Основні вимоги до особистості педагога вищої школи та протипоказання до педагогічної діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогіка вищої школи » Основні вимоги до особистості педагога вищої школи та протипоказання до педагогічної діяльності

Сторінка 1

Викладач вищої школи має задовольняти такі вимоги:

· висока професійна компетентність – глибокі знання й широка ерудиція в науково-предметній галузі, нестандартне мислення, креативність, володіння іноваційною тактикою і стратегією, методами вирішення творчих завдань;

· педагогічна компетентність – ґрунтовні знання педагогіки і психології, зокрема андрагогіки, медико-біологічних аспектів інтелектуальної діяльності, володіння сучасними формами, методами, засобами й технологіями навчання;

· соціально-економічна компетентність – знання глобальних процесів розвитку цивілізації та функціонування сучасного суспільства, а також основ соціології, економіки, менеджменту і права;

· комунікативна компетентність – культура усної та писемної форм літературної мови, володіння іноземними мовами, сучасними інформаційними технологіями, ефективними методами і прийомами міжособистісного спілкування.

До цього слід додати і високий рівень загальної культури — сформований науковий світогляд, стійка система національних і загальнолюдських духовно-моральних цінностей.

Існує ряд моральних і медичних протипоказань при виборі педагогічної професії. До них необхідно відносити:

· наявність ідеалів, несумісних з цілями і завданнями народу, держави;

· користолюбно-егоїстичну спрямованість;

· аморальність (нетактовність, несправедливість, лицемірство, грубість, інтриганство, брак доброти, недбалість, безпринципність, зневага до людей, особливо дітей);

· емоційна нестабільність, сварливість, безвільність;

· відсутність цілеспрямованості, ініціативності, витримки;

· яскраво виражена неуважність, низький рівень мислення і слабка память;

· низький інтелект;

· низька культура письмової і усної мови (словникова бідність, багатослів’я, засміченість діалектизмами, низька грамотність, мовна недбалість);

· низький рівень організаторських і комунікативних здібностей;

· тяжкий характер;

· наявність ознак психічних захворювань і різко виражені дефекти мови;

· фізичні недоліки (погане здоров’я, дефекти органів слуху, зору, опірно-рухового апарату).

Фахівцю важливо мати схильність до самовдосконалення. Здійсніть самодіагностику: “Дайте відповіді на запитання поданого нижче опитувальника.” Відповіді «ні», «частково», «так».

1. Чи читали ви щось про методи самоосвіти та самовиховання?

2. Відомі вам ваші сильні та слабкі риси характеру?

3. Маєте чи мали ви ідеал(приклад), якому ви прагнули наслідувати?

4. Коли-небудь ви вели щоденник?

5. Прагнули ви колись виховати в собі силу волі або інші якості?

6. Часто ви замислюєтесь про причини своїх помилок і негараздів?

7. Чи бажаєте ви краще себе пізнати, виявити свої можливості?

8. Як на вашу думку, вам необхідні самоосвіта й самовиховання?

9. Чи вважаєте ви себе цілеспрямованою людиною?

10. Чи спроможні ви продовжувати вирішувати складне завдання, якщо перші 2 години не дали вам очікуваного результату?

11. Чи плануєте ви ваше життя (на день, тиждень, місяц, рік)?

12. Здатні ви самостійно оволодіти новими видами діяльності?

13.Чи аналізуєте ви те, що запланували і не виконали?

14. Помічали інші коли небудь “ваші зміни до кращого”?

15. Здатні ви стримувати себе в конфліктній ситуації?

16. Здатні ви до ризику?

17. Чи хвилює вас ваше майбутнє (те, що відбудеться з вами через 5-10 років)?

Кількість балів за відповіді: «ні» - 1 бал, «частково» - 2 бала, «так» - 3 бала.

Дуже високий рівень розвитку: 48 – 51 бал.

Високий рівень розвитку: 44 – 47 бал.

Вище середнього: 36 – 43 бал.

Середній: 32 – 35 бал.

Нижче середнього: 25 – 31 бал.

Низький: 21 – 24 бал.

Дуже низький: 17 – 20 балів.

Номер питання

Відповідь

Кількість балів

1

«частково»

2

2

«так»

3

3

«частково»

2

4

«ні»

1

5

«так»

3

6

«так»

3

7

«так»

3

8

«частково»

2

9

«так»

3

10

«так»

3

11

«частково»

2

12

«так»

3

13

«так»

3

14

«так»

3

15

«так»

3

16

«частково»

2

17

«так»

3

Всього

44

Страницы: 1 2Методи навчання, їх класифікація
Після завершення жвавої дискусії з проблеми методів навчання, яка проходила в 60-і роки, з'явилося декілька буквально взаємовиключних визначень поняття «Метод навчання» і близько двох десятків класиф ...

Комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення
Навчання діалогічного мовлення відбувається у комплексі, що передбачає собою вправи для кожного етапу формування вмінь і навичок ведення діалогу. Існує три етапи, на яких відбувається формування вмін ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net