Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 4

Серед інших соціальний педагог виконує посередницьку функцію у встановленні зв'язків і контактів родини і фахівців – психологів, соціальних працівників, лікарів, юристів, представників органів влади і громадськості. Для цього необхідні налагоджені зв'язки соціального педагога з різними соціальними службами мікрорайону, району, міста, установами і суспільними об'єднаннями, добре знання структур і кола обов'язків адміністративних органів, їхнє місце знаходження і телефони. Тільки за цих умов можна надати дійсно ефективну допомогу.

Це сприяє, з одного боку, ефективній адаптації клієнта в цьому соціумі, з іншого боку – процесу подолання відчуження соціуму від турбот людей.

Здійснення цих функцій можливо за певних умов:

розуміння соціальним працівником проблем клієнта, здатності соціального працівника до адекватного вираження й репрезентації життєвих проблем клієнта;

знання посередником соціальних ресурсів, якими керують установи й організації;

знання соціальним працівником інструментальних можливостей суміжних професій, представники яких залучаються до рішення життєвих проблем клієнта;

наявність взаєморозуміння різних фахівців й їхнє ефективне співробітництво, готовність соціального працівника стати посередником у їхньому спілкуванні;

делегування клієнтом соціальному працівникові представницьких повноважень;

делегування соціальному працівникові відповідних повноважень із боку державних установ й організацій;

визнання права соціального працівника на часткове представництво суміжних професій;

довіра сторін посередникові, що досягається його професіоналізмом [8, с. 10].

На думку багатьох фахівців професійні ролі соціального працівника можуть бути класифіковані й більш диференційовано. Так професор Зимова І. А., посилаючись на закордонних авторів, приводить 12 професійних ролей, зміст яких описується через функції. Серед них : брокер, посередник, адвокат, оцінюватель, мобілізатор, учитель, коректор поводження, консультант,проектант співтовариств, менеджер інформації, адміністратор, практик.

Брокер – соціальний працівник, що направляє людей в існуючі служби, які можуть бути їм корисні, з метою дати можливість людям використати систему соціальних служб і зв'язати ці служби.

Посередник, "буфер" – соціальний працівник, що перебуває між двома людьми, людиною й групою або двома групами, для того, щоб допомогти людям перебороти розбіжності й продуктивно працювати разом.

Адвокат, захисник – соціальний працівник, що бореться за права й достоїнство людей, що бідують у цій допомозі. Його діяльність включає боротьбу за обслуговування, допомогу окремим людям, групам, боротьбу за зміну в законах або наявній практиці з позиції цілого класу людей або сегмента суспільства.

Оцінюватель – соціальний працівник, що збирає інформацію; оцінює проблеми людей, груп, співтовариств; допомагає прийняти рішення для дії.

Мобілізатор – соціальний працівник, що збирає, надає руху, запускає, активізує, організує дії вже існуючих або (після того, як їх збере) нових груп для рішення проблем. Мобілізація може виконуватися й на індивідуальному рівні.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Розробка змісту професійної підготовки фахівця
Основними чинниками, що впливають на зміст професійної підготовки фахівця є об’єкт вивчення та вид формованої діяльності фахівця. Зміст професійної підготовки економіста представлений у табл. 1.4. Та ...

Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок на уроках української
Розвиток мовлення є провідним завданням під час навчання молодших школярів рідної мови. Уміння порівнювати, класифікувати, систематизувати, узагальнювати мовні явища формуються через застосування зна ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net