Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка концепції економічної освіти в Україні » Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Сторінка 2

Обладнання: схема, таблиця, підручники, бланки завдань.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку.

I. Організаційний момент (3 хв).

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів (5 хв).

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів (4 хв).

IV. Вивчення нового матеріалу (26 хв).

V. Закріплення нових знань і умінь учнів (5 хв).

VI. Підсумок уроку (1 хв).

VIІ. Домашнє завдання (1 хв).

Хід уроку:

I. Організаційний момент

привітання;

виявлення відсутніх;

повідомлення плану.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда за запитаннями.

1. Як ринок розв'язує основні питання економіки?

2. Як у економіці вирішуються питання що?, як?, для кого? виробляти?

Далі пропонується учням провести тест, для перевірки набутих раніше знань з економіки.

Завдання на картках.

Картка 1.

1. В економіці діє закон спадної продуктивності факторів виробництва. Яким чином у цих умовах підтримується економічне зростання:

а) потрібно дедалі менше виробничих ресурсів;

б) приріст додаткових ресурсів не збільшить, а навпаки зменшить загальний обсяг виробництва;

в) потрібний приріст ресурсів, але ціна додаткової одиниці ресурсів буде збільшуватись;

г) потрібно дедалі більше ресурсів.

2. Проблеми того що?, як? і для кого виробляти? виникають:

а) тільки в тоталітарних системах або суспільствах, де панує централізоване планування;

б) тільки в ринковій економіці;

в) тільки у відсталій економіці;

г) у будь-якому суспільстві.

3. Проблема що виробляти? не стоїть, якщо .

а) пропозиція ресурсів настільки обмежена, що вони можуть бути використані тільки для виробництва предметів споживання;

б) кожний виробничий ресурс специфічний і може бути використаний для виробництва тільки одного конкретного товару;

в) економіка не досягла рівня, коли починає діяти закон спадної продуктивності факторів виробництва;

г) пропозиція ресурсів достатня, щоб виробляти предмети розкоші.

Картка 2.

1. Проблема що виробляти?:

а) може стояти тільки перед приватним підприємцем, але не перед суспільством;

б) виникає тільки в умовах гострого дефіциту;

в) може розглядатись як проблема вибору точки на КВМ;

г) вивчається на основі дії закону спадної продуктивності факторів виробництва.

2. Проблеми як виробляти? не виникає:

а) якщо економіка не відчуває дії закону спадної продуктивності факторів виробництва;

б) якщо кількість виробничих ресурсів строго фіксована і «прив'язана» до конкретних товарів;

в) за умов обмеженості виробничих ресурсів щодо наявної робочої сили;

г) у технічно розвинутому суспільстві, де ця проблема стає чисто технічною.

3. Якщо економічні проблеми вирішуються частково ринком, частково державою, то економіка:

а) командна;

б) ринкова;

в) традиційна;

г) змішана.

III. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Що нам відомо про конкуренцію? Побудуймо гроно конкуренції. (Стратегія «гронування» спонукає учнів вільно й відкрито думати на певну тему. Вона допомагає встановити зв'язки між окремими поняттями, своїм життєвим досвідом і вже набутими знаннями. Цю роботу доцільно виконувати індивідуально. Починати гронування слід з написання центрального слова (поняття) посередині аркуша паперу (дошки). Навколо цього слова записувати слова й фрази, які спадають на думку з обраної теми. Коли запас ідей вичерпано, потрібно встановити зв'язки між поняттями. Таким чином утворюється гроно).

Страницы: 1 2 3 4 5 6Актуалізація опорних знань
Студенти зачитують підготовлені вдома доповіді про життя та творчість Михайла Старицького. В історію української літератури М. Старицький увійшов як поет, драматург, прозаїк, перекладач, а в історію ...

Стратегічний напрямок розвитку сучасної системи освіти в Україні
Одним із стратегічних напрямків розвитку сучасної системи освіти у нашій країні є формування екологічної культури особистості, виховання у кожного школяра позитивного ставлення до навколишнього світу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net