ТАК

НІ

Переклад усний

   

Переклад письмовий

   

Дослідницька робота у сфері лінгвістики

   

Туристична діяльність

   

Ділове спілкування

   

Дипломатична діяльність

   

Діяльність компаній, які мають представництва за кордоном

   

З метою відстеження динаміки розвитку зацікавленості учнів дев’ятого класу вивченням іноземної мови поглиблено чи у межах певного курсу за вибором доцільно використати таку анкету, запропонувавши школярам вказати, як часто (часто − 2 бали), (рідко − 1 бал), (ніколи − 0 балів) на уроці іноземної мови вони виконують такі види діяльності:

Анкета 3

Запитання

Кількість балів

Коли я читаю текст іноземною мовою, перший раз я читаю швидко, не затримуючись на деталях; у друге я читаю уважно.

 

Коли я читаю текст іноземною мовою, я спочатку прагну зрозуміти головну думку, а вже потім звертаюся до словника у пошуках незнайомих слів.

 

Я контролюю свою вимову, коли читаю вголос, і прагну її скорегувати за необхідності.

 

Я прагну уникати помилок, коли спілкуюся іноземною мовою

 

Я прагну частіше читати іноземною мовою.

 

Якщо є можливість, я прагну переглядати телепередачі іноземною мовою.

 

Якщо я чую, що хтось спілкується іноземною мовою, то намагаюся зрозуміти, про що йде мова.

 

Я замислююся над тим, як мені досягти успіхів у вивченні іноземної мові

 

Я планую свій час так, щоб щодня вивчати іноземну мову.

 

Я намагаюся фіксувати свої успіхи в іноземній мові

 

Коли мені доводитися спілкуватись іноземною мовою, я заздалегідь планую те, що скажу.

 

Разом

 

Підсумувавши кількість балів, можна визначити рівень розвитку в учнів умінь самостійно організувати своє навчання, взаємодіяти в групі та з учителем.

Далі наведемо орієнтовний перелік тем, які можуть бути використані для бесід із учнями щодо вибору профілю «іноземна філологія»:

Чому виникла людська мова? Для чого мова потрібна людям? Скільки на світі мов? Які мови уважаються найбільш поширеними?

Страницы: 1 2 3 4Використання психологічних способів впливу в процесі навчання
Вступаючи в спілкування, люди впливають один на одного, що має глибинні психологічні механізми. Ці механізми використовуються для впливу однієї людини на іншу, на групу людей, на великі соціальні спі ...

Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах
Система фізичного виховання в дошкільних установах є єдністю мети, завдань, засобів, форм і методів роботи, направлених на зміцнення здоров'я і всебічний фізичний розвиток дітей. Вона одночасно є під ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net