Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів

Сторінка 1

Діагностично-технологічний апарат констатувального етапу дослідження складався з комплексу таких методів: методу бесіди; опитування; прямого й опосередкованого спостереження за молодшими школярами на уроках музики, позакласних заходах, святах; анкетного опитування вчителів музики; виконання практично - творчих завдань; використання ігор; тестів; аналізу та узагальнення педагогічного досвіду.

Діагностування та виявлення рівнів сформованості музичного сприймання молодших школярів проводились у ССШ № 29 (1 - 4 класи).

В ході опитування молодших школярів були запропоновані наступні запитання:

1) Чи важливе місце займає музика у твоєму житті? 2) Чи подобаються тобі уроки музики? 3) Яка музика найбільш подобається? 4) Які музичні твори найбільш тебе приваблюють? 5) Твої улюблені твори? 6) Чи подобається слухати музику на уроках музики? 7) Які види діяльності на уроці музики найбільш приваблюють? 8) Що спонукає тебе до активної участі в слухацькій діяльності на уроці музики? 9) Твої батьки люблять музику?

З даного діагностування ми дійшли висновку, що дітям подобається уроки музики, а особливо ті, де звучить фортепіанна музика. Проведене анкетування показало, що: дітям з всіх видів діяльності, які проводяться на уроках музики, учням найбільше подобається співати, грати на музичних інструментах та слухання музику, зокрема фортепіанну.

Для визначення відношення вчителів музики щодо проблеми формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики було проведе анкетування (див. додаток Б). Анкетування показало: всі вчителі музики вважають, що формування музичного сприймання є необхідною умовою становлення основ музичної культури молодших школярів; вважають, що без навичок музичного сприймання неможливий будь - який вид музичної діяльності, а також розуміння музики; викладачі - методисти вважають, що формування музичного сприймання школярів є провідною проблемою музичної педагогіки. Вчитель повинен розвинути чутливість дітей до музики, ввести їх у світ добра і краси, відкрити в музиці джерело людських почуттів і переживань; вважають доцільним використання фортепіанної музики для формування та розвитку музичного сприймання молодших школярів; молодшим школярам подобається фортепіанна музика на уроках музичного мистецтва.

Отже, опитування школярів і анкетування вчителів музики та викладачів - методистів показало, що формування музичного сприймання є необхідною умовою становлення основ музичної культури молодших школярів; саме використання на уроках музики переважно фортепіанну музику є актуальним і допомагає розвивати і формувати музичне сприймання.

У дипломному дослідженні визначили й обґрунтували критерії та показники, за допомогою яких було визначено діагностичні характеристики рівнів сформованості музичного сприймання молодших школярів. Було виділено такі критерії сформованості музичного сприймання молодших школярів: міра вираженості емоційної реакції молодших школярів та уважного сприймання ними музики, що звучить; широта диференціювання учнями елементів музичного твору; повнота сформованого образу музичного твору. Відповідно до критеріїв було визначено показники, що дозволяють виявити властивості досліджуваного явища. Критерій Міра вираженості емоційної реакції молодших школярів та уважного сприймання ними музики, що звучить визначався за такими показниками: здатність зосереджено слухати музику, що звучить; наявність емоційно-захопленого ставлення до музики; вміння передавати емоційний „тон” музики в рухах.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Методична робота з віршованими творами в початкових класах
Пам’ять – це здібність запам’ятовувати те, що бачимо, чуємо, говоримо, робимо, здібність зберігати все та в потрібний час впізнавати або відтворювати те, що запам’яталось раніше. Запам’ятовування, зб ...

Здоровий спосіб життя як один з найважливіших критеріїв ефективності екологічного виховання
Здоровий спосіб життя є вирішальним у зміні споживацького ставлення людини до природи. Бо саме він враховує екологічний підхід, змінює свідомість особистості, сприяє формуванню в неї відповідального ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net