Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів

Сторінка 6

У формуванні та розвитку гендерного підходу в освіті виділяють такі етапи: традиційна педагогіка, критична педагогіка, феміністська педагогіка, гендерна педагогіка. Розглянемо їх докладніше. За традиційним підходом, система освіти повинна допомогти людині адаптуватись до існуючих у суспільстві соціальних відносин. Існуюче суспільство вважається справедливим, оскільки талантові завжди домагаються успіху. Традиційна педагогіка виходить із передумови, що в кожної дитини є вроджені здібності, таланти, покликання. Задача школи – розподілити дітей так, щоб «гуманітарії» навчались у гуманітарних класах, «технарі» – у технічних і т. д. Донедавна традиційний підхід не піддавався сумніву та вважався єдиним можливим підходом у педагогіці.

Критична педагогіка (Л. Альтюссер, П. Бордо, Б. Бернштейн, А. Макларен, А. Грамши) – це педагогічні теорії, в яких представлено критику традиційного підходу в освіті. Одним з основних положень критичної педагогіки є те, що школа не є засобом адаптації людини до суспільства, оскільки вона не зацікавлена у виявленні природних схильностей і задатків дитини. Мета школи – не розвити талант дитини, а нав'язати їй певну суспільну роль шляхом умілого конструювання. Автори критичної педагогіки стверджують, що формування особистості дитини здійснюється за допомогою «прихованої навчальної програми», яка передбачає не пряме нав'язування учням тих чи інших принципів, а підбір відповідних їм завдань і прикладів. Метою критичної педагогіки є подолання нерівності в системі освіти.

Костікова І В звертає увагу на те, що критичні педагоги основну увагу приділяли можливості прорвати це замкнуте коло, подолати стереотипи та перевести суспільство на нові, більш справедливі суспільні відносини.

Вікторія Гайденко, розглядаючи критичну педагогіку Пауло Фрейре зауважує, що критична педагогіка П. Фрейде складається з постулювання проблемно-орієнтованої освіти, антропологічного тлумачення культури, концепції людської гуманності, критичної свідомості та моделювання ідеалу викладача. Виходячи з цього завданнями критичної педагогіки за Фрейром є: партисипаторність («включеність» у навчальний процес, інтерактивність); «ситуаційність», контекстуальність (створення знання, що є релевантним для тих, хто навчається); демократичність і мультикультурність (залучення до освітнього процесу різних верств населення, сприяння рівності); де соціалізація (критичний підхід до домінуючих стереотипів, відмова від монотонного викладання та перехід до діалогу); орієнтація на дослідження (викладач вивчає студентів, студенти досліджують матеріал); та орієнтація на дію (як змінити владні відносини, які обрати шляхи, що призведуть до соціальних змін).

Кравець зауважує, що основним об'єктом уваги феміністської педагогіки М. Макдональд є гендерні відносини. Існуюча система шкільної освіти відтворює гендерні стереотипи та гендерні ролі, тому гендерна ідентичність індивіда активно конструюється саме в межах шкільної системи. Шкільна освіта не є гендерно нейтральною, оскільки її структура більше орієнтована на хлопчиків, ніж на дівчинок. Якщо для хлопчиків відстоювання своєї точки зору, демонстрація своїх знань і здібностей – нормальний стиль поведінки, від дівчинок цього не вимагається. Дівчинок орієнтують переважно на жіночі, хлопчиків – на чоловічі сфери діяльності. Так, у школі існує негласний поділ предметів на жіночі (література, іноземна мова, рідна мова, біологія, історія) та чоловічі (алгебра, геометрія, фізика, хімія). Відповідно від дівчинок чекають успіхів у жіночих науках, від хлопчиків – у чоловічих.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Університет міста Саламанки - один з основних освітніх центрів Іспанії
Офіційною датою початку навчального року, на відміну від України, в Саламанському університеті вважається 19 вересня. При чому особливістю вступної кампанії до цього університету є те, що останні вст ...

Сучасний етап розвитку дидактичного забезпечення уроків біології в 11 класі
Робоча програма складена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Національної доктрини розвитку освіти 21 століття. Розроблена Міністерством освіти і науки України ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net