Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів

Сторінка 1

Комплексне вирішення проблем розвитку суспільства неможливе без створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її статі в будь-якій сфері життєдіяльності. Велику роль у подоланні негативних проявів гендерних стереотипів мають відігравати заклади освіти. Особливо вищі навчальні заклади разом з іншими організаціями гендерної соціалізації визначають можливості особистісного, громадського та професійного вибору. Разом з тим, практика показує, що в закладах освіти здебільшого поширений статеворольовий підхід, який ґрунтується на розрізненні жінок і чоловіків за психологічними характеристиками і, відповідно, різних підходах до навчання особистості залежно від статі. Такий підхід, фактично, веде до утвердження прихованої нерівності представників різної статі і закріплення у суспільній практиці гендерної упередженості, ініціювання гендерно-рольових конфліктів тощо.

Розробка недискримінаційних підходів до освіти та професійної підготовки осіб різної статі потребує комплексних заходів, серед яких важливе місце посідає впровадження гендерного підходу в освітній процес, у тому числі, в професійну підготовку майбутніх фахівців, який ґрунтується на принципі рівноправності статей, утвердженні рівних можливостей жінок і чоловіків, їх взаємодії на партнерських засадах у різних сферах життєдіяльності. В освітній практиці гендерний підхід передбачає організацію досвіду рівноправного співробітництва осіб різної статі у навчально-виховному процесі із заохоченням видів діяльності, що відповідають дійсним інтересам і можливостям особистості, а не стереотипним вимогам до неї як представника певної статі.

Виходячи з цього особливо важливим є впровадження гендерного підходу в процес підготовки майбутніх фахівців гуманітарних спеціальностей, які працюватимуть у системі «людина-людина» і для обрання ефективної стратегії взаємодії з іншими людьми мають враховувати гендерні особливості особистостей на основі розвиненої гендерної чутливості і неупередженості. Саме такою і є сфера підготовки соціального педагога. Тому дане питання є досить важливим в контексті такої проблеми і хвилює уже багатьох сучасних соціальних психологів, таких як Ш. Берн, І.С. Кон, І.С. Клецина, Т.В. Бендас,які бачать переоцінку «гендерних» цінностей в сучасному соціальному суспільстві. Слід зазначити, що актуальні питання гендерної проблематики досліджувалися також у працях – С.Г. Айвазової, В.П. Агеєвої, Т.В. Говорун, І.А. Жерьобкіної, О.Б. Кізь, О.М. Кікінежді, В.П. Кравця, Л.І. Міщик, Л.О. Смоляр, С.Ф. Хрисанової, О.С. Цокур та інші. Значну увагу даному питанню приділили і такі політики як – Н. В. Грицяк, Л.С. Кобелянська, Т.М. Мельник, Н.Д. Чухим, Л.О. Смоляр, М.М. Скорик, І.М. Грабовська та ін.

Розглянемо особливості гендерного підходу до вивчення соціально-педагогічних процесів більш докладно. Проблему впровадження гендерного підходу у національну освіту досліджували С.Т. Вихор, Т.П. Голованова, Т.О. Дороніна, О.А. Луценко, І.С. Мунтян та ін., зокрема, психолого-педагогічний аспект його реалізації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами – О.І. Бондарчук, Л.І. Даниленко, Л.М. Карамушка, В.В. Олійник. Проблеми реалізації у підготовці майбутніх фахівців досліджували – С.М. Гришак, І.В. Іванова, П.П. Терзі та ін. Проте на сучасному етапі дане питання набуває більш детальних масштабів вивчення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Особливості організації морального виховання у початковій школі
З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова система освіти, докорінне її реформування мають стати підґрунтям відтворення інтелектуального ...

Стан організації самостійної роботи на уроках курсу «Основи здоров'я » у практиці початкової школи
В останні роки опубліковано ряд посібників, які містять завдання для використання самостійних робіт на уроках з навчального курсу «Основи здоров'я». Ці посібники до певної міри надають учителям можли ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net