Особливості уроків позакласного читання

Позакласне читання – один із важливих напрямків у роботі вчителя-словесника. Позакласне читання – педагогічно організований процес підготовки учнів до самостійного читання відповідно до їх індивідуальних інтересів і потреб. Вдало організоване позакласне читання впливає на якість класного, націлене на розширення кола знань, умінь та навичок, необхідних для розвитку читацької культури. Воно сприяє формуванню мотивів звертання до книги та потреби у самостійному читанні художніх творів. Позакласне читання – це вид самостійного читання учнів, що здійснюється під керівництвом учителя-словесника на основі рекомендованих списків творів, запропонованих чинними програмами із світової літератури.

Його задача не тільки проконтролювати самостійне читання учнів, дати йому необхідний напрям, розвивати любов до книги, літератури, зацікавити школярів тим чи іншим твором, творчістю того чи іншого письменника, навчити їх орієнтуватися у «книжковому морі» літератури, розширити їхні знання з літератури даного часу, а ще й ліквідувати прогалини у знаннях учнів, закріпити вміння використовувати аналіз (елементи аналізу) під час вивчення творів, прочитаних самостійно, бути сполучною ланкою між вивченням програмних творів у класі та самостійним читанням учнів за власним вибором.

Зміст позакласного читання складається з:

– вивчення кола читання учнів;

– формування мотивів звертання до книги;

– засвоювання певних знань, умінь та навичок, необхідних для організації самостійного читання учнів.

Рекомендовано такі види робіт із позакласного читання:

– анкетування;

– підготовка статистично – аналітичних матеріалів для роботи гуртка книголюба;

– індивідуальні та колективні бесіди;

– «звіти» учнів про самостійне читання творів;

– ведення читацького щоденника;

– складання маленьких каталогів з картками, що містять бібліографічні відомості та коротку анотацію;

– ведення альбому власних ілюстрацій до творів;

– ведення робочого зошита з позакласного читання;

– складання анотацій, післямов, передмов до книг;

– написання рецензій, відгуків, рефератів та творів на книгу;

– проведення засідань гуртка книголюбів.

Уроки позакласного читання сприяють розвитку читацької самостійності учнів, формуванню їх читацьких інтересів, стимулюють позакласне читання, яке, у свою чергу, є опорою шкільного курсу.

У ньому ви знайдете розробки уроків, які допоможуть педагогу-словеснику сформувати свій стиль, що до їх проведення, завдання дослідницького характеру, які є елементом навчально-пізнавальної діяльності учнів. Вони пробуджують в учнів дух пошуку, сприяють психосоціальному зростанню школярів, а значить, розкриттю та реалізації їх інтелектуального потенціалу, розвитку творчості, суб’єктивної активної особистості.

Цікавим є те, що уроки позакласного читання дають можливість врахувати індивідуальні особливості учня, сприяють його художньому розвитку, створюється атмосфера розвитку мислення.

В процесі роботи над завданням дослідницького характеру учні набувають знання, уміння та навички, необхідні для виконання нестандартних завдань, вчаться самостійному пошуку шляхів з’ясування істини. А це, в свою чергу, виховує любов до книжки, до справжнього мистецтва, яким є література.

Так, плануючи уроки позакласного читання, вчитель може керуватися різними принципами. Головне, щоб ці уроки були пов’язані з уроками програмного вивчення, доповнювали їх, давали змогу розвивати отримані на попередніх уроках знання, вміння та навички і були цікавими та корисними школярам.

На таких уроках учитель оцінює не тільки конкретну роботу школярів на окремому уроці, а й:

– правильність та мотиви орієнтації учнів у книгах;

– точність та емоційність висновків та суджень про прочитане, вміння учнів спиратись у відповідях на текст книги, залучати ілюстрації до твору, використовувати свій читацький досвід, отримані раніше знання та вміння;

– участь школярів у створенні класних та шкільних бібліотек, картотек і книжкових виставок;

– загальне ставлення учнів до книги та позакласного читання.

Таким чином, систематично організовуючи позакласне читання учнів, учитель має можливість досконаліше вивчити індивідуальні нахили, прагнення та смаки школярів, що, безперечно, буде впливати на успішне здійснення виховання та освіти учнів засобами літератури, формування читацької культури, загальний розвиток особистості школярів.Декоративно-ужиткове мистецтво та дизайн на уроках трудового навчання як засіб творчого розвитку учнів
Студенти педагогічних вузів, майбутні вчителі трудового навчання повинні усвідомлювати величезне значення вивчення декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну на уроках праці, роль яких полягає ...

В. О Сухомлинський про особливості функціонування колективу
Щоб уміло здійснювати педагогічно продуманий навчально-виховний процес у колективі, кожному вчителеві слід мати чіткі уявлення про основу функціонування дитячого колективу. Основою існування дитячого ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net