Функції,види семінару

Сторінка 2

Головне завдання коментованого читання — навчити учнів глибоко розуміти, аналізувати і правильно тлумачити текст. Учитель на конкретних прикладах демонструє учням, як правильно коментувати, уникаючи помилок.

Семінар-вирішення завдань проводять після засвоєння учнями матеріалу з певної теми чи розділу. Учитель заздалегідь дає учням декілька завдань (з неповними чи зайвими даними) для самостійного вирішення, список необхідної літератури. На семінарі учні аналізують правильні та неправильні, вдалі й невдалі рішення.

Семінар-диспут є проміжним видом між семінаром-розгорнутою бесідою та семінаром-доповіддю. Нова інформація засвоюється в процесі обговорення протилежних поглядів. На консультації учитель дає питання, в яких повинні бути явні чи приховані протиріччя. Це спонукає учнів думати, сперечатися, обстоювати власну точку зору. Учитель спрямовує думки учнів за допомогою питань, доброзичливих реплік, конкретних зауважень, логічних міркувань, переконує у правильності чи помилковості їх суджень.

Міжпредметний семінар є найскладнішим типом шкільного семінару, головне завдання якого — забезпечити усвідомлення учнями міжпредметних зв'язків, систематизувати знання, вміння, навички, підбити підсумки роботи. Відрізняється від звичайних семінарських занять масштабністю проблем, запропонованих для обговорення, узагальненням та систематизацією навчального матеріалу з різних предметів. Міжпредметний семінар проводить учитель предмета, питання якого є стрижневими у проблематиці заняття.

Види семінарів з форм і методів:

Форма проведення

Вживані методи проведення семінару

Комбінований

Як правило проводиться у декілька етапів, залежно від поставлених цілей.

Практикум

Обговорення результатів практичних, лабораторних робіт і гіпотез, що висуваються на їх основі, або підтвердження теоретичних досліджень, розгорнута дискусія.

Тематичний –

Дискусія, обговорення в мікрогрупах поставлених питань по темі, що вивчається, з подальшим загальним підведенням підсумків

Проблемно – дослідницька бесіда

Евристична, пошукова бесіда, обговорення різних точок зору, що існують з обговорюваної проблеми.

Дослідницький

Вирішення в групах поставлених проблем («мозковий штурм»), розбитих на блоки для груп; обговорення методом «круглого столу» виступів представників груп, узагальнення і систематизація виводів за допомогою вчителя

Диспут

Реалізація підготовленого сценарію диспуту: обговорення підготовлених спірних рефератів, доповідей, точок зору, розгорнута дискусія, проблемно – пошуковий метод. (Вимагає від вчителя сценічної майстерності.)

Міжпредметний .

«Круглий стіл», «мозковий штурм», робота в мікрогрупах

Обговорення рефератів, доповідей.

Бесіда, «круглий стіл».

Страницы: 1 2 3 4Загальна структура навчального предмету
Наука і технології нині досягли надзвичайно високого рівня розвитку, але навіть створені ними можливості не можуть задовольнити усіх потреб людства. Опанування економікою створює основи для досягненн ...

Фізичне виховання як процес розвитку фізичної досконалості школяра
Його метою є зміцнення здоров'я учнів, загартування організму, розвиток фізичних можливостей, рухових умінь і навичок. Формування фізична досконалої особистості передбачає створення умов для забезпеч ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net