Психолого-педагогічний аналіз категорії «фізична задача»

Сторінка 2

Розв’язання задач виконує ще одну важливу освітню функцію - формування та збагачення поняття фізичної величини - одного з основних понять фізики.

Фізичні задачі відіграють також велику роль в реалізації принципу політехнізму в процесі навчання. Багато хто з них показують зв'язок фізики з життям, технікою, виробництвом.

Виховна функція задач полягає у формуванні наукового світогляду учнів. Вони дозволяють проілюструвати різноманіття явищ і об'єктів природи і здатність людини пізнавати їх.

Розв’язання задач виховує і загальнолюдські якості. Д. Пойа вважає: "Навчання мистецтву розв’язувати завдання є виховання волі. Розв’язуючи не надто легку для себе задачу, учень вчиться бути наполегливим, коли немає успіху, вчиться цінувати скромні досягнення, терпляче шукати ідею розв’язання і зосереджуватися на неї всім своїм "я", коли ця ідея виникає. Якщо учневі не випала можливість ще на шкільній лаві випробувати емоції, що виникають в боротьбі пошуку розв’язку, в його освіті виявляється фатальною прогалиною.". При розв’язанні задач у школярів виховується працелюбність, допитливість розуму, кмітливість, самостійність у судженнях, інтерес до навчання, воля і характер, завзятість у досягненні поставленої мети.

Розвиваюча функція задачі виявляється в тому, що, розв’язуючи її, учень включає всі розумові процеси: увагу, сприйняття, пам'ять, уяву, мислення. При розв’язанні задач розвивається логічне і творче мислення. Однак необхідно пам'ятати, що, якщо при вивченні нової теми:

учню пропонують задачі тільки одного типу;

розв’язання кожної з них зводиться до однієї і тієї ж операції (набору операцій);

цю операцію учню не доводиться вибирати серед інших, які можливі в подібних ситуаціях;

дані задачі не є для учня незвичними;

він упевнений в безпомилковості своїх дій,

то учень при вирішенні другої або третьої задачі перестає обґрунтовувати її розв’язання, починає розв’язувати завдання механічно, тільки за аналогією з попередніми завданнями, прагне обійтися без міркувань. Це призводить до послаблення розвиваючого компоненту розв’язання завдань. Тому необхідно вчити школярів розв’язувати завдання різними методами, як стандартними, так і такими, які не часто використовуються в шкільній практиці. Корисно одну і ту ж задачу розв’язувати різними способами, це привчає школярів бачити в будь-якому фізичному явищі різні його сторони, розвиває творче мислення.

Різноманітність і важливість функцій, які досягаються розв’язанням задач, приводить до того, що фізична задача займає у навчальному процесі важливе місце.

Страницы: 1 2 Історія організації навчання глухонімих дітей
На шляху організації навчання глухонімих дітей існувало багато перешкод. Частина суспільства взагалі сумнівалася в його доцільності. При-хильники такого підходу стверджували, що, по-перше, навчання г ...

Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
Незважаючи на грунтовні психологічні та педагогічні розробки, проблема формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики далеко не вичерпана. Перспективним підходом до ви ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net