Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику»

Педагогіка: історія і сьогодення » Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику » Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику»

Сторінка 3

З метою виявлення основних причин і форм агресивної поведінки всіх дітей «групи ризику» було розподілено на 4 групи залежно від індексів агресивності і ворожості, що були отримані згідно з опитувальником Басса-Даркі:

I група – учні з високим індексом агресивності;

II група – учні з низьким індексом агресивності;

III група – учні з високим індексом ворожості;

IV групу – учні з низьким індексом ворожості.

Аналіз даних, отриманих в І та II групах, свідчить, що серед високо агресивних учнів переважає фізична агресія, тобто застосування ними фізичної сили проти інших осіб. Друге місце посідає аутоагресія. Вони усвідомлюють, що завдають шкоди навколишнім і схильні відчувати докори сумління. Тут зазначимо, що у низько агресивних учнів ця форма агресивної поведінки знаходиться на І місці. Негативізм посідає III місце в групі високо агресивних учнів. Ця форма поведінки спрямована проти керівництва. Пасивний опір посилюється аж до активної боротьби проти встановлених правил.

У групі низько агресивних учнів негативізм посідає II місце. Це вказує на те, що учні цієї групи активніше виступають проти обмеження своєї свободи. III місце в цій групі посідає фізична агресія, що свідчить про застосування ними фізичної сили у виключних випадках.

Дані, отримані в III і IV групах, свідчать про переконання учнів у тому, що вони завдають шкоди навколишнім, через що учні цих груп відчувають докори сумління.

Така форма агресивної поведінки, як аутоагресія, посідає І місце в обох групах. В учнів з низьким індексом ворожості відзначається застосування фізичної сили проти інших. Учні з високим індексом ворожості рідше застосовують фізичну силу до навколишніх. Однак у них сильніше виражено почуття ненависті, гніву за скривдження. Це спричинює підозру, недовіру до навколишніх людей, які, на їх погляд, здатні зашкодити.

У групі низько ворожих учнів більше виражена опозиційна форма поведінки, спрямована проти керівництва. У них пасивний опір може перейти у активну боротьбу проти встановлених правил.

Відповідно, на І місці в усіх групах знаходиться аутоагресія, на II місці в III групі – підозрілість, в IV – фізична агресія, на III місці в III групі – фізична агресія, в IV – негативізм.

Отже, такі форми агресивної поведінки, як аутоагресія, негативізм, підозрілість, використовуються учнями як засіб задоволення потреби в домінуванні, самовираженні і самоствердженні. Основою такої поведінки є підвищений рівень психопатизації особи.

Проведена нами соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику» виявила те, що у зв’язку з соціальними, економічними, побутовими та ін. причинами, поведінка таких дітей супроводжується неадекватною самооцінкою (занижена або, найчастіше, завищена). Підліткам характерна емоційна напруженість, тривожність та неадекватний рівень домагань, що не відповідає їхнім можливостям. Тобто ми вивчили особливості дітей «групи ризику» та соціальний статус їх сімей. Також ми вивчили ступінь вираженості агресивних реакцій у дітей середнього шкільного віку та оцінили відповідний рівень фізичної, опосередкованої і вербальної агресії школярів.

Страницы: 1 2 3 Питання відбору лексичного матеріалу
Реалізації освітнього і розвиваючого потенціалу формування лексичної компетенції молодших школярів мають сприяти добір навчального матеріалу і технологія роботи з ним. Умови навчання в середніх навча ...

Педагогічне оцінювання у навчально-виховному процесі, його структура та функції
Проблемі оцінювання знань присвячений цілий ряд монографічних та дисертаційних досліджень. Ученими розглядаються такі питання, як суть і критерії контролю знань, вдосконалення цифрової системи оцінюв ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net