Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 2

Таблиця 4.3. Вибір способів формування ООД

Рівні засвоєння навчального матеріалу теми

Форми

Методи

Засоби

1

2

3

4

1 рівень

Групова

Розповідь, пояснення

Конспект, мова викладача, дошка, крейда

2 рівень

Групова

Бесіда

Мова викладача, дошка, крейда, запитання до бесіди

3 рівень

Групова

Розповідь з елементами бесіди, демонстрація

Мова викладача

Проектування технологій формування ВД

Основні рекомендації в роботі з групами, в яких переважають певні типи темпераменту:

– При організації роботи в групах слід враховувати характер взаємодії різних темпераментів (сангвінік найкраще уживається з холериком, флегматик з меланхоліком, флегматик не уживеться з холериком);

– Заняття в швидкому темпі і з відповідною зміною видів діяльності слід вести з холериками і сангвініки, але це неприйнятно з меланхоліками і флегматиками;

– При роботі з флегматиками і меланхоліками слід вводити навчальний матеріал неквапливо, грунтовно.

Мислення – це особливого роду теоретична і практична діяльність, що передбачає систему включених в неї дій та операцій орієнтовно-дослідницького, перетворюючого і пізнавального характеру.

Рекомендації з вибору технологій навчання в залежності від типу мислення:

– При наочному (образному) типі мислення слід використовувати емоційні розповіді, включаючи в них яскраві, барвисті приклади. Слід використовувати картинки, макети, зразки. При цьому найбільш важливо не дотримання логічних закономірностей побудови інформації, а приведення яскравих та емоційних прикладів;

– При логічному мисленні слід дотримуватися логічну структуру побудови навчального матеріалу, слід використовувати графіки, схеми, таблиці, засоби систематизації та узагальнення, слід обов'язково приводити алгоритми діяльності.

Головна закономірність процесу засвоєння дійсності в тому, що пізнавальна діяльність та введення в неї знання набувають розумову форму, стають узагальненими не відразу, а по черзі пройшовши через етапи матеріалізованих і мовних дій.

Таблиця 5.1. Вибір методів формування ВД

Рівні засвоєння навчального матеріалу теми

Форми

Методи

Засоби

1

2

3

4

1 рівень

Індивідуальна

Конспектування

Ручка, олівець, конспект

2 рівень

Індивідуальна

Проведення практичного заняття

Ручка, олівець, конспект, шаблон для практичного заняття

3 рівень

Групова

Семінарське заняття

Ручка, конспект, заздалегідь заготовлені питання з теми

Проектування технології формування КД

Таблиця 6.1. Вибір методів формування КД

Рівні засвоєння навчального матеріалу теми

Форми

Методи

Засоби

1

2

3

4

1 рівень

Індивідуальна

Виконання завдання

Завдання у вигляді питань:

1. Що називається мікрокліматом виробничих приміщень?

2. Назвіть основні етапи заходи щодо усунення виробничих приміщень

2 рівень

Індивідуальна

Виконання тестування

Тести

3 рівень

Індивідуальна

Виконання ситуаційних завдань

Ситуаційні завдання

Страницы: 1 2 3 4Структура образного компонента технічного мислення
У процесі рішення конструктивно-технічної задачі oбpaз виступає як визначений пізнавальний рівень і регулятор розумової діяльності. Характерна риса образа виявляється в процесі його створення, обумов ...

Здійснення морального виховання у практичній роботі вчителя на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
На уроках в постійному спілкуванні з учителем і ровесниками формується моральність дитини, вважає А.А. Калюжний, збагачується його життєвий досвід. Хвилювання молодших школярів, їх радощі та образи п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net