Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів

Сторінка 6

Протягом декількох уроків музики використовувалися завдання, на яких діти мали можливість активно проявити свою емоційну чуйність. Наприклад, перед тим, як розучувати пісню Я. Степового “Зоре моя вечірня" у третьому класі, розповіддю вчителя діти були введені в ту обстановку, при якій людина, дивлячись на зорю, пригадує собі образи природи: як гарно виглядає веселка над Дніпром, яка незабутня картина заходу сонця і д. т. Цю пісню, можливо, створила людина, яка знає, що більше ніколи в житті не побачить цієї краси.

Саме в той момент, коли звучить сама пісня, велося спостереження за емоційною чутливістю дітей: за тим, як вони співпереживають, уявляючи собі цю картину. Дітям були поставлені запитання: які обставини життя можуть бути у людини, щоб їй в цей момент захотілося заспівати саме цю пісню?

В подальшому розучуванні цієї пісні велося спостереження за тим, які діти і в якій мірі намагаються передати образ цього твору, кому з них це вдається, а кому ні.

Було визначено три умовні рівні сформованості музичного сприймання молодших школярів - низький, середній та умовно високий.

Діти з низьким рівнем сформованості музичного сприймання характеризуються неуважним й розсередженим сприйманням, що характеризується побіжним спогляданням; емоційною байдужістю, інертним ставленням до музичних творів; переважають мляві, байдужі рухи; нездатні до диференціації звучання; нездатні до визначення характеру, настрою, темпу, динаміки музики, структури музичного твору, розпізнавання за видами та жанрами; вони не в змозі визначити основні музично-теоретичні поняття, факти; превалює механічне заучування й відтворення навчального матеріалу; не усвідомлюють зв’язок засобів музичної виразності зі створюваним музичним образом; відсутнє бажання висловити свої враження про музичний твір, дати йому естетичну оцінку.

Середній рівень притаманний групі дітей, які відзначаються малоемоційнм відгуком на музику; сприйманням, що характеризується частковою здатністю концентрувати увагу на музику, що звучить; іноді вони адекватно передають рухами емоційний „тон” музики; інколи вирізняють „фігуру" мелодії з фону, інші музичні засоби; інколи визначають характер, настрій, темп, динаміку музики, структуру музичного твору, розпізнають за видами та жанрами; частково розуміють основні музично-теоретичні поняття, факти; частково розуміють відповідність засобів музичної виразності певному музичному образу; іноді висловлюють свої враження про музичний твір, дають йому естетичну оцінку, часто повторюють сказане учнями й вчителем.

Відносно високий рівень характеризує групу молодших школярів, що відзначаються яскравим емоційним відгуком на музику; сприймання, сповнене уваги, спрямоване спеціально на музичний твір; рухаються залюбки, тонко відтворюють емоційний „тон” музики; спроможні до якісної диференціації звучання; розвинене вміння визначити характер, настрій, темп, динаміку музики, структуру музичного твору, розпізнати за видами та жанрами; переважає усвідомленість і осмисленість знань щодо конкретних відомостей про музику, елементів музичної мови, біографічних відомостей; усвідомлюють зв’язок між основними засобами музичної виразності та створюваним художнім образом; виявляють бажання висловити свої враження про музичний твір, дати йому естетичну оцінку.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку
Дослідження текстових категорій передбачає виявлення особливостей текстової структури, організації мовних одиниць та зв’язків між ними. Найпоширенішою є спроба синтаксичного підходу до опису категорі ...

Основні підходи до проблеми творчих здібностей
Інноваційна культура особистості багато в чому залежить і від рівня розвитку її творчих здібностей. Тут потрібно відзначити, що існують як мінімум три основні підходи до проблеми творчих здібностей. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net