Аналіз результатів соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику

Педагогіка: історія і сьогодення » Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику » Аналіз результатів соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику

Сторінка 2

Аналіз даних загальноосвітньої школи №4, отриманих в І і ІІ групах, свідчить, що в учнів зменшилося бажання застосування фізичної сили проти інших осіб. Діти почали відчувати докори сумління. Знизилося прагнення до домінування та агресивного ставлення до оточуючих. Хоча внаслідок наявності ознак депресивного синдрому в учнів простежується тривожність, скутість, невпевненість в собі.

Дані, отримані в ІІІ і ІV групах, теж свідчать про знижений рівень психопатизації, хоча спостерігається часткова нестійкість емоційного стану, яка виявляється у схильності до афективного реагування.

Зміни, які відбулися у результаті проведеного нами повторно тесту-опитувальника Басса-Даркі з дітьми «групи ризику» загальноосвітньої школи №4 та №41, ми зобразили у вигляді порівняльної шкали.

Рис. 2.1. Порівняльна шкала ЗОШ №4

Рис. 2.2. Порівняльна шкала ЗОШ №41

Дані, отримані в процесі підсумкової бесіди з учнями, свідчать про те, що їм після пройденої програми стало легше спілкуватися з однолітками, вони знаходять «спільну мову», і за останній час у них, щонайменше, з'явився хоча б один друг. Діти здружилися, у них переважає веселий, позитивний настрій. У підлітків знизився рівень недовіри до оточуючих, учні стали менше конфліктувати, принижувати і ображати один одного.

На початку нашого дослідження підліткам були характерні часті зміни настрою, схильність до афективного реагування, недостатня саморегуляція. В наслідок депресивного синдрому в учнів простежувалися тривожність, скупість, невпевненість в собі.

Протягом періоду соціально-педагогічної роботи направленої на цю групу, діти навчилися усвідомлювати і долати негативні риси своєї вдачі, набувати і розвивати позитивні, зіставляти свої домагання з можливостями їх досягнення, адекватно сприймати себе за допомогою позитивного і негативного образного зв'язку, адекватно оцінювати свій емоційний стан і стан оточуючих, і відповідно до цього здійснювати самоконтроль своєї поведінки.

В результаті проведеної роботи діти подолали труднощі в соціальних контактах, наладили відносини з своєю сім’єю. Але найбільшим нашим досягненням було зменшення кількості дітей «групи ризику» до 21 учня. Для порівняння, за той самий час, котрий ми витратили на соціально-педагогічну роботу в ЗОШ №4, наша контрольна група загальноосвітньої школи №41, у кількості 20 підлітків «групи ризику» не зазнала значних змін.

Застосована програма, мабуть, не є ідеальною, досконалою, однак вона є досить цікавою і корисною для дітей і спеціалістів, які з ними працюють. Важливо відмітити, що застосовуючи будь-яку програму роботи з дітьми, слід творче підходити до здійснення певної програми, виходячи з вікових та індивідуальних особливостей дітей певного віку і специфіки конкретної школи.

На підставі проведеної соціально-педагогічної роботи з даної проблеми можна зробити наступні висновки.

У сучасному суспільстві до дітей «групи ризику» відносять дітей з неблагополучних сімей, які залишилися без піклування батьків, дітей з проблемами в розвитку, дітей з виявами соціальної та психолого-педагогічної дезадаптації, а також дітей-сирот, котрі опинилися в дитячому будинку, притулку, школі-інтернаті та інших установах допомоги дітям. Однією з ознак, що характеризує дітей даної групи, є наявність у дітей або підлітків відхилень від норми поведінки.

Під дітьми «групи ризику» зазвичай розуміються школярі, порушення поведінки яких нелегко піддається виправленню. Вони особливо потребують індивідуального підходу з боку вихователів і вчителів. Це не погані, безнадійно зіпсовані школярі, а діти, які потребують особливої уваги та участі навколишніх. Діти «групи ризику» проживають зовсім інший шлях розвитку, ніж діти з благополучних сімей, вони переносять безліч травмувальних ситуацій, стресів, насильство і т.д. Усе пережите дітьми в будь-якому віці не проходить безслідно, а залишає свій слід на психічному розвитку дитини.

Страницы: 1 2 3Значення прикладних знань і навчань в удосконалюванні педагогічної майстерності
Доведено, що вчитель тим більше успішно здійснює професійну діяльність, тим легше опановує дитячим колективом, завойовує в нього довіру, чим більше в нього знань, навичок, умінь, що безпосередньо не ...

Навчальне дослідження і наукове дослідження
У типовій освітній ситуації, що, як правило, визначає характер навчального процесу, реалізується стандартна позиційна схема «учитель» — «учень». Перший транслює знання, другий їх засвоює; усе це відб ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net