Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 3

Складання перспективно-поурочного плану викладу теми

На наступному етапі здійснюється планування навчального процесу (табл. 7.1), яке передбачає поділ теми на уроки, визначення змістовних і організаційних характеристик кожного з них (табл. 7.2).

Таблиця 7.1. Характеристика уроків теоретичного (ТН) і виробничого навчання (ВН)

ТН

ВН

типи уроків:

• урок формування і засвоєння нових знань;

• урок закріплення, застосування знань про способи діяльності;

• урок формування інтелектуальних і практичних способів діяльності (інтелектуальних і практичних умінь і навичок);

• урок закріплення та застосування способів діяльності;

• урок діагностичного контролю та корекції засвоєння знань, способів діяльності, застосування наукових знань і способів діяльності;

• комбінований урок (урок з кількома рівнозначними завданнями)

• вступний

• з вивчення трудових прийомів і операцій

• з виконання простих комплексних робіт.

• з виконання складних комплексних робіт.

• контрольно-перевірочний

структурні елементи уроку

• організаційний момент;

• постановка мети уроку;

• мотивація мети;

• актуалізація опорних знань;

• підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу;

• формування орієнтовної основи діяльності;

• формування виконавчих дій;

• контроль сформованих знань, умінь, навичок;

• підбиття підсумків;

• видача домашнього завдання

• організаційний момент;

• цільова установка;

• актуалізація знань і досвіду учнів;

• формування орієнтовної основи діяльності учнів;

• формування нових способів діяльності;

• застосування освоєних способів діяльності;

• підбиття підсумків

Таблиця 7.2. Перспективно-поурочний план вивчення теми «Мікроклімат виробничих приміщень»

№ уроку

Тема уроку

Час

Тип уроку

Мета уроку

Методи навчання

1

2

3

6

4

7

1

Мікроклімат виробничих приміщень

2

Урок формування нових знань

Сформувати уміння учнів називати параметри мікроклімату, проводити розрахунок параметрів мікроклімату

Розповідь, пояснення

2

Виконання контрольно-перевірочних робіт

2

Урок – контроль

Перевірка засвоєних знань і умінь з теми: «Мікроклімат виробничих приміщень»

Письмове опитування

Розробка бінарних дій викладача та учнів на уроці «Мікроклімат виробничих приміщень»

Таблиця 8.1. Бінарні дії викладача на уроці №1 з теми: «Мікроклімат виробничих приміщень»

№ п/п

Етапи уроку

Дії педагога

Дії учнів

1

2

3

4

1

Організаційний момент

– Вітає учнів;

– Встановлює тишу в аудиторії;

– Проводить перекличку;

– Перевіряє наявність письмового приладдя і конспектів

– Відповідають на вітання викладача;

– Готують конспекти і письмове приладдя до уроку;

– Відповідають при проведенні переклички;

– Настроюються на робочий лад

2

Повідомлення теми, мети, задач уроку. Мотивація мети.

– Повідомляє тему уроку записує її на дошці, дає вказівку записати тему уроку в конспекти;

– Повідомляє мету і задачі уроку;

– Мотивує вивчення матеріалу уроку, підкреслюючи важливість для майбутньої учбової діяльності і майбутньої професійної діяльності

– Слухають і сприймають тему уроку, записують її формулювання в конспекти;

– Слухають і сприймають цілі і задачі уроку;

– Слухають мотивацію, формують відношення до теми уроку

3

Актуалізація базових знань

– Переходить до викладу нового матеріалу, диктує план викладу матеріалу уроку;

– Проводить усне фронтальне опитування по базових знаннях.

– Записують по диктування план викладу матеріалу уроку;

– Вислуховують питання, за бажанням відповідають на нього усно;

– Доповнюють відповіді одногрупників;

– Вислуховують виправлення і аналіз відповідей викладачем, заповнюючи пропуски в базових знаннях

4

Виклад нового матеріалу

Викладає новий матеріал в наступній послідовності:

1. Складові параметрів мікроклімату виробничих приміщень

2. Визначення метеорологічних параметрів

3. Мікроклімат і його вплив на працівника

– учні слухають та

сприймають матеріал;

– конспектують;

– запам’ятовують.

5

Перевірка розуміння нового матеріалу

Проводить усне фронтальне опитування за новим матеріалом

Вислуховують питання, відповідають на питання;

– Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників;

– Вислуховують аналіз відповідей викладачем

Страницы: 1 2 3 4Історичний розвиток університетів Іспанії
Іспанські університети - чи не найстаріші у світі. Найперший з них був заснований у Саламанці в 1218 році. Історики вважають, що король Леона Альфонс IX заснував його у відповідь на створення універс ...

Основні функції образного компонента технічного мислення
При аналізі експериментального матеріалу виявилися розходження в структурі пошуку графічного вирішення задач, що обумовлені змістом опорних ознак зображуваного об'єкта, виділених учнями при первинном ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net