Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка концепції економічної освіти в Україні » Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Сторінка 3

Один учень біля дошки будує гроно, решта в зошитах (див. додаток 2).

Отже, основним поняттям «конкуренція» ви володієте. Сьогодні на уроці поглибимо й систематизуємо ваші знання щодо механізмів конкуренції, з'ясуємо, якою вона може бути. Важливо, щоб ви у подальшому житті могли орієнтуватись у процесах, які відбуваються в економіці країн, аби зробити правильний вибір.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя.

Слово «конкуренція» у перекладі з латинської мови означало зіткнення, змагання. Конкуренція відбувається не лише у середовищі виробників, споживачів і між ними, а й між соціальними групами. Наприклад, ви у своєму класі також змагаєтесь за увагу.

Запитання.

Як саме? Як ви гадаєте, погано чи добре, що, реалізуючи власні інтереси, люди стають конкурентами?

Розповідь учителя.

Ринок не зміг би функціонувати, якби серед його механізмів не було конкуренції.

Конкуренція — економічне суперництво між виробниками товарів та послуг за вигідніші умови діяльності, збуту товарів і послуг та одержання завдяки цьому максимального прибутку. Вона спонукає до пошуку вигідного вирішення господарських завдань, зокрема виробництва кращої продукції чи послуг і якнайшвидшої їх реалізації.

Конкуренція інколи набуває таких форм і методів, що її називають «конкурентною боротьбою».

Якщо говорити про фазу виробництва, то рівень конкурентної боротьби багато в чому залежить від життєвого циклу товару, що охоплює процес вироблення продукції до зняття її з виробництва.

Він ділиться на чотири фази (цикли) (див. додаток 3).

0 — розробка. Конкуренція тут не має чіткого прояву, бо зберігається комерційна таємниця.

1 — впровадження продукції. Виробник намагається випустити якіснішу продукцію, ніж конкурент. Для цієї фази характерні незначні обсяги продажу.

2 — зростання, коли зростає попит і збільшується обсяг виробництва. Виробник намагається обігнати конкурентів за обсягами продукції та її продажу.

3 — зрілості, коли обсяг виробництва продукції досягає максимуму.

4 — старіння — завершальна. На цій фазі попит на продукцію зменшується до мінімуму, обсяг виробництва зменшується, рівень конкурентної боротьби затихає.

Розрізняють три типи конкуренції: внутрішньогалузеву, міжгалузеву, міжнародну.

Запитання.

Використовуючи знання, поясніть, як виникає кожен з типів конкуренції.

Розповідь учителя.

Конкуренцію можна класифікувати й за методами її ведення. Методів конкуренції багато. Основні з них:

— скупка патентів;

— збивання ціни;

— захоплення ринків робочої сили;

— максимальне обмеження конкурентів сировиною, ринків збуту, кредитів;

— випуск на ринок нових марок і видів товарів.

Методи конкурентної боротьби розрізняють цінові й нецінові. До цінових належить метод застосування цінової дискримінації (різні ціни в окремих регіонах, демпінгові ціни). Нецінові методи діляться на дві групи: конкуренція за високу якість товару й конкуренція за умови продажу. На жаль, існує й нечесна конкуренція. Це поширення неправдивих або неточних даних про конкурента; доведення до споживача спотвореної інформації про характер, спосіб і місце виготовлення товару та його якість; незаконне використання товарного знака конкурента, його фірмової назви, маркування; реклама товару, який не відповідає вимогам; використання некоректних порівнянь, які дискредитують товар конкурента та ін.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Типи мовлення
За формою позначення мовця або способом його вияву в мовленні розрізняють три типи мовлення від 1-ї, 2-ї, 3-ї особи. Перший тип – від 1-ої особи – є різновидом монологічного мовлення, при якому відбу ...

Комплекс пізнавальних завдань для самостійної роботи учнів з курсу «Основи здоров'я »
Аналіз педагогічних джерел дав нам змогу з’ясувати, що організація самостійної роботи молодших школярів на уроках курсу «Основи здоров'я» потребує дотримання певних методичних вимог: самостійне засво ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net