Аналіз результатів соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику

Педагогіка: історія і сьогодення » Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику » Аналіз результатів соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику

Сторінка 3

Підлітковий вік з його бурхливими нейроендокринними зрушеннями віддавна вважається фактором, що сприяє злоякісному розвитку девіантної поведінки. Це один з кризових етапів у процесі становлення особистості людини. Підлітковому віку характерне відчуття дорослості, емансипація від дорослих, нове ставлення до навчання та ін. Підліток – прагне до «норми», – щоб у нього було «все як у всіх» і «як у інших». Але для цього віку характерна, як раз диспропорція, тобто відсутність «норм».

В сучасних умовах відхилення поведінки дітей пояснюється багатьма причинами: спадковість (психофізична, соціальна, соціокультурна), психолого-педагогічний фактор (дефекти сімейного і шкільного виховання), соціальний фактор (соціальні й соціально-економічні умови функціонування суспільства), соціальна діяльність власне індивіда, тобто активно-вибіркове ставлення до норм і цінностей свого оточення, особистості ціннісні орієнтації і здатність до саморегуляції своєї поведінки. Також ученими було доведено, що основними причинами появи дітей «групи ризику» є не тільки несприятливі умови життя і виховання, а й власне державний устрій, який провокує подібні явища.

У процесі соціально-педагогічної роботи ми продіагностували дану категорію дітей за допомогою діагностичного комплексу, до якого увійшли дві методики: анкета «Визначення узагальненого показника соціального благополуччя дитини» та тест-опитувальник Басса-Даркі (в нашій модифікації).

Проведена нами соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику» виявила те, що у зв’язку з соціальними, економічними, побутовими та ін. причинами, поведінка таких дітей супроводжується неадекватною самооцінкою (занижена або, найчастіше, завищена). Підліткам характерна емоційна напруженість, тривожність та неадекватний рівень домагань, що не відповідає їхнім можливостям. Тобто ми вивчили особливості дітей «групи ризику» та соціальний статус їх сімей. Також ми вивчили ступінь вираженості агресивних реакцій у дітей середнього шкільного віку та оцінили відповідний рівень фізичної, опосередкованої і вербальної агресії школярів.

Було розроблено авторську систему соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику», що передбачала два етапи: консультативний та профілактичний.

У якості форми проведення нашого консультативного дослідження було обрано тренінг «Чи потрібна агресія».

У процесі консультування відбулася не тільки передача додаткової інформації, що допомогла дітям «групи ризику» по-новому побачити проблему, яка їх хвилює, а й надали підтримку клієнтам. На практиці виявилося, що підлітки потребували саме морально-психологічної допомоги для втілення знань, які вже мали, у практичну дію.

З метою проведення соціально-педагогічної профілактики нами було розроблено та проведено такі профілактичних заходи: акція «Цигарка на цукерку», антинаркотична акція «Твій вибір», практикум для підлітків «групи ризику» «Я влаштовуюсь на роботу» та тиждень «На відмінно».

У процесі профілактики ми створили виховне середовище, яке стало для дітей та підлітків середовищем з високою референтною значущістю; спрямували свою діяльність як на виховний мікросоціум дитини (батьки, однолітки), змінюючи їх ставлення, вплив на дитину, так і вплинули на уявлення дитини про довколишніх і стосунки з ними.

Для виявлення ефективності проведеної нами соціально-педагогічної роботи з підлітками «групи ризику» була повторно застосована підібрана методика – опитувальник Басса-Даркі, а також бесіда з учнями.

Повторне дослідження показало, діти навчилися усвідомлювати і долати негативні ознаки своєї вдачі, набувати і розвивати позитивні, порівнюючи свої прагнення з можливостями їх досягнення, адекватно сприймати себе за допомогою позитивного і негативного образного зв'язку, адекватно оцінювати свій емоційний стан і стан навколишніх, і відповідно до цього здійснювати самоконтроль своєї поведінки.

Але найбільшим нашим досягненням було зменшення кількості дітей «групи ризику» до 21 учня. Для порівняння, за той самий час, котрий ми витратили на соціально-педагогічну роботу в ЗОШ №4, наша контрольна група загальноосвітньої школи №41, у кількості 20 підлітків «групи ризику» не зазнала значних змін.

Страницы: 1 2 3 Місце перекладу на рідну мову в роботі над текстом
При роботі над текстами підручника перед вчителем постає таке важливе питання: в якій мірі треба використовувати переклад на рідну мову? У практиці навчання іноземної мови можна іноді зустріти дві по ...

Основи техніки метання
Навчання будь-якої нової рухової дії починається із створення в учнів уявлення про його техніку. Відповідно, розглядаючи метання, як один з видів легкої атлетики, який є обов'язковим для освоєння ним ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net