Характеристика причин появи дітей «групи ризику»

Сторінка 2

На сьогоднішній день вчені виділяють різні групи факторів, що дозволяють віднести дітей та підлітків до категорії «групи ризику». На думку П.Д. Павленок, можна назвати три основні групи факторів ризику, які створюють ймовірну небезпеку для дитини: психофізичні, соціальні та педагогічні.

Овчарова Р.В. також виділяє чотири групи факторів ризику:

медико-біологічні (група здоров'я, спадкові причини, порушення в психофізичному і фізичному розвитку, умови народження дитини, захворювання матері й її спосіб життя і т.д.);

соціально-економічні (багатодітні та неповні сім'ї, неповнолітні батьки, безробітні сім'ї; непристосованість до життя в суспільстві: втеча, бродяжництво, неробство, злодійство, шахрайство, бійки, вбивства, спроби суїциду, агресивна поведінка, вживання спиртних напоїв, наркотиків і т.д.);

психологічні (відчуження від соціального середовища, порушення спілкування з навколишніми, неуспіх у діяльності тощо);

педагогічні (невідповідність змісту програм освітнього закладу і умови навчання дітей їх психофізіологічним особливостям, темпу навчання, відсутність інтересу до навчання тощо).

У літературі перераховується декілька факторів, що впливають на процес дезадаптації підлітків: спадковість (психофізична, соціальна, соціокультурна), психолого-педагогічний фактор (дефекти сімейного і шкільного виховання), соціальний фактор (соціальні і соціально-економічні умови функціонування суспільства), соціальна діяльність самого індивіда, тобто активно-вибіркове ставлення до норми і цінностей свого оточення, особистості ціннісні орієнтації і здатність до саморегуляції своєї поведінки. У дослідженнях наголошується насамперед на соціальній зумовленості відхилень, що не виключає впливу індивідуальних особливостей особистості.

Слід підкреслити, що такі вчені, як Бехтерєв В.М., Каптерєв П.Ф., усвідомлювали, що основні причини появи «важких дітей» – це не тільки в несприятливі умови життя і вади виховання, а й власне державний устрій, який провокує подібні явища, коли значна частина населення знаходиться за межею бідності І як показують реальні дані досліджень, багато дітей, втомившись від домашніх скандалів добровільно ідуть з життя, частина дітей, що регулярно піддається в родинах насильству, не витримує і починає бродяжити.

На думку П.Д. Павленок, можна виділити декілька політичних, соціально-економічних, духовно-моральних факторів, що впливають на збільшення кількості дезадаптованих підлітків:

надмірна комерціалізація суспільства;

розпад цілого ряду соціальних інститутів, які раніше працювали на дитинство;

погіршення соціально-економічних умов функціонування сім’ї (низький матеріальний рівень, погані житлові умови);

зниження моральної культури суспільства та сім’ї;

криміналізація суспільства, зростання впливу культу сили;

втрата престижу освіти і чесного заробітку.

Досить суттєвими є психологічні фактори. У вітчизняній та зарубіжній літературі накопичено значний обсяг даних, які свідчать про те, що на формування «групи ризику» впливають такі з них:

занедбаність як наслідок зовнішньо несприятливих умов життя і виховання, недостатньої уваги до дитини;

депривація як результат повної відсутності зі сторони батьків теплих, близьких стосунків із дитиною, необхідних для її повноцінного розвитку;

Страницы: 1 2 3 4Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»
Кожний учитель дисципліни «Технології» хоче, щоб його учні з цікавістю і бажанням навчалися в школі. У цьому зацікавлені й батьки учнів. Проте часом і вчителям, і батькам доводиться з жалем констатув ...

Актуалізація опорних знань
Студенти зачитують підготовлені вдома доповіді про життя та творчість Михайла Старицького. В історію української літератури М. Старицький увійшов як поет, драматург, прозаїк, перекладач, а в історію ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net