Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 1

Мотивація – елемент процесу навчання в результаті якого навчальна діяльність учня набуває конкретного змісту.

Мотиваційні технології навчання класифікуються:

• за характером поведінки учасників на зовнішню та внутрішню;

• за приналежністю до етапів навчання на вступну (мотивуючий вступ та мотивуюча демонстрація), поточну (на етапі викладання матеріалу та на етапі формування контрольної діяльності), та заключну.

Текст вступної внутрішньої мотивації: Ця тема є дуже потрібною, актуальною, тому що спеціалісти в галузі машинобудування будуть зустрічатися у своїй професійній діяльності з цими питаннями. З тим, як це проходить мит сьогодні з вами познайомимося на даному занятті. Тому слухайте уважно й конспектуйте.

Проектування технології формування ООД

Елементами ООД є:

– Образ кінцевого продукту або уявлення про кінцевий результат;

– Об'єкт перетворення або матеріал для діяльності;

– Засоби діяльності;

– Технологія діяльності або уявлення про способи її здійснення.

В залежності від кількості та якості подання елементів ООД використовується той чи інший тип навчання (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Критерії вибору різних типів учіння

Тип учіння

Критерії вибору

По цілі

По умовам

По змісту навчального матеріалу

1

2

3

4

Неповна ООД (перший тип учіння)

Сформувати орієнтири діяльності, що носить репродуктивний характер, що характеризується самостійністю, міцністю, освоєнням, але не володіє розумною розгорненістю, узагальненістю.

При наявності великої кількості навчального часу і часу на с/р.

При наявності досвіду самостійного навчання і вибору способів навчання.

При наявності навчальної та допоміжної літератури.

При наявності сформованої професійної мотивації.

Коли зміст навчального матеріалу не пов'язане з досвідом практичної роботи.

Повна ООД в конкретному вигляді (другий тип учіння)

Сформувати орієнтири алгоритмічної діяльності, яка характеризується міцністю її виконання. Результатом є швидкість, точність виконання операції (вступний інструктаж у виробничому навчанні).

При відсутності базових знань у підготовці учнів.

При відсутності професійного досвіду та практичних умінь.

При відсутності здібностей самостійно здійснювати навчально-пошукову діяльність.

При визначальній ролі технології діяльності неможливості її освоєння без попереднього опису наочним і словесним способом.

Повна ООД в загальному вигляді (третій тип учіння)

Формування творчої діяльності, яка характеризується міцністю, узагальненістю, розгорнути, самостійністю, розумністю, усвідомленістю.

При наявності базових знань в учнів.

При наявності часу.

При наявності відповідних засобів навчання.

При можливості узагальнення та систематизації навчального матеріалу таким чином, щоб загальні принципи можна було застосувати до окремих випадків.

Таблиця 4.2. Критерії вибору форм та методів викладення нового матеріалу

Найменування методу

Критерії вибору та використання методу

1

2

Лекція, розповідь

1. При відсутності базових знань в учнів.

2. При відсутності професійного досвіду та практичних умінь.

3. Коли зміст навчального матеріалу не пов'язаний з досвідом практичної роботи.

Традиційна бесіда

1. При наявності базових знань в учнів.

2. При невеликій кількості учнів.

3. При можливості постановки питань.

4. При наявності часу на можливу дискусію.

Евристична бесіда

1. При наявності базових знань і досвіду професійної діяльності.

2. При наявності можливості постановки проблеми на основі конкретних ситуацій.

3. При можливості зав'язування дискусії з урахуванням рівня підготовленості учнів.

4. При наявності часу на результативну дискусію.

Демонстраційний експеримент як метод наочності

1. При наявності можливості демонстраційного показу.

2. При доступності показу.

3. При обгрунтованій науковості, достовірності показу і наявності зв'язку з метою навчання.

4. При недостатній сформованості базових знань для самостійного засвоєння показаних явищ.

Демонстраційний експеримент як елемент активізації

1. При науковості, доступності, достовірності показу, наявності його зв'язку з метою і змістом навчання.

2. При наявності базових знань і професійних умінь для аналізу ситуації та отримання самостійних висновків.

3. При наявності часу на дискусію і невеликій групі учнів.

4. При наявності всіх умов для постановки проблеми.

Пояснення

1. Коли окремі питання змісту матеріалу вимагають роз'яснення.

2. При необхідності сформувати систему базових знань.

3. При необхідності розвивати основні уявлення.

Самостійна робота

1. При наявності необхідних базових знань в учнів.

2. При наявності додаткової літератури.

3. При високій підготовленості учнів.

Страницы: 1 2 3 4Аналіз практики роботи вчителя-дефектолога по подоланню порушень фізичного розвитку у дітей старшого дошкільного віку з розумовою відсталістю
Дане дослідження проводилось на базах: Школа – дитячий садок «Центр реабілітації»; Дошкільний навчальний заклад «Барвінок»; Навчально-реабілітаційний центр «Мрія». Це навчально-виховні заклади для ді ...

Дослідне навчання, спрямоване на формування позитивного ставлення до поетичних творів
Дослідне навчання, спрямоване на формування позитивного ставлення учнів до віршованих творів, було проведено в 3-В класі в Харківській загальноосвітній школі №151. На початку дослідного навчання було ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net