Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів

Сторінка 1

Комплексне вирішення проблем розвитку суспільства неможливе без створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її статі в будь-якій сфері життєдіяльності. Велику роль у подоланні негативних проявів гендерних стереотипів мають відігравати заклади освіти. Особливо вищі навчальні заклади разом з іншими організаціями гендерної соціалізації визначають можливості особистісного, громадського та професійного вибору. Разом з тим, практика показує, що в закладах освіти здебільшого поширений статеворольовий підхід, який ґрунтується на розрізненні жінок і чоловіків за психологічними характеристиками і, відповідно, різних підходах до навчання особистості залежно від статі. Такий підхід, фактично, веде до утвердження прихованої нерівності представників різної статі і закріплення у суспільній практиці гендерної упередженості, ініціювання гендерно-рольових конфліктів тощо.

Розробка недискримінаційних підходів до освіти та професійної підготовки осіб різної статі потребує комплексних заходів, серед яких важливе місце посідає впровадження гендерного підходу в освітній процес, у тому числі, в професійну підготовку майбутніх фахівців, який ґрунтується на принципі рівноправності статей, утвердженні рівних можливостей жінок і чоловіків, їх взаємодії на партнерських засадах у різних сферах життєдіяльності. В освітній практиці гендерний підхід передбачає організацію досвіду рівноправного співробітництва осіб різної статі у навчально-виховному процесі із заохоченням видів діяльності, що відповідають дійсним інтересам і можливостям особистості, а не стереотипним вимогам до неї як представника певної статі.

Виходячи з цього особливо важливим є впровадження гендерного підходу в процес підготовки майбутніх фахівців гуманітарних спеціальностей, які працюватимуть у системі «людина-людина» і для обрання ефективної стратегії взаємодії з іншими людьми мають враховувати гендерні особливості особистостей на основі розвиненої гендерної чутливості і неупередженості. Саме такою і є сфера підготовки соціального педагога. Тому дане питання є досить важливим в контексті такої проблеми і хвилює уже багатьох сучасних соціальних психологів, таких як Ш. Берн, І.С. Кон, І.С. Клецина, Т.В. Бендас,які бачать переоцінку «гендерних» цінностей в сучасному соціальному суспільстві. Слід зазначити, що актуальні питання гендерної проблематики досліджувалися також у працях – С.Г. Айвазової, В.П. Агеєвої, Т.В. Говорун, І.А. Жерьобкіної, О.Б. Кізь, О.М. Кікінежді, В.П. Кравця, Л.І. Міщик, Л.О. Смоляр, С.Ф. Хрисанової, О.С. Цокур та інші. Значну увагу даному питанню приділили і такі політики як – Н. В. Грицяк, Л.С. Кобелянська, Т.М. Мельник, Н.Д. Чухим, Л.О. Смоляр, М.М. Скорик, І.М. Грабовська та ін.

Розглянемо особливості гендерного підходу до вивчення соціально-педагогічних процесів більш докладно. Проблему впровадження гендерного підходу у національну освіту досліджували С.Т. Вихор, Т.П. Голованова, Т.О. Дороніна, О.А. Луценко, І.С. Мунтян та ін., зокрема, психолого-педагогічний аспект його реалізації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами – О.І. Бондарчук, Л.І. Даниленко, Л.М. Карамушка, В.В. Олійник. Проблеми реалізації у підготовці майбутніх фахівців досліджували – С.М. Гришак, І.В. Іванова, П.П. Терзі та ін. Проте на сучасному етапі дане питання набуває більш детальних масштабів вивчення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Застосування біолого-екологічного експерименту на уроках біології при використані колекційного матеріалу кабінету біології
Одним із напрямків екологічного виховання учнів, який застосовується на уроках природознавства є екологічні досліди. На відміну від ігор вчителі рідко застосовують цю методику у своїй роботі. Очевидн ...

Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями
Вимоги до комунікативних якостей мовлення вчителя зумовлені насамперед функціями, які воно виконує в педагогічній діяльності. Головними серед них є: а) комунікативна — встановлення і регуляція стосун ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net