Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику»

Педагогіка: історія і сьогодення » Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику » Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику»

Сторінка 2

У зв'язку з даним дослідженням особливостей і соціального статусу сімей можна зробити наступні висновки: емоційне ставлення батьків до дітей байдуже, відсутній турбота, діти надані самі собі, що говорить про бездоглядності дітей, чимало батьків ставляться до дітей як до додаткової проблеми. Стосунки між дітьми та батьками настільки напружено-конфліктні, що батьки нерідко застосовують різні форми насильства. Поведінка підлітків у школі незадовільне. Через відсутність дозвільної бази для підлітків, спілкування дітей будується на основі порожнього проведення часу, відсутності позитивних цілей. У зв'язку з цим життєві цілі дітей розпливчасті і невизначені у більшості піддослідних.

Перераховані вище показники дозволяють віднести даних дітей до категорії «групи ризику».

Дітям «групи ризику» характерна специфічна форма дій, що характеризується демонстрацією переваги в силі чи застосуванням сили по відношенню до іншої особи чи групи осіб, яким суб’єкт прагне завдати шкоди. Таким дітям притаманна агресивна поведінка, яка може виражатися в різних формах: від грубої фізичної сили (фізична агресія) до насмішливих і принижувальних слів (вербальна агресія).

Для вивчення ступеня вираженості агресивних реакцій у дітей середнього шкільного віку ми вважаємо за можливим адаптувати відомий тест-опитувальник Басса-Даркі. Вітчизняний дослідник З.Н. Еніколопов відзначає, що опитувальник не захищений від спотворень, а достовірність результатів залежить від рівня довіри у відносинах випробовуваного і психодіагноста.

В адаптованому варіанті тесту ми залишили лише три групи питань, що дозволяють оцінити відповідний рівень фізичної, опосередкованої і вербальної агресії школярів. При цьому були збережені як кількість питань для цих показників, так і система їх оцінки, що, на наш погляд, дозволяє уникнути спотворень і зниження об'єктивності одержаних результатів. Зміні піддалися лише окремі формулювання питань з тим, щоб забезпечити розуміння їх значення дітьми досліджуваної вікової групи. Таким чином, ми одержали тест-опитувальника, що дозволяє діагностувати рівень фізичної, опосередкованої і вербальної агресії у дітей середнього шкільного віку, а також обчислити індекс загальної агресивності, що включає ці три шкали, як і в оригінальному варіанті тесту Басса-Даркі.

Результати, що були отримані згідно з опитувальником Басса-Даркі, ми зобразили у вигляді таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Результати опитувальника Басса-Даркі

Номер запитання

Отримані результати у%

ЗОШ №4

ЗОШ №41

Так

НІ

Так

НІ

1

2

3

4

5

1

58,3%

41,7%

40%

60%

2

75%

25%

65%

35%

3

66,7%

33,3%

30%

70%

4

16,6%

83,4%

20%

80%

5

33,3%

66,7%

45%

55%

6

20,8%

79,2%

25%

75%

7

12,5%

87,5%

40%

60%

8

91,6%

8,4%

50%

50%

9

70,8%

29,2%

85%

15%

10

83,4%

16,6%

70%

30%

11

37,5%

62,5%

65%

35%

12

100%

-

100%

-

13

66,7%

33,3%

60%

40%

14

87,5%

12,5

30%

70%

15

-

100%

15%

85%

16

25%

75%

40%

60%

17

62,5%

37,5%

80%

20%

18

87,5%

12,5%

55%

45%:

19

83,4%

16,6%

65%

35%

20

54,2%

45,8%

70%

30%

21

33,3%

66,6%

45%

55%

22

58,3%

41,6%

35%

65%

23

37,5%

62,5%

55%

45%

24

75%

25%

75%

25%

25

83,4

16,6

60%

40%

26

41,6%

58,4%

20%

80%

27

70,8%

29,2%

65%

35%

28

25%

75%

30%

70%

29

37,5%

62,5%

40%

60%

30

91,6%

8,4%

80%

20%

31

12,5%

87,5%

15%

85%

32

33,3%

66,6%

25%

75%

Страницы: 1 2 3Вивчення думки вчителів фізичної культури про організацію навчання молодших школярів метанню
Для виявлення методик навчання метанню, використовуваних на практиці в процесі навчання молодших школярів, нами було проведено анкетування вчителів фізкультури. Нами Анкета складалася з 19 питань, як ...

Форми організації вивчення природознавства в початкових класах
У зв'язку з особливостями змісту курсу природознавства, завданнями, розв'язуваними в навчально-виховному процесі, розрізняють наступні організаційні форми вивчення природи молодшими школярами; урок, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net