Методика проведення уроків з виконання диференціального підходу на прикладі теми: „Нанесення розмірів”

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі » Методика проведення уроків з виконання диференціального підходу на прикладі теми: „Нанесення розмірів”

Сторінка 4

Типові помилки при нанесенні розмірів

розміри нанесені в сантиметрах, а не в міліметрах;

на кресленні, виконаному в масштабі, замість натуральних розмірів їх нанесено зменшеними або збільшеними;

розміри розрізу або перерізу не відповідають розмірам відповідних елементів просторової форми, перетнутої січною площиною;

розміри деталі, нанесені на ескізі, не відповідають її справжнім розмірам;

розміри зображень деталі на робочому кресленні (з урахуванням масштабу) не відповідають справжнім розмірам деталі;

розмірні лінії є продовженням суцільних товстих основних ліній;

розмір різьби зображено не за її більшим діаметром, а діаметр різьби не відповідає позначенню різьби;

учень не знає розмірів креслярських шрифтів, приблизних співвідношень між шириною і висотою літер, розмірами елементів літер і цифр, відстанями між буквами, словами і рядками;

лінійні і кутові розміри нанесено в незручним для їх читання місцях, під кутом 30о відповідно до вертикальної та горизонтальної ліній;

нерівномірно розподілено розміри між трьома виглядами;

на зображеннях просторової форми повторно нанесено той самий розмір.

Мета: Вивчити основні правила і норми нанесення розмірів на кресленні; навчитися наносити розміри на проекції предметів різних форм; розвивати просторове мислення (уявлення про форму предметів).

Устаткування: креслярські інструменти, зошит, підручник.

Завдання: розвиток творчого мислення, виховання пізнавального інтересу до предмета, формування самостійності, акуратності, навчити правильно наносити розміри на креслення.

Зміст уроку:

І. Організаційний момент

Перевірка наявності необхідних креслярського приладдя, половина зошитового листка для фронтального опитування. На листку у верхньому правому куті написані: Прізвище, клас. Учні готові для початку уроку.

ІІ. Фронтальне опитування попереднього матеріалу

Учні відповідають на питання письмово на приготовлених аркушах (половина), позначаючи № (номер) питанняи(питання не записують) один по одному. Питання записані на дошці.

Питання:

1. Що називається кресленням?

2. Що таке стандарт ЕСКД?

3. Які розміри має лист формату А4?

4. Яке призначення суцільної тонкої лінії? Яка її товщина?

5. Яке маркування олівця для проведення суцільної тонкої лінії?

6. Накреслити горизонтально суцільну тонку лінію.

Через 5 хвилин учитель пропонує здати листочки на перевірку.

ІІІ. Корекція знань по опитуванню

Для з'ясування помилок і неточностей, допущених при опитуванні, на уроці, після здачі аркушів, учитель викладає правильні відповіді:

1) Креслення - це документ, що містить зображення предмета, виробу (або архітектурного спорудження) і інші дані (розміри, масштаб, технічні вимоги), необхідні для його виготовлення (будівництва) і контролю.

2) Стандарт ЕСКД - це нормативний документ, що встановлює єдиного правила виконання й оформлення конструкторських документів для всіх галузей промисловості (єдина система конструкторської документації), затверджений Державним комітетом зі стандартизації.

3) А4 - розміри сторін 210x297.

4) Суцільна тонка лінія призначена для нанесення розмірних і виносних ліній, штрихування, ліній-винесень, ліній побудови. Товщина S/3 до S/2.

5) Олівці для проведення суцільної тонкої лінії повинні бути твердими T, 2T, 3T.

6) Суцільна тонка і Суцільна товста основна

4. Постановка цілей.

На попередніх заняттях ви навчилися виконувати найпростіші креслення за допомогою основних ліній, що допомогло відробити побудови по програмі Компас - Графік, засвоїли алгоритми побудови відрізків і кутів. Виконували лінії креслення, що допоможуть нам вичерчувати більш складні креслення і нанесення розмірів. Мета сьогоднішнього заняття - навчитися виконувати креслення на основі базових алгоритмів та наносити розміри.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Теорія і практика особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
Світова практика свідчить, що завдання, які постали перед сучасною цивілізацією, примушують постійно удосконалювати освітні системи, шукати шляхи їх якісного оновлення. У цій сфері закладаються основ ...

Практична реалізація вивчення стереометричного матеріалу у 9 класі з використанням інформаційних технологій
Впровадження в процес навчання інформаційно-комунікаційних технологій значною мірою сприяє реалізації принципів гуманізації освіти та навчального процесу, поглиблення та розширення теоретичної бази з ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net