Функції та види педагогічних ігор

Сторінка 2

як елементи (іноді доволі суттєві) більш різноманітної технології;

в якості уроку (заняття) або його частини (вступ, пояснення, закріплення, вправи, контролю);

як технології позакласної роботи.

Ігрові технології навчання передбачають цілеспрямоване використання розвивально-виховного ефекту ігор різних видів.

Усі ігри поділяються на дві великі групи: творчі ігри та ігри за готовими правилами.

До ігор з правилами належать:

інтелектуальні

дидактичні

пізнавальні

рухливі, спортивні

ігри-розваги

предметні (математичні, хімічні і т.д.);

музичні (ритмічні, хороводні, танцювальні);

лікувальні, корекційні (психологічні ігри- вправи);

жартівні (забави, розваги) та ін

комп ’ютерні ігри та ін

По виду діяльності ігри поділяються на:

фізичні (рухові);

інтелектуальні (розумові);

трудові;

соціальні;

психологічні.

По характеру педагогічного процесу виділяються наступні групи ігор:

а) навчальні, тренувальні, що контролюють і узагальнюючі;

б) пізнавальні, виховні, що розвивають, соціалізують;

в) репродуктивні, продуктивні, творчі;

г) комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні й інші.

По характеру ігрової методики:

ігри з готовими "твердими" правилами;

ігри "вільні", правила яких установлюються по ходу ігрових дій;

ігри, які поєднують і вільну ігрову стихію, і правила, прийняті в якості умови гри й виникаючі по її ходу.

Найважливіші з інших методичних типів:

предметні;

сюжетні;

рольові;

ділові;

імітаційні;

гра-драматизація.

Пізнавальні ігри поділяються на:

ділові

рольові

інтерактивні

стимуляційні

Розглянемо більш детальніше деякі види ігор

Дидактична гра – гра, спрямована на формування у дитини потреби в знаннях, активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення пізнавальних умінь і навичок.

Дидактичні ігри використовують на різних етапах навчання, але найчастіше з метою закріплення і контролю засвоєння вивченого матеріалу. Але засобами гри можна розв’язувати й інші завдання: у дидактичних іграх діти спостерігають, порівнюють, класифікують предмети за певними ознаками, виконують аналіз і синтез, абстрагуються від несуттєвих ознак, роблять висновки й узагальнення. Багато ігор вимагають вміння висловлювати свою думку в зв’язній і зрозумілій формі, використовуючи необхідну термінологію. Добираючи ігри, продумуючи ігрову ситуацію, необхідно обов’язково поєднувати два елементи – пізнавальний та ігровий. Створюючи ігрову ситуацію відповідно до змісту програмованого матеріалу, вчитель має чітко спланувати діяльність учнів, спрямувати її на досягнення поставленої мети.

У процесі підготовки й реалізації дидактичних ігор вчитель повинен враховувати і спів ставляти можливості таких ігор з метою навчання, розвитком і вихованням учнів, формуванням у них позитивної мотивації до навчання. При постановці гри на уроці слід керуватись такими критеріями:

визначення місця гри та ігрових ситуацій в системі інших форм діяльності учнів на уроці;

доцільність використання ігрових прийомів на різних етапах уроку;

врахування дидактичної мети і рівня підготовки учнів при розробці методики проведення гри;

відповідність змісту ігрової діяльності вимогам розвиваючого навчання.

Дидактичні ігри вибудовуються на основі кількох різних (хоча і взаємопов’язаних ) елементів. Частіше за інші в сучасній школі використовуються :

моделювання реальності,

рольова діяльність,

ігрове змагання у відповідності з правилами гри,

певний (визначений) ігровий сюжет.

Загальним для всіх ігор, створених з урахуванням цих елементів, є включення до їхнього змісту практичних життєвих ситуацій.

У світовій практиці намітилась і міцніє тенденція на використання в класі найновіших електронних ігор на основі комп ’ютерної техніки та навчального телебачення. Деякі занадто гарячі прихильники електронних ігор стверджують, що найближчим часом вони зможуть докорінно змінити шкільну науку, бо запрограмувати в ігровій формі можна якщо не всю навчальну інформацію , то ,принаймні, більшу її частину.

Страницы: 1 2 3 4Синтез думок
За метою та початковою фазою дуже нагадує попередній варіант групової роботи. Аде після об'єднання в групи й виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам ...

Особливості організації морального виховання у початковій школі
З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова система освіти, докорінне її реформування мають стати підґрунтям відтворення інтелектуального ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net