Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка концепції економічної освіти в Україні » Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Сторінка 1

Тема «Конкуренція» є необхідною для вивчення, оскільки має неабияке практичне значення. Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є саме поняття конкуренції.

Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкурентна боротьба - це динамічний процес, який сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами. Тому для кращого розуміння процесів, які відбуваються у ринковому середовищі, необхідно ознайомити учнів з даною темою.

Для вивчення даної теми я виділила 3 години, оскільки вважаю, що учням необхідно детально розібрати зміст поняття «конкуренція», ознайомитися з основними функціями, видами, формами прояву. Ця тема, порівняно з іншими не є складною, однак містить у собі велику кількість понять та термінів, необхідних для запам’ятовування.

Основними цілями вивчення даної теми є:

надати базові знання учням про конкуренцію, формуючи поняття про її механізм;

навчити аналізувати позитивні і негативні наслідки конкуренції;

розрізняти різні види конкуренції та знати їх переваги і недоліки;

знати приклади фірм-конкурентів в економіці України;

сприяти вмінню розуміти й тлумачити положення законів, які регламентують підприємницьку діяльність та антимонопольне законодавство.

Для досягнення цілей були виконані такі завдання:

пояснення учням сутності конкуренції, її видів;

планування та розробка комбінованого уроку;

створення конспекту викладання.

Моя модель засвоєння бази знань з теми «Конкуренція – рушійна сила економіки» матиме вигляд:

Рівні

Знати

Уміти

1. Понятійний

Визначення поняття «конкуренція», «монополія», та інші.

Давати визначення поняттю «конкуренція», «монополія» та ін.

2. Репродуктивний

Основні поняття, типи конкуренції, форми, методи.

Розрізняти типи, форми та методи.

3.Алгометрично-дійовий

Як відрізняти різні типи, форми конкуренції.

Визначати типи, форми конкуренції у поданих ситуаціях.

4. Творчий

Достатньо глибоко володіти знаннями з теми: «Конкуренція».

Застосовувати творче мислення на прикладах життєвих ситуацій.

Структурно-логічна схема теми «Конкуренція – рушійна сила економіки» подана див. додаток 1.

Для вивчення теми «Конкуренція – рушійна сила економіки» я пропоную наступний урок.

Тема. Конкуренція – рушійна сила економіки.

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про конкуренцію, формуючи поняття про механізми конкуренції, досконалу та недосконалу конкуренцію; з'ясувати, що таке монополія, монопсонія, олігополія; розвивати економічне мислення, вміння аргументувати свою відповідь; сприяти вмінню розуміти й тлумачити положення законів, які регламентують підприємницьку діяльність та антимонопольне законодавство.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Місце перекладу на рідну мову в роботі над текстом
При роботі над текстами підручника перед вчителем постає таке важливе питання: в якій мірі треба використовувати переклад на рідну мову? У практиці навчання іноземної мови можна іноді зустріти дві по ...

Дидактична гра як засіб умотивування навчальної діяльності молодших школярів на уроках іноземних мов
Відомо, що у навчальній діяльності дітей особливе місце посідає мотивація. За свідченням учених мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які пробуджують у людини прагнення займа ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net