Методики емпіричного дослідження

Сторінка 3

У третій серії використовується робота з карткою. Завдання дитини вибрати картку із словами, які відповідає особовим якостям героїв казки: наприклад, хитрість, хоробрість, доброта, чуйність, справедливість. Підсумок підводиться по кількості вибраних карток, по 5-балльной системі.

Таку методику можна використовувати при роботі з будь-яким матеріалом (чарівні, побутові казки, розповіді, сюжети з життя.). Таким чином, користуючись представленими матеріалами, вчителі зможуть грамотно визначити місце, час і мету проведення роботи, а значить, значно поліпшити і підвищити рівень морального розвитку молодших школярів.

Учбова діяльність значуща на всіх вікових етапах, але особливо в молодшому шкільному віці, оскільки в даному шкільному віці починає формуватися учбова діяльність, а від рівня сформованості залежить успіх всього навчання не тільки в початковій ланці, але і в старших класах, оскільки учбова діяльність є такою, що веде, в процесі якого формуються основні новоутворення, психічний розвиток дитини йде інтенсивно.

Для виявлення стану рівня моральної сформованості можна використовувати діагностичні опити учнів.

Завдання пропонуються в двох класах. Один є контрольним, інший експериментальним. Дітям пропонуються питання морального характеру. Мета полягала у виявленні рівня морального виховання. Як початковий матеріал, на якому вивчається моральний досвід молодших школярів, вибираються такі моральні норми, як «відповідальність» і «доброзичливість», які дуже актуальні на сучасному етапі життя суспільства. Аналіз теоретичної літератури дозволив виділити основні змістовні характеристики цих норм. При визначенні відповідальності указувалося на добровільне ухвалення зобов'язань, при появі об'єктивної необхідності, строге дотримання прийнятих зобов'язань з урахуванням реальних умов, готовність відзвітувати за поточні і перспективні результати своєї діяльності, співвідношення своїх умов і їх можливих наслідків з інтересами інших людей.

Моральна норма «доброзичливість» характеризувалася в більшій мірі взаєминами між людьми. Доброзичливість визначається нашими пізнаннями, як прагнення бачити в іншому позитивні якості, віра в можливість зміни людини до кращого і в його здібності, готовність прийти на допомогу.

Завдання дослідження визначають вибір методик. Моральний досвід представляє перед собою єдність інтелектуального і емоційного компонентів. Інтелектуальний компонент розглядається як знання школярем моральних принципів і норм, виражених в естетичних поняттях і абстрактно, – логічних побудовах. Моральні знання і відносини виявляються в реальній поведінці школярів. Методики мають спрямованість на вивчення знань, відносин і способів поведінки.

При дослідженні морального досвіду молодших школярів використовуються ряд методик: бесіда по сюжетній розповіді, метод незавершених розповідей.

Бесіда. При використанні бесіди по сюжетній розповіді, випробовуваній пропонують прослуховувати розповідь, що містить етичну проблему. Герої розповіді потрапляли в ситуацію морального вибору. Після прослуховування розповіді школярам задаються питання, які складаються так, щоб у відповідях і висловах випробовуваних виявляються відносини, знання про способи поведінки.

Незавершена розповідь. При використанні методу незавершених розповідей, учням зачитується розповідь, в якій героєві необхідно діяти, або порушуючи етичну норму, або відповідно до неї. Кожного випробовуваного просять уявити, що дійовою особою є він сам. Учень повинен закінчити розповідь, пропонуючи свої способи поведінки і обґрунтовувати їх.

Страницы: 1 2 3 4 5Функціональна роль творчого складу мислення у становленні особистості. Дизайн, як школа творчого мислення
Мистецтво приховує у собі величезні потенційні можливості для зцілення людей від морально-естетичного занепаду, духовного зубожіння. Людина завдяки сприйманню мистецтва та власній художній творчості ...

Проблеми в організації наступності у роботі дошкільних закладів та початковій школі
Критерієм нормальної адаптованості дитини до шкільного навчання є її позитивне ставлення до школи, розуміння пояснюваного вчителем навчального матеріалу, самостійність, здатність зосереджувати увагу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net