Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка концепції економічної освіти в Україні » Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Сторінка 4

Отже, конкуренція має багато як позитивних, так і негативних рис. Виникає запитання: існування конкуренції позитивне чи негативне явище? Над цим запитанням людство замислювалось не одне століття. Знаходяться аргументи як за, так і проти конкуренції.

Серед причин, що зумовлюють існування монополії, найвагомішими є такі: володіння основними видами сировини; патентні права; авторські права й товарні знаки.

Для регулювання проблем, пов'язаних з існуванням монополіста нечесною конкуренцією, запроваджується спеціальне законодавство. У лютому 1992 р. в Україні також було ухвалено Закон «Про обмеження монополії та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», а в 1993 р. створено з цією метою Антимонопольний комітет України. У 1996 р. прийнятий Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

У. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання.

Дидактична гра “Твір з економіки”

Мета гри: навчитись використовувати та вільно володіти в реальному житті поняттями що стосуються конкуренції, розуміти суть конкурентних процесів та явищ.

Правила гри. Клас ділиться на три команди. Кожній команді надається певний набір термінів, з яких вони протягом 5 хвилин мають написати твір з теми «Конкуренція»у будь-якій формі (вірш, проза) з використанням усіх перелічених слів. Твір має описувати вигадану чи реальну ситуацію, яка склалась в житті.

Після того, як час для написання закінчився кожна команда визначає свого представника, який і зачитує написаний твір.

Виграє та команда, яка при написанні твору задіяла всі надані їй терміни; крім того твір повинен бути не позбавлений логічного та економічного змісту.

Список термінів для команд:

I команда. Терміни: незалежна фірма, однорідний товар, перешкоди, ринок цінних паперів .

II команда. Терміни: диференційований продукт, контроль, роздрібна торгівля, монополістична конкуренція.

III команда. Терміни: чиста монополія, унікальний продукт, реклама, повний контроль, блокування.

Вкінці перевірте правильність своїх творів за допомогою таблиці ( див. додаток 4).

VI. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя. Внутрішнім механізмом руху ринкової економіки й розв'язанні фундаментальних економічних проблем є конкуренція. Серед позитивних наслідків її динамічні пристосування до нових ситуацій зростання ефективності, зменшення витрат. Розрізняють досконалу й недосконалу конкуренцію. Причиною недосконалої конкуренції стає монополія покупців або продавців. Монополія істотно змінює поведінку виробника на ринку, даючи йому можливість забезпечувати зростання власних прибутків за рахунок зменшення обсягів реалізації та зростання цін. Розуміючи негативні наслідки монополії, держави створюють антимонопольні законодавства.

VII. Домашнє завдання

Оформити гроно конкуренції; підготувати розповідь про діяльність однієї з фірм у вашому місті. Як вона діє на ринку конкуренції?

Під час розробки уроку я використала такі методи навчання, як робота в малих групах, мозковий штурм, аналіз проблеми, дискусія. Я пропоную саме ці методи, так як вважаю, що саме активні методи сприяють кращому розвитку мислення та пам’яті учня, змушують його активно включатися до роботи на уроці, брати участь в обговоренні, висловлювати думки, сперечатися з однокласниками та відстоювати правильність своєї думки. Такі методи зумовлюють проблемне навчання, яке завжди відбувається під знаком запитання, завжди породжує потребу в новому знанні, у пошуку відповідей на питання. Також я використовую такий метод як проблемна лекція: під час надання учителем нового матеріалу, він ставить запитання учням, які намагаються знайти відповіді на базі знань, що були отримані.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Завдання та зміст програми з різних видів малювання в середній групі
а) Грамотне, реалістичне зображення предмету в малюнку припускає передачу характерної форми і деталей, пропорційного співвідношення частин, перспективних змін, об'єму, руху, кольору. Розглянемо, якою ...

Роль і місце лекції у вузі
Вузівська лекція - головна ланка дидактичного циклу навчання. Її ціль - формування орієнтовної основи для наступного засвоєння студентами навчального матеріалу. У житті сучасної вищої школи лекцію ча ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net