Психолого-педагогічний аналіз категорії «фізична задача»

Сторінка 2

Розв’язання задач виконує ще одну важливу освітню функцію - формування та збагачення поняття фізичної величини - одного з основних понять фізики.

Фізичні задачі відіграють також велику роль в реалізації принципу політехнізму в процесі навчання. Багато хто з них показують зв'язок фізики з життям, технікою, виробництвом.

Виховна функція задач полягає у формуванні наукового світогляду учнів. Вони дозволяють проілюструвати різноманіття явищ і об'єктів природи і здатність людини пізнавати їх.

Розв’язання задач виховує і загальнолюдські якості. Д. Пойа вважає: "Навчання мистецтву розв’язувати завдання є виховання волі. Розв’язуючи не надто легку для себе задачу, учень вчиться бути наполегливим, коли немає успіху, вчиться цінувати скромні досягнення, терпляче шукати ідею розв’язання і зосереджуватися на неї всім своїм "я", коли ця ідея виникає. Якщо учневі не випала можливість ще на шкільній лаві випробувати емоції, що виникають в боротьбі пошуку розв’язку, в його освіті виявляється фатальною прогалиною.". При розв’язанні задач у школярів виховується працелюбність, допитливість розуму, кмітливість, самостійність у судженнях, інтерес до навчання, воля і характер, завзятість у досягненні поставленої мети.

Розвиваюча функція задачі виявляється в тому, що, розв’язуючи її, учень включає всі розумові процеси: увагу, сприйняття, пам'ять, уяву, мислення. При розв’язанні задач розвивається логічне і творче мислення. Однак необхідно пам'ятати, що, якщо при вивченні нової теми:

учню пропонують задачі тільки одного типу;

розв’язання кожної з них зводиться до однієї і тієї ж операції (набору операцій);

цю операцію учню не доводиться вибирати серед інших, які можливі в подібних ситуаціях;

дані задачі не є для учня незвичними;

він упевнений в безпомилковості своїх дій,

то учень при вирішенні другої або третьої задачі перестає обґрунтовувати її розв’язання, починає розв’язувати завдання механічно, тільки за аналогією з попередніми завданнями, прагне обійтися без міркувань. Це призводить до послаблення розвиваючого компоненту розв’язання завдань. Тому необхідно вчити школярів розв’язувати завдання різними методами, як стандартними, так і такими, які не часто використовуються в шкільній практиці. Корисно одну і ту ж задачу розв’язувати різними способами, це привчає школярів бачити в будь-якому фізичному явищі різні його сторони, розвиває творче мислення.

Різноманітність і важливість функцій, які досягаються розв’язанням задач, приводить до того, що фізична задача займає у навчальному процесі важливе місце.

Страницы: 1 2 Погляди відомих педагогів на виховання колективу
Для дорослої людини відношення прямі: людина - світ. У вихованні дітей з'являється третя дійова особа, що стоїть між світом і дитиною, - вихователь, і картина змінюється: діти - вихователі - світ. У ...

Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет
Динамічний розвиток сучасного суспільства вимагає нових підходів до організації процесу навчання. Необхідною умовою повноцінної і комплексної освіти є знання ІКТ. Володіння комп’ютером стало критеріє ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net