Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 5

Учитель – соціальний працівник, що передає інформацію й знання й допомагає людям розвивати вміння.

Коректор поводження – соціальний працівник, що працює над тим, щоб внести зміни в поведінкові стереотипи, навички й сприйняття людей або груп.

Консультант – соціальний працівник, що діє разом з іншими працівниками або агентствами з метою допомогти їм у рішенні проблем клієнта.

Проектант співтовариств – соціальний працівник, що планує розвиток програм діяльності із суспільств.

Менеджер інформації – соціальний працівник, що збирає, класифікує й аналізує дані про соціальне середовище.

Адміністратор – соціальний працівник, що управляє агентством, установою, програмою (проектом) або соціальною службою.

Практик – соціальний працівник, що забезпечує конкретну поступову допомогу, турботу (фізичну, побутову, фінансову) або в установі, або на місцях. Функціональних ролей досить вузький й обмежений спектр, але при проекції його на конкретні умови практичної роботи – з дітьми, підлітками, пенсіонерами, безробітними, інвалідами, на думку Зимньої М. А., виникає можливість підвищення ефективності професійної діяльності соціального працівника.

Останнім часом у науковій літературі дедалі частіше зустрічається наголос на застосуванні технологічного підходу у практичній діяльності соціального педагога. Комплексність соціально-педагогічних проблем, складність об’єктів соціально-педагогічного впливу, необхідність при обмеженому обсязі соціальних ресурсів отримати максимально ефективний результат – все це зумовлює необхідність технологізації соціально-педагогічної діяльності, що дозволяє вирішити проблему або виконати завдання, розклавши його на менш складні елементи. Технології, що використовуються у соціально-педагогічній діяльності, пов’язані з формуванням здорового способу життя, профілактикою негативних явищ у молодіжному середовищі, моральним вихованням особистості, роботою з окремими категоріями клієнтів тощо.

Серед науковців, які детально вивчали проблему технологізації соціально-педагогічної діяльності, вирізняються російські дослідники Б. Алмазов, Г. Вороніна, М. Галагузова, І. Зайнишев, Л. Мардахаєв, В. Нікітін, О. Холостова, М. Шакурова та українські науковці Т. Алексєєнко, С. Архипова, Р. Вайнола, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Краснова, С. Харченко та інші. Технологічний підхід у діяльності соціального педагога передбачає поєднання педагогічних та соціальних технологій.

Колектив вітчизняних науковців на чолі з А. Капською робить висновок, що технології соціально-педагогічної роботи – це сукупність способів, спрямованих на встановлення, збереження та поліпшення соціального функціонування об’єкта, а також на попередження негативних соціальних процесів. У професійній діяльності технології виступають у формі умінь та практичного досвіду в реальній роботі соціального педагога і відображають найголовнішу складову соціально-педагогічної роботи – її прикладний аспект.

Підсумовуючи можна сказати, що на сучасному етапі розвитку професія соціального педагога є досить важливою. Виходячи з цього, значна увага повинна приділятися процесу підготовки даних спеціалістів. Тобто, необхідно звернути особливу увагу саме на навчальні програми. Адже, робочі навчальні програми разом з навчальними планами є основними документами, якими керуються факультети та кафедри вищих закладів освіти і за якими здійснюється підготовка кадрів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
Сьогодні жодна розвинена держава не може обійтися без соціальних працівників, що пройшли підготовку в університетах і спеціальних навчальних закладах. Соціальні працівники професійно допомагають всім ...

Фронтальні технології інтерактивного навчання
Ці технології передбачають одночасну спільну роботу всього класу. Одну з них ми розглянули: це«Коло ідей». Різновидом загально групового обговорення є технологія «Мікрофон». Надає можливість кожному ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net