Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів

Сторінка 4

Але реалізація гендерного підходу у різних сферах суспільства не можлива в нашій країні без гендерної освіти, яка є базою забезпечення гендерної рівноправності, можливостей гармонійного розвитку чоловіків і жінок.

Отже, гендерна освітня парадигма та необхідність гендерної рівності передбачає впровадження гендерного підходу як системоутворюючої в організацію творчорозвивального середовища на всіх рівнях освітньої системи (дошкільної, середньої, вищої та післядипломної); сприяння інтерактивній взаємодії тріад: науково-викладацька спільнота адміністрація вузів – МОН; школа-сім`я-дитина; підвищення гендерної культури населення через систему психолого-педагогічного всеобучу; створення системи дистанційної освіти з метою поширення гендерних ідей у спільному полікультурному та інформаційному просторі; розробку гендерних стратегій у медіа-просторі; участь у інформаційних кампаніях щодо запобігання та системної протидії гендерному насильству; побудови паритетних шлюбнo-сімейних стосунків, трансляцію гендерних знань на широку громадськість. Як засвідчив наш досвід, різноплановість та грантова підтримка гендерних досліджень, інтегрування гендеру у обов’язкові дисципліни, підвищення кваліфікації та стажування викладачів, взаємний обмін досвідом з гендерними центрами, інтерактивне навчання тощо, здатні реалізувати макроціль гендерної освіти – позитивні зміни, зміну парадигми від моделі влади і домінування до політики рівних можливостей. Запропонована система гендерних знань сприятиме осмисленню студентами реалій традиційної та егалітарної поведінки, обмеженості стереотипізованих гендерних очікувань.

Науковці, що займались питанням гендерної рівності зауважували важливість того, щоб гендерна рівність була присутня у всіх предметах. На нашу думку, нові методики освіти потребують підготовки нових навчально-методичних посібників. Вони повинні не тільки сприяти покращенню запам’ятовування, але й розвивати засвоюваність, пристрасть до трудових навиків і творчості, пристосовуватися до найновіших методик тестування. Важливим є створення «мосту» між дослідженням і навчанням, осмислене закріплення результатів актуальних гендерних досліджень у навчальних програмах вищих навчальних закладів. Це довгий і складний процес, але дуже важливий.

У свою чергу Остапчук О. Л. наголошує на тому, що всі навчальні дисципліни соціально-гуманітарного та професійно-практичного циклів підготовки, практика, курсові й бакалаврські роботи із соціальної педагогіки та комплексний кваліфікаційний екзамен, передбачені навчальним планом, мають містити гендерний компонент, оскільки безпосередньо стосуються особливостей соціальної структури, ролі суспільних інститутів у процесі соціалізації особистості, специфіки трансформаційних процесів сучасності, етичних принципів діяльності соціального педагога, технологій роботи із вразливими групами населення, специфіки надання допомоги сім’ям, адаптації кращих зарубіжних практик, розробки новацій у соціально-педагогічній галузі.

Гендерна тематика – нова для школи. Одначе формування гендерної культури – актуальна проблема сучасності. Згідно з концепцією національного виховання у попередньому періоді вітчизняною педагогікою був упущений один з важливих аспектів виховання особистості дитини – гендерний аспект, який припускає, що відмінності в поведінці і сприйнятті чоловіків і жінок визначаються не стільки їх фізіологічними особливостями, скільки вихованням і поширеними в кожній культурі уявленнями про сутність чоловічого і жіночого начал. Стать людини є природною основою її індивідуальності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Складні випадки правопису великої букви
Тема заняття: Складні випадки правопису великої букви Мета заняття:   Дидактична повторити та закріпити правила правопису, навчитися складати таблиці, укомплектувати теоретичний матеріал Виховна ...

Особливості сприймання поезії молодшими школярами
Читання – особливий вид творчості, читання віршів тим більше. Сприйняття поезії та насолода нею – процес багатогранний. Говорячи про дітей – читачів поезії, дослідники дитячого читання зазвичай підро ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net