Історія фортепіанного факультету

Сторінка 2

А. Янкелевич (1897-1982) учив проникати в художню сутність твору й глибоко відтворювати його зміст, завжди зважаючи на кінцеву мету виконавства - сильний та яскравий вплив на слухачів. Продовжили справу професора його учні: О. Островська, Т. Шаняева, Н. Вітте, А. Рощина, Н. Герасимова-Персидська, Н. Маркевич, О. Веріковська та інші.

Присутність на факультеті видатних музикантів, представників різних шкіл і напрямків, виявилася дуже продуктивною.

Велике значення мала діяльність професора Ленінградської консерваторії В. Нільсена, який упродовж восьми років (1955-1963) працював у Києві. Серед його вихованців - талановиті піаністи Л. Цвірко, В. Сагайдачний, С. Скринченко, М. Степпаненко, Н. Протопопова, Є. Вознесенська.

У 1965 році в Київській консерваторії було утворено дві фортепіанні кафедри, які функціонують і сьогодні. Єдність факультету при цьому зберігається. Спільні засідання з методичних та творчих питань, концерти і фестивалі, плідний та нерозривний зв′язок з Київською середньою спеціальною музичною школою ім. М. Лисенка й Київським державним вищим музичним училищем ім. Р.М. Глієра, міжнародні контакти з піаністами багатьох країн світу складають основу професійної діяльності обох кафедр.

Кафедру спеціального фортепіано № 1 в різні роки очолювали авторитетні піаністи: О. Александров, Л. Вайнтрауб, О. Снегірьов.

О. Александров, випускник Одеської консерваторії по класу професора М. Рибіцької, за рекомендацією К. Михайлова завідував кафедрою з 1961 року. Забувши грунтовну музичну освіту як піаніст, теоретик, диригент-симфоніст, О. Александров спрямував свої зусилля на підвищення професійного рівня піаністів Києва та всієї України.

З 1996 року Кафедру спеціального фортепіано №1 очолює професор М. Степаненко, народний артист України, заслужений діяч мистецтв Росії, кандидат мистецтвознавства, голова правління Національної спілки композиторів України, відомий громадський діяч. На кафедрі працюють викладачі-піаністи, які мають великий досвід виконавської та педагогічної діяльності: професор І. Павлова (декан факультету до 2005 року), народна артистка України Л. Марцевич, А. Задерацька, заслужена артистка України А. Кащенко, доценти Н. Лисенко, заслужені артисти України Н. Толпиго-Русіна, О. Лисоконь, заслужений працівник культури України Н. Гріднєва, Л. Пруднікова, А. Фандеева. Успішно розпочинають педагогічну роботу вихованці кафедри, лауреаті міжнародних конкурсів О. Безбородько, Є. Харченко, С. Зеленський, О. Скоробагатова, О. Савайтан.

В активізації концертного життя та науково-методичної діяльності педагогів-піаністів Києвської консерваторії чималу роль відіграла робота колективу кафедри спеціального фортепіано №2. З 1967 по 1979 рік кафедру очолювала народна артистка Росії, професор Т. Кравченко, учениця Л. Оборіна (Москва). Її невичерпна енергія, цілеспрямованість, неабиякі організаторські здібності зробили можливим постійне проведення циклів тематичних концертів та фестивалів, які мали величезний резонанс у професійних колах України. Масштабність драматургічного задуму, пластичність піанізму, виняткова звукова майстерність, притаманні високій манері Т. Кравченко, віддзеркалилися у подальшій творчій діяльності її київських учнів, які працюють в багатьох філармоніях, вузах країни та зарубіжжя.

З 1985 року кафедрою №2 керує професор І. Рябов, учень К. Михайлова та Я. Зака (Москва), заслужений діяч мистецтв України, провідний педагог-методист в усіх ланках системи музичної освіти. Наслідуючи художньо-мистецькі традиції своїх учителів, І. Рябов наполегливо працює в галузі науково-методичного забезпечення процесу всебічного розвитку музиканта-піаніста, сприяє постійному зростанню творчого потенціалу кафедри.

Нині кафедра об′єднує митців різних шкіл і поколінь. Це професори, які ведуть активну концертну й методичну роботу - заслужена артистка України А. Лисенко, яскравий та самовідданий пропагандист української музики, В. Воробйов, А. Рощина, Н. Вітте, заслужений артист України В. Козлов, О. Ліфоренко, кандидат педагогічних наук Е. Ткач, кандидат мистецтвознавства, вчений секретар вченої ради НМАУ Т. Рощина; доценти Є. Вознесенська, Ю. Кот, О. Ринденко; старші викладачі - Б. Федоров, С. Рябов. Плідно працюють молоді викладачі, нещодавно випускники асистентур-стажування, лауреати міжнародних конкурсів А. Кутасевич, М. Мироник, О. Зайцева, І. Солдатенко, І. Стародуб, О. Степанюк, М. Пухлянко.

Страницы: 1 2 Захист дитини з особливими потребами
Гарантією успіху у вихованні дитини з особливими потребами є повага до неї та її прав, вміння бачити в ній особистість. Дотримання особистих прав дитини є відповідальністю не лише держави, а й сім'ї ...

Система заохочень науково обдарованої студентської молоді
Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє, на наш погляд, система заохочень. Кращі студенти повинні мати постійну і відчутну мотивацію щодо відмінного навчання, творчи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net