Загальна характеристика дітей групи ризику

Сторінка 2

Частина педагогів у своїх відповідях виділили наступні характеристики поняття «важкі діти»: незручні, некеровані, агресивні, не розуміють вчителів і однолітків. На їхню думку, на таких дітей необхідно витрачати набагато більше часу, ніж на інших дітей, а ще більший зусиль доводиться покладати на подолання спадковості, впливу сім'ї. Таким чином, вчителі демонструють невиражене внутрішнє відторгнення таких дітей, їх категоричне неприйняття.

Проблеми дітей «групи ризику» в основному виявляються у формі різного роду конфліктів з його найближчим оточенням. Зовнішньо така дитина характеризується неповноцінним і викривленим ставленням до дійсності. Досить часто такій дитині буває важко не лише з іншими, але й з самою собою.

Внутрішній конфлікт із власним «Я» є ще однією істотною ознакою дітей «групи ризику». Цей конфлікт досить помітно відбивається на основному розвитку дитини – формування свідомості, самооцінки, уявлення про себе як суб’єкта діяльності і спілкування.

Важка дитина частіше, ніж інші, відчуває різного роду невдачі, які дратують або лякають батьків і педагогів, в результаті за ним закріплюється «ярлик» невдахи, який стає установкою і для самої дитини. Ризик – очікуване неблагополуччя при неуспіху в діяльності – призводить до ускладнень, перешкоджає адаптації дитини до нормального життя в суспільстві.

Таким чином, основна відмінна особливість дітей «групи ризику» полягає в тому, що формально вони можуть вважатися дітьми, що не вимагають особливих підходів (у них є сім'я, батьки, вони відвідують звичайну освітню установу), але фактично в силу причин різного характеру, від них не залежних, ці діти опиняються в ситуації, коли не реалізуються повною мірою або взагалі порушуються їхні права. Самостійно діти не в змозі вирішити ці проблеми. При цьому діти «групи ризику» не тільки відчувають вплив вкрай негативних чинників, але часто не знаходять допомоги і співчуття з боку оточуючих, тоді як надана в потрібний момент допомога могла б підтримати дитину, допомогти їй подолати труднощі, змінити світогляд, ціннісні орієнтації, розуміння сенсу життя і стати нормальним громадянином, людиною, особистістю.

Однак, необхідно визнати, що надання такого роду допомоги – дуже складний і тривалий процес. Змінити дитину будь-якого віку, яка має негативний життєвий досвід, негативно оцінює себе і свої можливості, перенесла різні травми (психічні, фізичні, сексуальні), відчула недоліки любові і турботи з боку батьків, має наслідки різного виду депривації, відчула на собі байдужість суспільства і держави, – надзвичайно важко. Це вимагає особливих знань, володіння специфічними методами і прийомами, вимагає особливої організації, яка об'єднує багатьох фахівців різного профілю і дозволяє виявляти, визначати та вирішувати проблеми таких дітей.

Страницы: 1 2 Методи й форми організації контролю навчальних досягнень учнів на уроках природознавства
Цілі, зміст та види контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів визначають форми і методи організації контролю. Методи контролю — це способи перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів, я ...

Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями
Сутність та проблеми соціальної реабілітації дітей-інвалідів Соціальна реабілітація дитини-інваліда – це комплекс заходів, спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною суспільних зв’язкі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net