Вивчення рівня сформованості особистісних якостей студентів, які сприяють формуванню їхньої фасилітуючої позиції

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів » Вивчення рівня сформованості особистісних якостей студентів, які сприяють формуванню їхньої фасилітуючої позиції

Сторінка 1

У дослідженні, яке було проведено серед студентів третього курсу факультету іноземної філології, використано три методики. Опитано 22 студенти, віком від 19 до 21 року.

Оскільки до емоційно-почуттєвих феноменів фасилітаційної взаємодії відносять, в першу чергу, феномен емпатії, то ми розпочнемо з визначення рівня сформованості цього феномену у студентів.

Емпатія (з грец. «співпереживання») передбачає розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання.

В концепції К. Роджерса емоційне співпереживання займає місце в ряді базових умов особистісного зростання. К. Роджерс наполягає на тому, що емпатія – це не стан, а процес, особливі відносини, які включають в себе декілька аспектів: входження у внутрішній світ переживань іншої людини й вільну орієнтацію в ньому; тонку чутливість до змінних процесів, які відбуваються в цьому світі, проживання «життя іншої людини» - делікатно, без оцінок, не намагаючись відкрити більше, ніж вона готова показати, але при цьому допомагаючи їй зробити переживання більш повним.

Перше дослідження було проведено за анкетою І.М. Юсупова «Емпатія» з метою визначення рівня емоційного відгуку, як здібності пристосовуватися до емоційних переживань іншої людини, співчувати їй, прийти на допомогу у потрібний момент, створити в спілкуванні необхідний емоційний фон, який відповідає настрою партнера та особливостям даної ситуації.

Рис.1.1 Розвинутість рівня емпатії серед опитаних.

Після закінчення дослідження були підраховані та звірені за ключем правильні відповіді (дод.1)

За результатами першого анкетування маємо такі дані: у 86,3% опитаних середній рівень емпатійності, притаманний більшості людей. За цими даними, що відображені на рисунку 1.1 можна зробити висновок, що це люди,які можуть бути жорсткими, але в той же час не належати до людей, які занадто емоційні та чуттєві. В міжособистісних стосунках вони більше довіряють фактам, аніж власним судженням. Проявляють емоції, але водночас контролюють їх. В спілкуванні дуже уважні, та при надмірній емоційності співрозмовника нетерплячі. Віддають перевагу делікатному висловлюванню своєї думки в тому разі, якщо не впевнені, що її сприймуть як належно. У них немає вільного вираження своїх почуттів і це заважає повноцінному сприйняттю оточуючих.

13,7 % мають низький рівень емпатійності. Вони важко йдуть на контакт, незатишно відчувають себе в галасливій компанії. Емоційно пасивні. Віддають перевагу усамітненому способу ведення діяльності.

Також нами була проведена методика, яка дозволяє визначити рівень сформованості педагогічної фасилітації у досліджуваних та визначити стиль їхньої поведінки, що проявляється в колективі. Методика включає п’ять шкал,які є окремими складовими педагогічної фасилітації у студентів, та за якими і буде визначатися рівень сформованості педагогічної фасилітації у досліджуваних.

Рис.2.1 Рівень сформованості окремих складових педагогічної фасилітації у студентів.

Рисунок 2.1 відображає рівень сформованості окремих складових педагогічної фасилітації у студентів. Зокрема таких як рефлексія, комунікативність, інтроверсія-екстраверсія, емпатія та щирість.

Страницы: 1 2 3Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності
Фізичне виховання молоді на сучасному етапі розвитку суспільства має відображати нові підходи до формування особистості. активність у фізкультурно-оздоровчій діяльності – необхідна умова гармонійного ...

Якості необхідні для формування інноваційної культури педагога
Проте частіше за все дослідники підкреслюють, що в тих сферах суспільно значущої діяльності, де неодмінною умовою є прояв особистих якостей, - в мистецтві, науці і, звичайно, у сфері освіти, - найваж ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net