Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції

Педагогіка: історія і сьогодення » Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції

Сторінка 2

Подальша конкретизація отриманої інформації здійснюється за допомогою анкети для учнів дев’ятого класу, в якій школярам пропонується відповісти на такі запитання:

Анкета 2

Який вид діяльності, пов’язаний з іноземною мовою, найпривабливіший для тебе?

ТАК

НІ

Переклад усний

   

Переклад письмовий

   

Дослідницька робота у сфері лінгвістики

   

Туристична діяльність

   

Ділове спілкування

   

Дипломатична діяльність

   

Діяльність компаній, які мають представництва за кордоном

   

З метою відстеження динаміки розвитку зацікавленості учнів дев’ятого класу вивченням іноземної мови поглиблено чи у межах певного курсу за вибором доцільно використати таку анкету, запропонувавши школярам вказати, як часто (часто − 2 бали), (рідко − 1 бал), (ніколи − 0 балів) на уроці іноземної мови вони виконують такі види діяльності:

Анкета 3

Запитання

Кількість балів

Коли я читаю текст іноземною мовою, перший раз я читаю швидко, не затримуючись на деталях; у друге я читаю уважно.

 

Коли я читаю текст іноземною мовою, я спочатку прагну зрозуміти головну думку, а вже потім звертаюся до словника у пошуках незнайомих слів.

 

Я контролюю свою вимову, коли читаю вголос, і прагну її скорегувати за необхідності.

 

Я прагну уникати помилок, коли спілкуюся іноземною мовою

 

Я прагну частіше читати іноземною мовою.

 

Якщо є можливість, я прагну переглядати телепередачі іноземною мовою.

 

Якщо я чую, що хтось спілкується іноземною мовою, то намагаюся зрозуміти, про що йде мова.

 

Я замислююся над тим, як мені досягти успіхів у вивченні іноземної мові

 

Я планую свій час так, щоб щодня вивчати іноземну мову.

 

Я намагаюся фіксувати свої успіхи в іноземній мові

 

Коли мені доводитися спілкуватись іноземною мовою, я заздалегідь планую те, що скажу.

 

Разом

 

Підсумувавши кількість балів, можна визначити рівень розвитку в учнів умінь самостійно організувати своє навчання, взаємодіяти в групі та з учителем.

Далі наведемо орієнтовний перелік тем, які можуть бути використані для бесід із учнями щодо вибору профілю «іноземна філологія»:

Чому виникла людська мова? Для чого мова потрібна людям? Скільки на світі мов? Які мови уважаються найбільш поширеними?

Страницы: 1 2 3 4Університетська вища освіта
Університетська освіта ділиться на цикли зі своїми специфічними освітніми цілями й академічною значимістю. По цій освітній моделі існує 4 типи навчання: перший цикл (короткий), подвійний (тривалий), ...

Інформаційний пакет спеціальності „бухгалтерський облік і аудит”
Індивідуальний розділ дисціпліни Факультет Обліку і аудиту був створений 18 вересня 2002 р. В теперішній час на факультеті навчаються студенти 2 спеціальностей: “Облік і аудит” та “Фінанси”. Кафедра ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net