Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 4

Серед інших соціальний педагог виконує посередницьку функцію у встановленні зв'язків і контактів родини і фахівців – психологів, соціальних працівників, лікарів, юристів, представників органів влади і громадськості. Для цього необхідні налагоджені зв'язки соціального педагога з різними соціальними службами мікрорайону, району, міста, установами і суспільними об'єднаннями, добре знання структур і кола обов'язків адміністративних органів, їхнє місце знаходження і телефони. Тільки за цих умов можна надати дійсно ефективну допомогу.

Це сприяє, з одного боку, ефективній адаптації клієнта в цьому соціумі, з іншого боку – процесу подолання відчуження соціуму від турбот людей.

Здійснення цих функцій можливо за певних умов:

розуміння соціальним працівником проблем клієнта, здатності соціального працівника до адекватного вираження й репрезентації життєвих проблем клієнта;

знання посередником соціальних ресурсів, якими керують установи й організації;

знання соціальним працівником інструментальних можливостей суміжних професій, представники яких залучаються до рішення життєвих проблем клієнта;

наявність взаєморозуміння різних фахівців й їхнє ефективне співробітництво, готовність соціального працівника стати посередником у їхньому спілкуванні;

делегування клієнтом соціальному працівникові представницьких повноважень;

делегування соціальному працівникові відповідних повноважень із боку державних установ й організацій;

визнання права соціального працівника на часткове представництво суміжних професій;

довіра сторін посередникові, що досягається його професіоналізмом [8, с. 10].

На думку багатьох фахівців професійні ролі соціального працівника можуть бути класифіковані й більш диференційовано. Так професор Зимова І. А., посилаючись на закордонних авторів, приводить 12 професійних ролей, зміст яких описується через функції. Серед них : брокер, посередник, адвокат, оцінюватель, мобілізатор, учитель, коректор поводження, консультант,проектант співтовариств, менеджер інформації, адміністратор, практик.

Брокер – соціальний працівник, що направляє людей в існуючі служби, які можуть бути їм корисні, з метою дати можливість людям використати систему соціальних служб і зв'язати ці служби.

Посередник, "буфер" – соціальний працівник, що перебуває між двома людьми, людиною й групою або двома групами, для того, щоб допомогти людям перебороти розбіжності й продуктивно працювати разом.

Адвокат, захисник – соціальний працівник, що бореться за права й достоїнство людей, що бідують у цій допомозі. Його діяльність включає боротьбу за обслуговування, допомогу окремим людям, групам, боротьбу за зміну в законах або наявній практиці з позиції цілого класу людей або сегмента суспільства.

Оцінюватель – соціальний працівник, що збирає інформацію; оцінює проблеми людей, груп, співтовариств; допомагає прийняти рішення для дії.

Мобілізатор – соціальний працівник, що збирає, надає руху, запускає, активізує, організує дії вже існуючих або (після того, як їх збере) нових груп для рішення проблем. Мобілізація може виконуватися й на індивідуальному рівні.

Страницы: 1 2 3 4 5 6



Переваги і недоліки використання комп’ютера
Оновлення всіх сторін життя суспільства, необхідність виходу на передові рубежі науково-технічного прогресу, забезпечення високої ефективності і розвитку творчого потенціалу суспільства – усе це став ...

Методи науково-педагогічних досліджень
Під методом дослідження розуміють певні прийоми та способи розв'язання наукової проблеми. Історія розвитку методики навчання біології засвідчила, що захоплення якимось одним методом, засобом, прийомо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net