Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів

Сторінка 8

У межах гендерної педагогіки розглядаються питання відкритої та прихованої дискримінації. Відкритою дискримінацією вважається наявність навчальних програм, що викладаються окремо для хлопчиків і дівчинок. Це характерно для уроків праці. Традиційно дівчаток навчають веденню домашнього господарства (готуванню, шиттю), хлопчиків – столярній і слюсарній справі.

Прихована дискримінація – це наявність гендерних стереотипів у шкільних підручниках та інших навчальних матеріалах, їх ретрансляція в поведінці вчителя під час занять. Зокрема, у більшості шкільних підручників дівчаткам пропонується тільки одна модель ідентифікації (родина), хлопчики мають більш широкий вибір, але при цьому їхня сімейна роль розглядається як периферійна. Жінки показані пасивними, зайнятими традиційними справами (готування, прибирання тощо). Чоловіки та хлопчики зайняті роботою або хобі. Граматика мови підручників часто вимагає використання чоловічого роду, особливо коли йдеться про людину або людей взагалі без посилання на статеву належність. Часто вчитель неусвідомлено робить учинки, що впливають на уявлення дітей про гендерні ролі (підвищено дбайливе ставлення до дівчинок).

Гендерний компонент пов'язують і з професійною майстерністю вчителя та його педагогічною культурою. Це є одним з провідних напрямів сучасної педагогіки (В.А. Адольф, О.В. Бондаревська, Р. Вінтер, В.І. Загвязінський, Е.Ю. Захарченко, Г.В. Звездунова, І.Ф. Ісаєв, Н.В. Кузьміна, К.М. Льовітан, А.И. Міщенко, Н.Д. Никандров, М.К. Равіна, И.П. Раченко, В.А. Сластенін, Б.В. Такмен і ін.).

Науковці зауважують, що більшість педагогічних теорій пропонує універсальну безстатеву модель педагога, яка не враховує особливості мислення, поведінки і особистих якостей вчителів-чоловіків і жінок. В той же час реалізація гуманістичної особистісно-орієнтованої освіти можлива, якщо створені сприятливі умови для розвитку, самоідентифікації і самореалізації обох суб'єктів освітнього процесу: учнів і вчителів. У свою чергу, це вимагає вивчення індивідуальності педагогічної культури вчителя, яка в значній мірі визначається його гендерною належністю.

Таким чином, потреба сучасного суспільства полягає в підготовці вчителів нового типу, здатних реалізувати себе професійно та особисто в педагогічній діяльності, чого неможливо досягти без урахування гендерних особливостей педагогічної культури вчителя.

В освітній практиці гендерний підхід передбачає організацію досвіду рівноправного співробітництва осіб різної статі у навчально-виховному процесі із заохоченням видів діяльності, що відповідають дійсним інтересам і можливостям особистості, а не стереотипним вимогам до неї як представника певної статі.

А підготовка педагогічних працівників має включати концепцію рівних можливостей та соціальної справедливості через розроблені та апробовані принципи та спеціальні методики, та включати вивчення науково-філософської спадщини з питань соціально справедливого виховання.

Необхідно пам'ятати до того ж про те, що будь-який навчальний заклад виступає одним з головних інститутів соціалізації відбиваючи існуючі в суспільстві уявлення, зокрема уявлення про чоловіка та жінку.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11Якості необхідні для формування інноваційної культури педагога
Проте частіше за все дослідники підкреслюють, що в тих сферах суспільно значущої діяльності, де неодмінною умовою є прояв особистих якостей, - в мистецтві, науці і, звичайно, у сфері освіти, - найваж ...

Шляхи удосконалення процесу екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку під час вивчення курсу «Я і Україна»
Початковій школі належить провідна роль у формуванні екологічної культури та свідомості майбутнього громадянина. Основні риси характеру людини закладаються саме в дитячому віці, і безпосереднє спілку ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net