Форми та методи профілактики тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків

Сторінка 2

Важливими методами профілактики є соціально-педагогічна діяльність в умовах сім’ї, де відбувається формування культу здорового способу життя, профілактика захворювань та дотримання гігієнічних правил, в тому числі психогігієни, культури міжродинних взаємин у повсякденному житті, фізична активність, загартовування організму, повноцінне харчування та запобігання шкідливим звичкам - палінню, алкоголізму тощо.

Серед найважливіших факторів, що мають вплив на здоров’я, а зокрема на ризик виникнення шкідливих звичок мають - особливості стилю та способу життя, психоемоційний мікроклімат в родині, де виховується дитина, характер стосунків батьків з нею.

Важливий внесок у профілактику негативних звичок у дитячому середовищі є така форма роботи з батьками, як -- батьківські збори.

Методичні рекомендації соціальних педагогів класним керівникам, виступи на батьківських зборах.

Саме з метою надання класним керівникам конкретної методичної допомоги щодо організації, проведення заходів, спрямованих на співпрацю з батьками, нами була запропонована програма батьківської просвіти.Намагаючись охопити для опрацювання з батьками широке коло питань, що стосуються виховання безпечної поведінки дітей, громадянської позиції, профілактики шкідливих звичок, теми згруповані навколо трьох основних змістовних ліній, що сприяють формуванню особистості:

- активна позиція щодо небезпек, що призводять до порушення прав людини та шкодять власному життю і здоров’ю;

- виховання свідомої громадянської позиції, мотивації до здорового способу життя;

- неприйняття шкідливих звичок.

Залежно від того, хто і як доглядає дитину, якими є стосунки між дорослими, серед яких виховується дитина, розвиток її може бути нормальним, прискореним або уповільненим.

За ряду несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до нікотину, алкоголю, що різко погіршує стан фізичного та психічного здоров’я підлітків.Пріоритетною позицією в ціннісній ієрархії займає соціально-педагогічна робота по формуванню ставлення до здоров’я як до цінності одночасно з підвищенням санітарної культури, пропаганди принципів здорового способу життя, проведення оздоровчих заходів.

Також у центрі ССМ діє програма профілактики наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління «Допоможи собі» та програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», що рекомендована Міністерством освіти і науки України з метою сприяння розумінню дітьми та молоддю переваг здорового способу життя. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку діє профілактично-навчальна програма “Рости здоровим”.

Ще однією з ефективних форм профілактичної роботи стала система заходів, таких як: цикл інформаційних зустрічей проводиться серед дітей та підлітків . Теми: «Негативний вплив психоактивних речовин на організм людини», «Обійми тютюнового змія», «Ні» добровільному безумству!»

Семінари-тренінги «Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя» для педагогів-організаторів та класних керівників з метою ознайомлення з новітніми тенденціями у галузі громадського здоров’я та вироблення основних навичок з моделювання програм щодо пропаганди здорового способу життя.

Однією з найефективніших форм та методів профілактики є ряд тренінгових програм для дітей та підлітків по профілактиці негативних явищ:

- «Твоє життя – твій вибір» з метою надання підліткам знання та сприяння формуванню умінь і навичок реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного життя, протистояння спокусі та тиску.

- «Спілкуємось та діємо» з метою ознайомлення підлітків з базовими положеннями теорії спілкування, і на основі цієї інформації сприяти формуванню в них навичок ефективної взаємодії.

- «Скажемо палінню та алкоголю – «Ні!»» з метою профілактики та зниження залежності від тютюнопаління та алкоголізму в дітей та підлітків. Також однією з форм є практичні заняття. Для молодших підлітків середніх шкіл проводяться практичні заняття «Життєві історії», що підводять до усвідомлення та формування антинікотинової та антиалкогольної установки. Різноманітні акції.

До Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням та алкоголізмом: акція «Молодь за здоровий спосіб життя!» з метою пропаганди та популяризації здорового способу життя, формування позитивних життєвих цінностей.

Як бачимо, профілактичній роботі фахівці віддають перевагу масовим та груповим формам та методам профілактики, і, на жаль, значно менше індивідуальному підходу щодо соціально-психологічної допомоги дітям та підліткам з шкідливими звичками .Як свідчить аналіз статистичних та інформаційно-аналітичних даних, дуже важливо пам’ятати, що результативність профілактичної роботи з дітьми та підлітками залежить від знання причин, які їх зумовлюють.

Страницы: 1 2 Стан розвитку пізнавального інтересу в молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» в практиці школи
Перед сучасною початковою школою стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, яка була би більш особистісно-орієнтованою на всебічну підготовку школярів, їхній цілісний і гармоній ...

Розвиток і цілеспрямований виховний вплив. Діяльність як фактор розвитку
Вплив спадковості і середовища корегується вихованням. На думку науковців, виховання - головна сила, що здібна дати суспільству повноцінну особистість. Ефективність виховного процесу заключається в ц ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net