Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 2

Таблиця 4.3. Вибір способів формування ООД

Рівні засвоєння навчального матеріалу теми

Форми

Методи

Засоби

1

2

3

4

1 рівень

Групова

Розповідь, пояснення

Конспект, мова викладача, дошка, крейда

2 рівень

Групова

Бесіда

Мова викладача, дошка, крейда, запитання до бесіди

3 рівень

Групова

Розповідь з елементами бесіди, демонстрація

Мова викладача

Проектування технологій формування ВД

Основні рекомендації в роботі з групами, в яких переважають певні типи темпераменту:

– При організації роботи в групах слід враховувати характер взаємодії різних темпераментів (сангвінік найкраще уживається з холериком, флегматик з меланхоліком, флегматик не уживеться з холериком);

– Заняття в швидкому темпі і з відповідною зміною видів діяльності слід вести з холериками і сангвініки, але це неприйнятно з меланхоліками і флегматиками;

– При роботі з флегматиками і меланхоліками слід вводити навчальний матеріал неквапливо, грунтовно.

Мислення – це особливого роду теоретична і практична діяльність, що передбачає систему включених в неї дій та операцій орієнтовно-дослідницького, перетворюючого і пізнавального характеру.

Рекомендації з вибору технологій навчання в залежності від типу мислення:

– При наочному (образному) типі мислення слід використовувати емоційні розповіді, включаючи в них яскраві, барвисті приклади. Слід використовувати картинки, макети, зразки. При цьому найбільш важливо не дотримання логічних закономірностей побудови інформації, а приведення яскравих та емоційних прикладів;

– При логічному мисленні слід дотримуватися логічну структуру побудови навчального матеріалу, слід використовувати графіки, схеми, таблиці, засоби систематизації та узагальнення, слід обов'язково приводити алгоритми діяльності.

Головна закономірність процесу засвоєння дійсності в тому, що пізнавальна діяльність та введення в неї знання набувають розумову форму, стають узагальненими не відразу, а по черзі пройшовши через етапи матеріалізованих і мовних дій.

Таблиця 5.1. Вибір методів формування ВД

Рівні засвоєння навчального матеріалу теми

Форми

Методи

Засоби

1

2

3

4

1 рівень

Індивідуальна

Конспектування

Ручка, олівець, конспект

2 рівень

Індивідуальна

Проведення практичного заняття

Ручка, олівець, конспект, шаблон для практичного заняття

3 рівень

Групова

Семінарське заняття

Ручка, конспект, заздалегідь заготовлені питання з теми

Проектування технології формування КД

Таблиця 6.1. Вибір методів формування КД

Рівні засвоєння навчального матеріалу теми

Форми

Методи

Засоби

1

2

3

4

1 рівень

Індивідуальна

Виконання завдання

Завдання у вигляді питань:

1. Що називається мікрокліматом виробничих приміщень?

2. Назвіть основні етапи заходи щодо усунення виробничих приміщень

2 рівень

Індивідуальна

Виконання тестування

Тести

3 рівень

Індивідуальна

Виконання ситуаційних завдань

Ситуаційні завдання

Страницы: 1 2 3 4Дитина з мовленнєвими порушеннями у системі освіти
На сучасному етапі соціально-політичного і економічного розвитку України відкрилися перспективи змін у системі спеціальної освіти по-новому вирішується питання соціалізації та інтеграції дітей з особ ...

Зміст, критерії та показники експериментального педагогічного дослідження
Для вдалої побудови та завершення експериментального педагогічного дослідження та для вибору контрольної та експериментальної груп при порівняльному експерименті нами було проведено рандомізацією з п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net