Загальна структура навчального предмету

Сторінка 1

Наука і технології нині досягли надзвичайно високого рівня розвитку, але навіть створені ними можливості не можуть задовольнити усіх потреб людства. Опанування економікою створює основи для досягнення рівня добробуту, якого ми прагнемо. Саме тому предмет «Основи економіки» є обов’язковим для вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності. Економічна освіта спрямована на розвиток економічного мислення і свідомості на рівні, що відповідає віковим особливостям, на формування умінь та навичок, знань, опановування поняттями, які допомагають осмислити процеси, що відбуваються, та свідомо включитися в економічні відносини.

Метою вивчення економіки для учнів 8 класу є доступними та цікавими методичними засобами та прийомами розвинути в учнів основи раціонального економічного мислення і закріпити їх на рівні поведінки даної вікової категорії. навчання шкільний конкуренція економіка

Мета навчання також є:

формування сучасного економічного мислення, культури,

висвітлити основні економічні поняття і закономірності,

навчити робити вибір у конкретній економічній ситуації,

підготувати до дорослого життя.

Задачами навчального предмету є:

- розвивати в учнів економічне мислення – здатність засвоїти економічні знання, використовувати їх у практичному житті, формувати моделі економічної поведінки;

- навчити давати відповіді на будь-які питання, знати економічні категорії і закони;

- уміти логічно і послідовно мислити, аналізувати інформацію, раціонально розподіляти свої можливості і ресурси, чітко визначати потреби і висувати конкретну мету.

Тематичний план з дисципліни «Економіка», на 2007-2008 навчальний рік 8 клас ( 35 годин)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Дата проведення

І семестр

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Що таке економіка?

Потреби людей – основа економічної діяльності.

Групи потреб, їх відмінність між собою.

Альтернативна вартість.

Блага, які необхідні людині.

Види ресурсів, які потрібні для виробництва благ.

Економічна система. Її складові.

Поняття ринку та ринкової економіки.

Попит та чинники попиту.

Пропозиція і від чого вона залежить.

Роль ціни у взаємодії попиту і пропозиції.

Підсумкова контрольна робота.

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

ІІ семестр

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Конкуренція: типи, методи, функції.

Сутність грошей: функції, форми, властивості. Сучасні гроші.

Економічний кругообіг.

Власність економічних суб’єктів. Форми власності.

Як досягти найбільшого прибутку?

Ринкова інфраструктура – необхідна складова ринку.

Підприємство. Організаційні типи підприємств. Підприємство і власність.

Хто такий підприємець?

Підсумкова контрольна робота.

3

3

1

2

2

2

3

2

1

Всього

35

Основною формою шкільного навчання та виховання, координуючим та інтеграційним компонентом усієї діяльності вчителя є урок. Саме тому я обрала урок як основну форму організації навчання учнів 8 класу. Особливу увагу приділила таким урокам, як:

1) урок формування та засвоєння знань, умінь та навичок. Під час такого уроку вчителю необхідно донести до учнів новий матеріал - доступно та зрозуміло. На мою думку, це може бути зроблено у вигляді лекції чи ділової гри, у якій учні активно будуть приймати участь і самостійно знаходити відповіді на поставлені вчителем питання.

2) урок засвоєння знань, умінь та навичок. Застосування знань полягає в реалізації засвоєного матеріалу на практиці. Це, насамперед, урок під час якого проводиться самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях.

3) урок узагальнення та систематизації знань. Його завдання полягає в упорядкуванні систематизовано засвоєних знань. Найефективнішими уроками, я вважаю, конференцію та диспут, під час яких учні самостійно шукають раціональне вирішення поставленої проблеми, приводять аргументи, висловлюють свою думку та доводять її правильність. Також можна використати відеоурок, який зацікавить учнів даного віку та сприятиме кращому запам’ятовуванню.

Страницы: 1 2Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
Моніторинг якості освіти є прогресивним чинником загальноосвітньої системи, який дає змогу визначити потенційні можливості дітей, прогнозувати потреби особистості. Моніторинг слід розглядати як систе ...

Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування
Йдеться про виховання звички й потреби в постійному навчанні та підвищенні рівня культури свого мовлення. Особливу увагу при цьому слід приділяти дотриманню правильності й чистоти мови. Важливе значе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net