Методики емпіричного дослідження

Сторінка 1

По формуванню морального розвитку молодших школярів, слід використовувати різні методи і форми роботи. Методи і форми морального виховання молодших школярів повинні відповідати для дітей цього віку. У педагогічному процесі використовується цілий комплекс різних методів і засобів. Педагогові слід вибирати і використовувати систему методів відповідно поставленим цілям, оскільки при їх виборі необхідно враховувати всі тонкощі і особливості особи дитини. Також при роботі треба вибирати тільки ті методи, з якими педагог знайомий, якими володіє. Йому необхідно створювати ситуації, сприяючі емоційному переживанню на практиці. Один з методів створення таких ситуацій – бесіда. Бесіда є діалогічним методом викладу матеріалу. Суть бесіди полягає в тому, що вчитель, шляхом уміло поставлених питань спонукає учнів до міркування, до аналізу в певній логічній послідовності фактів, що вивчаються, і явищ до самостійного формування відповідних теоретичних висновків і узагальнень.

В процесі морального виховання учнів велика роль належить моральним бесідам. Моральну бесіду слід проводити систематично, бажано в позаурочний час. При проведенні моральних бесід треба враховувати, що моральні норми і правила мають дуже складний і багатоплановий характер і їх не можна розкрити відразу в повному об'ємі. У молодших класах доцільніше розмовляти з дітьми з конкретних питань. Всі бесіди на моральні теми в початкових класах повинні будуватися на живому і переконливому матеріалі. Зміст і логіка викладу морального матеріалу визначають структуру бесіди. При проведенні бесіди вчителя можуть слідувати по такій структурі: визначення теми бесіди і збудження у школярів інтересу до сприйняття і засвоєння матеріалу; обґрунтування важливості обговорюваної теми; розкриття теми бесіди на прикладі, а також на матеріалі навколишнього життя; аналіз положення подів в класі у зв'язку з обговорюваною темою і визначення конкретних завдань по поліпшенню роботи і поведінки учнів; узагальнення підсумків бесіди і короткий опит учнів по основних положеннях викладеного матеріалу.

З педагогічної точки зору така бесіда повинна бути змістовним і глибоко емоційним уроком моральності, що збагачує моральні знання учнів і стимулюючим їх до позитивних вчинків і дій.

При організації роботи по моральному розвитку можливо включити ляльковий театр. Використання лялькового театру в школі сприяє вихованню гармонійно розвиненої особи школяра. А спектр застосування творчої діяльності самого вчителя, який присвятить себе організації роботи з ляльками в дитячому колективі, безмежний. Оформлення лялькового театру повинне бути глибоке продуманим і художньо виправданим, допомогти донести зміст спектаклю до свідомості і серця юного глядача.

Ляльковий театр займе певне місце в учбово-виховній роботі за умови: наявності і розвитку уявлень і інтересу дітей до різних видів театру; різноманітності костюма і доступності художнього оздоблення спектаклів і інсценувань; оволодіння дітьми правилами і прийомами того або іншого виду діяльності, що театралізується; серйозного, щирого, емоційно-позитивного відношення педагога до ігор дітей в театр.

Педагог, спостерігаючи за тими, що грають, повинен відзначати різноманітність сюжетів, якість управління лялькою, звертати увагу на культуру поведінки за ширмою, хвалити за вдалі знахідки і показувати як правильно побудувати сцену або ввести ляльку, відзначати помилки, знаходити час для індивідуальної роботи.

Страницы: 1 2 3 4 5Самоконтроль і розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок у спілкуванні
Якщо умовою продуктивної комунікативної поведінки вчителя є його індивідуальний стиль спілкування, то в процесі професійного самовиховання важливо не тільки розібратися в питаннях техніки комунікації ...

Принципи роботи з важкими учнями А.С. Макаренка
А.С. Макаренко вніс вагомий доробок у теорію й методику виховання та перевиховання дітей-сиріт і безпритульних дітей. Методи психоморальної адаптації в дитячому колективі, які він розробив і випробув ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net