Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка концепції економічної освіти в Україні » Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Сторінка 2

Обладнання: схема, таблиця, підручники, бланки завдань.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку.

I. Організаційний момент (3 хв).

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів (5 хв).

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів (4 хв).

IV. Вивчення нового матеріалу (26 хв).

V. Закріплення нових знань і умінь учнів (5 хв).

VI. Підсумок уроку (1 хв).

VIІ. Домашнє завдання (1 хв).

Хід уроку:

I. Організаційний момент

привітання;

виявлення відсутніх;

повідомлення плану.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда за запитаннями.

1. Як ринок розв'язує основні питання економіки?

2. Як у економіці вирішуються питання що?, як?, для кого? виробляти?

Далі пропонується учням провести тест, для перевірки набутих раніше знань з економіки.

Завдання на картках.

Картка 1.

1. В економіці діє закон спадної продуктивності факторів виробництва. Яким чином у цих умовах підтримується економічне зростання:

а) потрібно дедалі менше виробничих ресурсів;

б) приріст додаткових ресурсів не збільшить, а навпаки зменшить загальний обсяг виробництва;

в) потрібний приріст ресурсів, але ціна додаткової одиниці ресурсів буде збільшуватись;

г) потрібно дедалі більше ресурсів.

2. Проблеми того що?, як? і для кого виробляти? виникають:

а) тільки в тоталітарних системах або суспільствах, де панує централізоване планування;

б) тільки в ринковій економіці;

в) тільки у відсталій економіці;

г) у будь-якому суспільстві.

3. Проблема що виробляти? не стоїть, якщо .

а) пропозиція ресурсів настільки обмежена, що вони можуть бути використані тільки для виробництва предметів споживання;

б) кожний виробничий ресурс специфічний і може бути використаний для виробництва тільки одного конкретного товару;

в) економіка не досягла рівня, коли починає діяти закон спадної продуктивності факторів виробництва;

г) пропозиція ресурсів достатня, щоб виробляти предмети розкоші.

Картка 2.

1. Проблема що виробляти?:

а) може стояти тільки перед приватним підприємцем, але не перед суспільством;

б) виникає тільки в умовах гострого дефіциту;

в) може розглядатись як проблема вибору точки на КВМ;

г) вивчається на основі дії закону спадної продуктивності факторів виробництва.

2. Проблеми як виробляти? не виникає:

а) якщо економіка не відчуває дії закону спадної продуктивності факторів виробництва;

б) якщо кількість виробничих ресурсів строго фіксована і «прив'язана» до конкретних товарів;

в) за умов обмеженості виробничих ресурсів щодо наявної робочої сили;

г) у технічно розвинутому суспільстві, де ця проблема стає чисто технічною.

3. Якщо економічні проблеми вирішуються частково ринком, частково державою, то економіка:

а) командна;

б) ринкова;

в) традиційна;

г) змішана.

III. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Що нам відомо про конкуренцію? Побудуймо гроно конкуренції. (Стратегія «гронування» спонукає учнів вільно й відкрито думати на певну тему. Вона допомагає встановити зв'язки між окремими поняттями, своїм життєвим досвідом і вже набутими знаннями. Цю роботу доцільно виконувати індивідуально. Починати гронування слід з написання центрального слова (поняття) посередині аркуша паперу (дошки). Навколо цього слова записувати слова й фрази, які спадають на думку з обраної теми. Коли запас ідей вичерпано, потрібно встановити зв'язки між поняттями. Таким чином утворюється гроно).

Страницы: 1 2 3 4 5 6Громадянська освіта в школі - зарубіжний досвід
Науково-технічний прогрес, швидкий розвиток усіх галузей економіки, взаємозв’язок та взаємозалежність сучасних ринків праці ставлять перед освітою завдання підготовки висококваліфікованої робочої сил ...

Соціально-психологічні характеристики дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Причиною викривлення особистісного досвіду дитини можна вважати вплив фактора депривації, тобто відсутність, обмеження або недостатність матеріальної та духовної турботи про дитину, необхідних для її ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net