Критерії оцінки ефективності робочих навчальних програм

Сторінка 4

Ступінь висвітлення гендерного аспекту в тематиці робочих програм у разі його доцільності.

(Полягає у врахуванні інтересів обох соціально-статевих груп суспільства. Суттю гендерного аспекту є усвідомлення того, що суспільні явища по-різному впливають на чоловіків та жінок, викликають не однакові їхні реакції).

Констатування проявів гендерної нерівності (дискримінація).

(Передбачає високомірне, зверхнє, зневажливе. ставлення представників однієї статі до іншої. Ґрунтується на удаваному уявленні про перевагу моральних, інтелектуальних, культурних, фізичних та інших якостей у однієї статі по відношенню до іншою).

Наявність чи відсутність гендерних стереотипів.

(Характеризується наявністю у програмі певних стандартизованих уявлень про моделі поведінки і риси характеру, які відповідають поняттям чоловіче і жіноче).

Гендерна асиметрія мови.

(Непропорційна представленість соціальних і культурних ролей обох статей та уявлень про них у різних сферах життя, що висвітлюється у понятійному апараті).

Таким чином, дані критерії допоможуть нам здійснити гендерну експертизу, визначити спрямованість робочих навчальних програм спеціальності «соціальна педагогіка» та зробити певні висновки щодо наявності чи то відсутності в них гендерного підходу.

Як зазначає Сервачак А. найголовнішим методологічним принципом в сучасній гендерній освіті має стати відмова від «гендерно-нейтральної» методології, відстоювання гендерно-чутливої термінології в наукових дослідженнях, обґрунтування актуальності та популяризація гендерної проблематики та її вихід за стіни наукових лабораторій. Потреба в узагальненні знань викликана двома чинниками. Перший – це той факт, що в українській освіті одночасно існують різні теоретичні пропозиції, так чи інакше заангажовані до висвітлення жінок і чоловіків та їхніх суспільних ролей. Другий – це міждисциплінарний характер гендерних досліджень, що зумовлює їх залежність від теоретичних засад та методологічних стандартів, прийнятих у тій чи іншій сфері.

У свою чергу дослідники, що здійснювали аналіз освітніх програм для загальноосвітніх навчальних закладів (Мелещенко Т., Євтушенко Р., Семиколєнова О., Вихор С.) зауважують, що для того, щоб вдосконалити зміст підданих експертизі програм, потрібно врахувати вимоги гендерних підходів у навчально-виховному процесі.

Таким чином, підготовка майбутнього соціального педагога, який реалізує ідею ґендерно чутливої соціально-педагогічної роботи, має спиратися на засвоєння й відтворення гендерних знань як базового компонента гендерної компетентності, як складової його гендерної культури та професійної готовності до соціально-педагогічної роботи.

Отже, гендерна складова у змісті робочої програми є необхідною передумовою реалізації гендерного виховання і виступає складовою особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу як у загальноосвітньому, так і у вищому навчальному закладі.

Таким чином, гендерний підхід в освіті, як механізм досягнення гендерної рівності та утвердження рівних можливостей для самореалізації кожної особистості, передбачає: відсутність орієнтації на "особливе призначення" чоловіка чи жінки; заохочення видів діяльності, що відповідають інтересам особистості; пом'якшення гендерних стереотипів; врахування соціально-статевих відмінностей.

Страницы: 1 2 3 4 Зміст, критерії та показники експериментального педагогічного дослідження
Для вдалої побудови та завершення експериментального педагогічного дослідження та для вибору контрольної та експериментальної груп при порівняльному експерименті нами було проведено рандомізацією з п ...

Педагогічні умови використання дидактичних ігор у процесі образотворчої діяльності учнів
У процесі виявлення особливостей застосування дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва велике значення має аналіз динаміки становлення дитячого малюнка та виявлення значення ігор у розвитк ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net