Профілактика тютюнопаління та алкоголізму засобами інтерактивних технік

Сторінка 2

Враховуючи вікові особливості дитячої та підліткової аудиторії, ми визначили: найбільш оптимальний час проведення тренінгу (40 – 60 хв.) та чисельність групи (звичайно від 10 до 20 осіб). Загалом, у структурі тренінгу виділяються: вступна частина – привітання і обґрунтування теми (Для чого і кого? Чому? Навіщо?), – котра продовжується до 5 хв.; основна частина – вступна промова, вправа «Знайомство» (5хв), інформаційне повідомлення «Чому люди курять та вживають алкоголь?» (15 хв), гра-розминка «Хто найуважніший?», «Подарунок», гра «Побажання», інформаційне повідомлення «Міфи та факти про куріння та алкоголь», гра «Мені подобається в тобі…», – що займає 30 – 40 хв., і заключна частина, підсумки заняття, тривалість яких не перевищує 3 –5 хв.

Заняття побудовані так, щоб якомога доступніше донести власні знання про негативні наслідки поширення тютюнопаління та алкоголізму в підлітковому середовищі

Результативність тренінгового заняття багато в чому залежить від того, наскільки ретельно і продумано ведеться підготовка до нього, від розмаїтості форм його проведення. У зв’язку з цим усі питання, розглянуті разом з дітьми та підлітками, доцільно винести на загальне засідання чи обговорення, що складається з медичного працівника, соціального- педагога та психолога тощо.

Важливим етапом підготовки до тренінгу є з’ясування в тактовній формі (за допомогою бесід, анкетування, тестування тощо) стилю життя молодого користувача, його взаємин з оточуючими людьми, з однолітками (чим живе його сім’я, які її соціальні установки, система моральних, духовних цінностей тощо).

Аналіз проведення тренінгів показує, що в системі «соціальний педагог - дитина», стосунки повинні будуватися відповідно до вимог професійної етики, на підвалинах взаємної довіри й доброзичливості. У спільній роботі потрібно спиратися на все те позитивне, що є в людині, і вміти показати їй шляхи розвитку.

Тренінг суттєво відрізняється від традиційних форм роботи з дітьми та підлітками, оскільки зорієнтований перш за все на запитання та пошук. На відміну від традиційних, тренінгові форми мають на меті використання всього потенціалу людини: її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійності, здатності до прийняття рішень, взаємодії тощо.

Важливо розуміти, що тренінг – це водночас цікавий процес пізнання себе та інших, спілкування, ефективна форма опанування знань, інструмент для формування умінь та навичок, форма розширення досвіду.

На сьогодні накопичено багато різних конкретних вправ, прийомів, процедур, технік проведення тренінгів, які успішно використовуються у груповій роботі.

Страницы: 1 2 Стан розвитку пізнавального інтересу в молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» в практиці школи
Перед сучасною початковою школою стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, яка була би більш особистісно-орієнтованою на всебічну підготовку школярів, їхній цілісний і гармоній ...

Історичний аспект виникнення шкідливих звичок у дітей та підлітків
Міцні алкогольні напої та тютюн швидко поширилися по всьому світу, насамперед за рахунок постійного зростання промислового виробництва. Вони так швидко увійшли у побут, що практично жоден художник чи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net