Впровадження гендерних стандартів у фахову соціально-педагогічну підготовку

Сторінка 2

Одним із пріоритетних напрямів Болонської системи освіти є створення умов для рівного доступу до освіти жінок і чоловіків. На думку багатьох фахівців це має бути враховано і в новій редакції Закону України «Про вищу освіту», який розроблено в Міністерстві освіти і науки України. Тільки долучення гендерних аспектів до Закону України «Про вищу освіту» дозволить створити умови для рівного доступу жінок і чоловіків до освіти.

Ми маємо певні зрушення в цьому напрямку. Так наказ «Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» у свою чергу є одним з документів, що містить положення про гендерну рівність. Він складається із плану заходів з впровадження принципів гендерної рівності в освіту. Загалом положення наказу спрямовані на забезпечення системної роботи щодо впровадження гендерних підходів у навчально-виховний процес.

Отже, чинне законодавство України визнає важливість політики гендерної рівності як гарантію забезпечення рівних прав усіх громадян України. Це підтверджено національним законодавством і нормативно-правовими актами, а також ратифікованими міжнародними документами.

Утвердження гендерної рівності – зумовлює необхідність більш активного втручання з боку фахівців, професійна діяльність яких спрямована на створення умов для максимального саморозвитку та самореалізації особистості незалежно від обмежень, що накладаються суспільними стереотипами, пов’язаними зі статевою належністю.

Про необхідність впровадження гендерних стандартів засвідчує поширення на Україні в останні 15 років поява гендерних спецкурсів. Гендерна проблематика зараз відображається в змісті спецкурсів, що викладають у вищій школі.

Для студентів гендерні спецкурси стали можливістю поглянути по-новому на старі, давно відомі проблеми такі, як взаємини в сім’ї, труднощі дорослішання, подвійна зайнятість жінок, різні стандарти поведінки для чоловіків і жінок, труднощі гендерного характеру при не прийомі на роботу, неслужбові стосунки на роботі і так далі.

У 1993 році В Україні був затверджений перший авторський курс з гендерної проблематики на кафедрі історії Одеської академії харчових технологій. Цю ідею опрацювання інноваційних курсів продовжили фахівці Київського національного університету, Харківського державного університету, Сумського педагогічного університету, Львівського державного університету та інших вузів.

У питаннях впровадження гендерних курсів показовим є зарубіжний досвід,а саме досвід США. Розвиток у США womens / genderstudies – нової формальної навчальної дисципліни – можна назвати одним з найважливіших досягнень у розвитку навчальних планів університетів за останні 35 років. Вони з'явилися в США і Західній Європі в рамках WomensLiberationMovement в кінці 60-х рр.

Говорячи про необхідність гендерних курсів фахівці зазначають, що особливістю womensstudies та гендерного підходу в дослідженні статевої проблематики є те, що це не дослідження і курси для жінок і про жінок, чия соціальна поведінка визначається біологією, але це завжди вивчення відносин між чоловіками та жінками як відносин влади, відносин нерівноправності «зробленої» статі / статевих відмінностей в суспільстві ось що відрізняє жіночі гендерні дослідження, які стають глобальним освітнім феноменом.

На думку Успенської В. характерним для раннього періоду womensstudies методом інтеграції жіночих досліджень в соціальні та гуманітарні науки був метод, який часто називають «додати жінок і перемішати» У центрі уваги були, перш за все, жінки всіх класів і походжень – тобто, жінки як соціальна група, раніше виключена з традиційних гуманітарних соціальних дисциплін.

Чухим Н.Д. стверджує, що специфіка України в ситуації ймовірного введення базового гендерного курсу полягає у відсутності жіночих студій як компонента вищої освіти. Проте гендерні студії не можуть замінити жіночі, вони скоріше знаходяться у відношенні взаємодоповнення й акцентують різні аспекти.

На другому етапі – етапі перегляду традиційного знання та навчальних курсів – у фокус дослідниць і викладачок потрапили нові сфери знання (сексуальність, тіло, насильство, приватне життя, природа патріархату) Характерною рисою третього етапу є увага до відмінностей та нерівності між жінками (класові, расові, етнічні, вікові та інші), розуміння розмаїття жіночого досвіду.

Цікавою є думка Ольги Плахотник, яка порівнюючи досвід США та України у сфері викладання спецкурсів зауважує, що, на жаль у нас немає активних і професійних асоціацій вчених-дослідників. У нас також мало підручників по гендерним дослідженням. Однак самі головні відмінності авторка визначає в відмінності політичної ситуації в котрій знаходяться «флагмани» вищої освіти – університети. Адже, сама ідея університету в США, Європі та в нашій країні втілена по-різному.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Засоби діагностування готовності дітей до школи
Реформування освіти, необхідність її інформатизації спонукає дошкільну освіту, як першу ланку безперервної освіти, здійснювати пошук шляхів застосування комп’ютера, як засобу розвитку особистості дит ...

Застосування біолого-екологічних дослідів для формування екологічної культури учнів
Екологічна освіта та виховання школярів передбачає не тільки одержання учнями певної суми інформативного матеріалу про довкілля, вивчення властивостей предметів природи, явищ засвоєння правил поведін ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net