Характеристика причин появи дітей «групи ризику»

Сторінка 1

Важкими підлітками вважають групу неблагополучних дітей від 10–11 до 14–15 років, які не мають розладів нервової системи, психіки та не потребують спеціального режиму і особливих умов виховання . Важковиховувані підлітки – це, за визначенням Л.С. Виготського, – «важкі діти в масовій школі», яких, за даними київських вчених, нараховується більше половини від усієї кількості сучасних школярів. Такі учні, переживаючи критичні періоди свого розвитку, наче випадають з тієї системи педагогічного впливу, яка ще зовсім недавно забезпечувала нормальний хід їхнього виховання і навчання.

Важковиховуваність зазвичай розуміється саме як несприйнятливість до виховання, соціального досвіду. Однак, помилково було б розглядати важковиховуваність лише з точки зору реагування учня на виховні впливи. Важким підліток може бути, перш за все, для самого себе, проблемними сприймаються ним форми взаємодії з учителями, нестерпними – стосунки з ровесниками, нерозуміння себе, сенсу життя. Дослідкник А.Л. Ліхтарніков розрізняє поняття «важковиховний» (той, хто протидіє впливу вчителя, якого важко виховувати) і «важкий» (який переживає особисті труднощі, переобтяжений внутрішніми складними проблемами, може бути як некерованим, так, до речі, і слухняним, безвільним, неактивним, безініціативним, але зручним для учителя). Через те, що ці два поняття, зазвичай, вживаються як одне, варто не лише загострювати увагу на неприємностях, які завдає учень вчителям, а й порушувати питання внутрішніх, психологічних скрут самої дитини, а тим більше явних помилок виховного впливу на неї.

В кінці XIX – початку XX ст. вченими було проведено безліч досліджень, з метою встановити причини відхилення поведінки дітей та підлітків від норми. У результаті з'явилися різні теорії. Які можна умовно поділити на дві групи:

Біологічні причини

Психологічні причини.

Так, наприклад, автори біологічних теорій: італійський лікар Цезарі Ломброзо або американець Вільям Шелдон уважали, що існує безпосередній зв'язок між злочинною поведінкою і біологічними особливостями людини. Навіть конституція тіла людини визначає риси характеру. Вчені виділили три типи людської фігури:

1. Ендоморф – людина помірної повноти з м'яким і округлим тілом – такій людині властиві товариськість, уміння лагодити з людьми.

2. Мезоморф – тіло людини відрізняється силою і стрункістю – характерна схильність до занепокоєння, активність і не значна чутливість.

3. Ектоморф – відрізняється тонкістю і крихкістю тіла – схильна до самоаналізу, наділена підвищеною чутливістю і нервозністю.

На думку авторів біологічних теорій, найбільш схильні до відхилень у поведінці мезоформи.

Хоча подібні біологічні теорії були популярні на початку 20 століття, інші концепції їх поступово витісняли. Прихильники психологічного трактування пов'язували девіантну і делінквентну поведінку з психологічними рисами (нестійкістю психіки, порушенням психологічного рівноваги і т. п.). Були отримані дані про те, що деякі розумові розлади, особливо шизофренія, можуть бути зумовлені генетичною схильністю. Крім цього, деякі біологічні особливості можуть впливати на психіку особистості.

До середини ХХ століття почали з'являтися теорії, що давали соціологічне пояснення девіантній поведінці дітей. Вперше соціологічну теорію розробив Е. Дюркгейм. Він увів поняття «аномія», тобто дезорганізація суспільства, відсутність цінностей, порушення порядку у стосунках між людьми. Згодом соціологічну теорію розвивали Р. Мертон, Р. Лінтон, У. Міллер, Г. Беккер. В даний час ця теорія є найбільш популярною, щодо пояснення причин девіантної та делінквентної поведінки дітей.

Страницы: 1 2 3 4Роль і місце елементів стереометрії у розвитку просторового мислення школярів
Навчання – складний і багатогранний процес. Його основною метою є прагнення дати (або отримати) цілісне уявлення про оточуючий матеріальний світ. Для досягнення цієї мети необхідно враховувати фізіол ...

Інноваційні заклади освіти
Інноваційний заклад освіти — навчальний загальноосвітній заклад, в якому педагогічний та учнівський колективи експериментують, апробують чи впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, технології. Вид ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net