Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів

Сторінка 3

Діагностування здатності зосереджено слухати та емоційно ставитись до музики здійснювалось за допомогою методу спостереження: заграти кілька музичних творів різних за настроєм і характером. Визначити уважність під час слухання, зацікавленість, наявність рухової реакції. Під час слухання ввести відволікаючі предмети (красиву іграшку, музичний інструмент тощо).

Діагностування здатності передавати емоційний "тон" музики в рухах у молодших школярів здійснювалось за допомогою таких завдань:

1) учням пропонувалося повторити метричну пульсацію, прослухавши незнайому мелодія (українська народна пісня " Ой, є в лісі калина");

2) учні, коли слухають знайому пісню, мали відтворити її ритмічний рисунок (дітям пропонувалося самим назвати або вибрати серед запропонованих вчителем одну із знайомих пісень);

3) учням пропонувалося пластично проінтонувати музику. Для цього давалися уривки трьох різнохарактерних п'єс. Наприклад, танцювального, пісенного та маршового характеру, бо діти їх найкраще розрізняють. Перед виконанням було зроблене невелике пояснення змісту завдання.

Критерій "Широта диференціювання учнями елементів музичного твору" діагностували за допомогою таких показників.

Таблиця 1.3.

Діагностика широти диференціювання учнями елементів музичного твору

Рівні

Показники

Здатність до диференціації звучання (виділення „фігури" мелодії як ключової категорії змістовної сутності музики з фону, виокремлення інших музичних засобів)

Спроможність визначення характеру, настрою, темпу, динаміки музики, структури музичного твору, розпізнавання за видами та жанрами

Знання назв і авторів музичних творів, засобів музичної виразності й музичних термінів

1

2

3

4

Низький

нездатність до диференціації звучання

нездатність визначення характеру, настрою, темпу, динаміки музики, структури музичного твору, розпізнавання за видами та жанрами

не в змозі визначити основні музично-теоретичні поняття, факти, превалює механічне заучування й відтворення навчального матеріалу

Середній

інколи вирізняють „фігуру" мелодії з фону, інші музичні засоби

інколи визначають характер, настрій, темп, динаміку музики, структуру музичного твору, розпізнають за видами та жанрами

часткове розуміння молодшими школярами основних музично-теоретичних понять, фактів

Відносно високий

спроможність до якісної диференціації звучання

розвинене вміння визначити характер, настрій, темп, динаміку музики, структуру музичного твору, розпізнати за видами та жанрами

усвідомленість і осмисленість знань щодо конкретних відомостей про музику, елементів музичної мови, біографічних відомостей

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі
Ідея модульного навчання виникла за кордоном наприкінці шістдесятих років і на засадах програмового підходу до освіти. Принцип модульності не тільки передбачав поділ навчального матеріалу на частини ...

Програмові вимоги до вивчення теми «Прислівник» у початкових класах
„Прислівник характеризує дію, стан або ознаку, названі дієсловом, прикметником, іншим прислівником або, рідко, іменником” . Наприклад, у реченні Одна в нас голова, хоч би ми як несли її високо (М. Ри ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net