Впровадження гендерних стандартів у фахову соціально-педагогічну підготовку

Сторінка 3

Сьогодні у США дослідницькі центри з Гендерної проблематики діють у всіх великих учбових закладах, а координацією їх діяльності займається Національна асоціація жіночих досліджень. Щорічно в США й Канаді захищається багато докторських дисертацій з проблем становища жінок. У країнах Північної Європи, зокрема в Нідерландах науково-дослідницька робота в галузі жіночої проблематики фінансується із спеціальної статті бюджетних витрат.

У свою чергу Железняк О. зауважує, що у розв’язанні проблем гендера в освіті зарубіжних країн, незважаючи на певні відмінності, простежується комплексний підхід, що передбачає наявність у кожному штаті (США) чи федеральній землі (ФРН) організаційно-педагогічного ланцюжка: центр/лабораторія гендерних досліджень – кафедра гендерної педагогіки – школа. При гендерних центрах чи кафедрах гендерної педагогіки вищих навчальних закладів, як засвідчують науковці (J. Acker, S. Basow, M. Baur, G. Becker, M. Belenky, S. Berk, E. Blochmann, D. Carter, B. Clinchy, N. Goldberg, D. Hales, L. Richardson, J. Tarule, V. Taylor, B. Thorne, N. Whittier, J. Yoder), постійно діють курси підвищення кваліфікації вчителів з питань гендера в освіті (гендерні студії), на яких проводяться спеціальні заходи щодо набуття досвіду з гендерного виховання учнів, студентів. Освітні реформи зарубіжних країн останнім часом спрямовано на дотримання принципу єдності гендерного виховання, навчання учнів шляхом упровадження в заклади освіти адаптованих до нових реалій навчально-виховних програм, що передбачають включення гендерного компонента в зміст різних навчальних дисциплін і різних виховних заходів.

Гендерні дослідження недарма знайшли міцну підтримку світового товариства, адже їх функціонування безпосередньо впливає на формування гендерної рівності в суспільстві та покращення якості життя студентів, які приймають в них участь. У 2007 році було проведено дослідження впливу програм «Жіночі дослідження» на зайнятість жінок в Європі. Досвід показав що програми жіночих досліджень спричинили істотний вплив на працевлаштування жінок, їх адаптацію, особистісний розвиток та досягнення рівних можливостей в суспільстві. Результативність підготовки в процесі навчання жіночим дослідженням відчувалася учнями у багатьох сферах і життя.

У свою чергу Луценко О.А., аналізуючи досвід гендерних досліджень як нової освітньої альтернативної практики зауважує, що серед найбільш відомих центрів, що займаються питанням жіночої та гендерної освіти Національна Рада по вивченню життя жінок в США або Національна Рада з жіночих досліджень створена в 1989 році за рахунок коштів Фонду Форда та Нью-Йоркської корпорації Карнегі. Вона є об’єднанням 28 інститутів з метою проведення досліджень в сфері жіночого руху, підготовки освітніх програм для жінок та дівчат, забезпечення наукових досліджень, що викривають нерівність жінок, допомогу в формуванні національної політики, спрямованої на подолання нерівності. В 1991 р. в НРПВЖЖ входило 65 центрів і інститутів. Сьогодні практично при кожному крупному державному або приватному університеті є такі центри, діяльність яких пов’язана з навчальними програмами жіночої освіти, а їх дослідження слугують науковою базою для підготовки навчальних курсів.

Численні гендерні курси в Західних країнах є спеціально призначені для вчителів. Педагоги-практики отримують уявлення про специфіку дорослішання дівчаток та хлопчиків, про підходи до проблем, які хвилюють дітей різного віку. Наприклад, в Гарвардському університеті (США) функціонує Освітня школа, призначена як для підготовки педагогів-теоретиків, так і для перепідготовки та підвищення кваліфікації шкільних вчителів. Тут читаються і традиційно „жіночі” курси («Психологія дівчинок та жінок», «Історія жіночої освіти в Сполучених Штатах»), і загальні курси, в межах яких розглядається гендерний аспект (наприклад, курс для вчителів «Запобігання насиллю в Америці»).

Є також незалежні центри, орієнтовані головним чином на політику і політичну діяльність. Особливо відзначається Центр Університету Мемфіса, який спеціалізується на вивченні проблем «кольорових національностей», що проводить літні семінари з расистської проблематики і перспективах включення даних питань в програму навчальних курсів. Інший центр – Коледж Спілмена (Атланта), займається переважно проблемами афроамериканських жінок, публікує “Науковий журнал з проблем Чорних Жінок” і є лідером серед коледжів чорних жінок США. Серед визначних центрів освіти також Центр, що знаходиться в університеті Нью-Йорка Олбані, який теж фокусує свою увагу на проблемах жінок-представниць національних меншин (переважно латиноамериканських національностей).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Зміст і завдання вивчення українських іменників у російськомовній школі
Іменник – чи не найбільш досліджена частина мови. Це не дивно, бо з давніх-давен почали виділяти два класи слів – ім’я та дієслово. Ядро першого склали іменники, бо інші частини мови сформувалися піз ...

Навчання читання на початковому етапі вивчення іноземної мови
Як відомо, один з варіантів організації початкового навчання іноземної мови передбачає усний вступний курс, який передує навчанню читання та письма. Тому ми зараз розглянемо методику навчання в умова ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net