Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів

Сторінка 5

Критерій "Повнота сформованого образу музичного твору" діагностувалась за допомогою таких показників.

Таблиця 1.4.

Діагностика повноти сформованого образу музичного твору

Рівні

Показники

Розуміння ролі засобів музичної виразності у створенні художнього образу

Наявність особистісного ставлення до сприйнятого

1

2

3

Низький

не усвідомлюють зв’язок засобів музичної виразності зі створюваним музичним образом

відсутність бажання висловити свої враження про музичний твір, дати йому естетичну оцінку

Середній

частково розуміють відповідність засобів музичної виразності певному музичному образу

іноді висловлюють свої враження про музичний твір, дають йому естетичну оцінку, часто повторюють сказане учнями й вчителем

Відносно високий

усвідомлюють зв’язок між основними засобами музичної виразності та створюваним художнім образом

виявляють бажання висловити свої враження про музичний твір, дати йому естетичну оцінку

Діагностування розуміння ролі засобів музичної виразності у становленні художнього образу у молодших школярів здійснювалось за допомогою творчого завдання: дітям пропонується уважно прослухати твір Л. вана Бетховена "Бабак". Тоді вчитель починає змінювати темп, ритм і діти повинні сказати, що саме змінилось в звучанні. Музика вже має маршовий, танцювальний, ліричний характер. Вчитель опирається на три кити музики за Д. Кабалевським - пісня, танець, марш. Молодші школярі ще недостатньо володіють названими розумовими операціями, їх треба цьому навчати. У тих випадках, коли вчитель допомагає дітям розібратися в музиці, вони краще справляються із завданням. Виявляється, що вони чують і розрізняють окремі елементи музичної мови і розуміють їхнє виразне значення. Однак самостійно виконувати розумові операції вони не вміють. Важливо вчити дітей способам мислення. Привчати спочатку виділяти головне в музиці (її емоційний зміст, загальний характер), потім аналізувати використані композитором засоби музичної виразності.

Діагностування наявності особистісного ставлення до сприйнятого здійснювалось за допомогою попереднього життєвого досвіду дітей. На це звертає увагу Б. Асаф‘єв О. Апраксіна, М. Румер, Д. Кабалевський, Б. Неменський, А. Щербо та ін. Тобто, мова йде про залежність повноцінності художньо-мисленєвих процесів від запасу накопичених життєвих і художніх образів, які складають особистісну систему ціннісних орієнтацій дитини. Безумовною цінністю виступають моральні якості, засвоєні дитиною, через призму яких і відбувається диференціація сприйнятих образів - і життєвих, і художніх. Емоційний досвід дітей характеризується інтенсивністю, адекватністю емоційного сприйняття художнього твору, переживання та співпереживання музичному образу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Розвиток у молодших школярів навичок музичного сприймання за допомогою методу моделювання
У процесі ознайомлення з твором у слухача складається загальне перцептивно-емоційне враження від сприйнятого. Дослідження психологів (О. Леонтьев, Б. Теплов) показали, що вже на стадії безпосередньог ...

Методи науково-педагогічних досліджень
Усяка наука заснована на фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки, встановлює закони тієї області діяльності, що вивчає. Способи одержання цих фактів називаються методами наукового – ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net