Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка концепції економічної освіти в Україні » Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Сторінка 5

Як наслідок використання обраних мною методів є: мобілізація активності учнів, близькість ступеня активності учнів та викладача, самостійне творче прийняття рішень учнями.

ІV. Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності при викладанні теми «Конкуренція – рушійна сила економіки»

Активізація навчання як педагогічна проблема має базуватися на використанні дидактичних та психологічних закономірностей і принципів навчання. Якщо розглядати метод навчання як спосіб передачі знань викладачем учневі, то активізація навчання є каталізатором процесів викладання й учіння.

Особливостями методів активного навчання (тобто методів проблемного типу) на відміну від традиційних форм інформативного типу навчання вважаються: мобілізація активності учнів, близькість ступеня активності учнів та викладача, самостійне творче прийняття рішень учнями.

Найважливішим принципом навчання є принцип сполучення різних методів та прийомів навчання. І майстерність викладача полягає в тому, щоб вибрати оптимальне сполучення методів та засобів навчання, методичних прийомів, які забезпечують активізацію навчання. Тому для активізації навчання я пропоную такі методи активізації пізнавальної діяльності:

Малі групи, тобто навчання відбувається так, що сукупність осіб взаємодіють одна з одною так, що кожна впливає на інші і відчуває їх вплив на собі. Я використала дидактичну гру під назвою «Твір з економіки», оскільки вважаю, вона дозволяє кожному включитися в роботу, а також розвиває в учнів творче мислення та розвиває пам'ять.

Дискусія. Під час проведення практичного заняття вчитель ставить проблемні питання, на які учні самостійно шукають відповіді, оголошують їх, дискутують та обговорюють. Це сприяє активності учнів під час обговорення проблеми, аналіз та прийняття найкращого варіанту рішення. Під час уроку на тему: «Конкуренція - рушійна сила економіки» запропонувала такі дискусійні питання: «Як ви гадаєте, погано чи добре, що, реалізуючи власні інтереси, люди стають конкурентами?».

Мозковий штурм. Мозковий штурм проводиться для активізації творчого колективного вирішення конкретної проблеми, пошуку альтернативних варіантів, для розв’язання невідкладних завдань за обмежений час. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності я використала метод мозкового штурму. Після розповіді учитель ставить учням питання, а учні у свою чергу повинні швидко зорієнтуватися і відповісти на запитання, а вчитель оцінити їх знання.

Мені б хотілося більше застосовувати активних методів навчання, проте через обмаль часу це зробити важко, адже потрібно викласти новий матеріал: доступно і зрозуміло, запитати домашнє завдання і закріпити набуті знання. На це потрібно багато часу. І на уроці не можливо встигнути зробити все.

Під час написання роботи я поринула у світ педагогіки, психології і економіки. А ближче познайомилася проблемами викладання економіки, з психологічними особливостями учнів.

Мені довелося працювати над розробкою комбінованого уроку. Працюючи, я зрозуміла, що робота учителя є надзвичайно складною, оскільки необхідно не просто провести урок, а зробити його цікавим та доступним для учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Організація та види самостійної роботи на уроках
Серед методів, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, важлива роль належить самостійній роботі. Термін самостійна робота вживають у різних значеннях. Часто так називають окремі ...

Вікові особливості молодших школярів
За віковою періодизацією, прийнятою українськими психологами і педагогами, час життя дитини він шести до одинадцяти років називається молодшим шкільним віком. При визначенні його меж враховуються осо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net